Facultatea de Medicină Dentară are următoarele specializări:

 • MEDICINA DENTARA (în limba română) – 6 ANI
 • MEDICINA DENTARA (în limba engleză) – 6 ANI
 • TEHNICA DENTARA – 3 ANI
 • ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ – 3 ANI

Mai jos puteţi găsi planul de învăţământ al specializărilor Facultăţii de Medicină Dentară.

FIȘĂ DISCIPLINĂ (CLICK PE DENUMIRE PENTRU DESCĂRCARE)

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
MEDICINĂ DENTARĂ (Admitere tip 1)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă:
  –  60 de întrebări de Biologie (Manual 1 clasa a XI-a, Manual 2 clasa a XI-a) –punctaj maxim 60 puncte, echivalent cu nota 6;
  – 30 de întrebări de Chimie (Manual clasa a X-a și Manual clasa a XI-a) – punctaj maxim 30 puncte, echivalent cu nota 3;
  – 10 puncte acordate din oficiu (pentru prezență), echivalente cu nota 1.
  Punctajul final se obține prin însumarea punctajelor realizate de candidat la Biologie și Chimie, la care se adaugă cele 10 puncte acordate pentru prezență.
  Media finală de admitere se calculează prin împărțirea punctajului final la 10, operație echivalentă cu următoarea formulă de calcul:
  1 + 6×(punctaj Biologie)/60 + 3×(punctaj Chimie)/30
  Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022.
  Înscrierile din data de 15 iulie 2022 se finalizează la ora 14.00.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 24 iulie 2022, între orele 10.00 – 13.00.
 • Locuri disponibile: 55 locuri buget + 65 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 8200 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2022.

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
TEHNICĂ DENTARĂ (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde: 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, cls a XI-a).
 • Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
 • Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 acordată pentru prezență: notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
 • Formula de calcul a mediei finale de admitere este: notă test grilă + medie bacalaureat/2
 • Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.
 • Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022.
  Înscrierile din data de 15 iulie 2022 se finalizează la ora 14.00.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022, între orele 10.00 – 12.00.
 • Locuri disponibile: 25 locuri buget + 30 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2022.

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
ASISTENȚĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT forma de învățământ: cu frecvență, (AP).

 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde: 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, cls a XI-a).
 • Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
 • Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 acordată pentru prezență: notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
 • Formula de calcul a mediei finale de admitere este: notă test grilă + medie bacalaureat/2
 • Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.
 • Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci)
 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022.

 Înscrierile din data de 15 iulie 2022 se finalizează la ora 14.00.

 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022, între orele 10.00 – 12.00.
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 10 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2022.