Facultatea de Medicină Dentară are următoarele specializări:
 • MEDICINA DENTARA (în limba română) – 6 ANI
 • MEDICINA DENTARA (în limba engleză) – 6 ANI
 • TEHNICA DENTARA – 3 ANI
 • ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ – 3 ANI
Mai jos puteţi găsi planul de învăţământ al specializărilor Facultăţii de Medicină Dentară.

FIȘĂ DISCIPLINĂ (CLICK PE DENUMIRE PENTRU DESCĂRCARE)

FIȘELE DISCIPLINELOR – TEHNICĂ DENTARĂ FIȘELE DISCIPLINELOR – ASISTENȚĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ FIȘELE DISCIPLINELOR – FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ (ENG) FIȘELE DISCIPLINELOR – FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ      

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
MEDICINĂ DENTARĂ
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă cu 60 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a), 30 de întrebări de Chimie organică (clasa a X-a și a XI-a). Punctajul final se face prin însumarea punctelor obținute la fiecare probă, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Punctajul final se transformă în notă finală (media de admitere) prin împărțire la 10, cu două zecimale fără rotunjire. Media de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 28 iunie – 16 iulie 2021.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 25 iulie 2021
 • Locuri disponibile: 55 locuri buget + 65 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 8200 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2021.

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
TEHNICĂ DENTARĂ
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde: 30 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a) – 50 puncte, reprezentând 50% din nota finală. Media generală a concursului de admitere se va calcula ca și medie aritmetică dintre nota obținută la testul grilă și media obținută la examenul de bacalaureat. Media de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 28 iunie – 16 iulie 2021.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 23 iulie 2021
 • Locuri disponibile: 25 locuri buget + 30 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2021.