1. Prof.univ.dr. Meda-Lavinia NEGRUŢIU – DECAN
 2. Prof.univ.dr. Emanuel BRATU – PRODECAN
 3. Conf.univ.dr. Marius Traian LERETTER – PRODECAN
 4. Prof.univ.dr. Daniela-Elisabeta JUMANCA – DIRECTOR DEPARTAMENTUL I
 5. Prof. univ.dr. Siliviu BRAD – DIRECTOR DEPARTAMENTUL II
 6. Conf.univ.dr. Luminiţa-Maria NICA – DIRECTOR DEPARTAMENTUL III
 7. Prof.univ.dr. Atena Găluşcan – membru ales departamentul I
 8. Conf.univ.dr. Anca-Silvia Valceanu – membru ales departamentul II
 9. Şef lucrări dr. Laura Elena CÎRLIGERIU – membru ales departamentul III
 10. Dragoş-Ioan CRĂCIUN, student anul VI Medicină Dentară
 11. Dorian SEBEŞAN, student anul VI Medicină Dentară
 12. Flavius-Didier-Francois MIRON, student anul V Medicină Dentară