Domeniul vizat: 6. Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

Titlul proiectului: Centru zonal de referință pentru analiza metagenomică

Acronimul proiectului: MetaGen@Tm

Data de începere a proiectului: 29/03/2022

Data de finalizare a proiectului: 16/12/2022

Scopul proiectului: Prezentul proiect își propune extinderea expertizei de cercetare aplicată și fundamentală a Laboratorului de Diagnostic Biochimic și Molecular (LDBM) al UMF “Victor Babeș” Timișoara ca și Centru de Referință în Cercetarea Biomedicală al Consorțiului Timișoara Universitară, prin introducerea și diseminarea în comunitatea academică a tehnicilor de secvențiere metagenomică.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0423