Pentru probleme tehnice, ne puteți contacta la:
admitere@umft.ro

LISTE FINALE CU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULAȚI
Sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Confirmarea locului obținut

📌 Pasi confirmare loc (click aici)

📌 Contract studii universitare de licență 2022

 1. În datele de 9 septembrie 2022, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
 2. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă și se achită pe platforma de admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de confirmare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .
 3. Se pot confirma maximum două programe de studii (cel mult un program de studii/tip de admitere, conform clasificării).

Atenție! Confirmarea locului se efectuează exclusiv din contul de candidat!

Atenție! Înainte de a printa contractul de studii, candidații sunt rugați să bifeze disciplinele opționale/facultative alese, respectiv să bifeze disciplina care devine obligatorie.

Studenţilor le este asigurat dreptul la liberă alegere, în cadrul programului de studiu, a cursurilor opționale și facultative, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ.

Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii, opţionale şi facultative.

Dintre disciplinele opţionale alese, o disciplină va fi aleasă cu titlul de obligatoriu și devine obligatorie. La programele de studii din cadrul Facultății de Medicină, trebuie alese două discipline opționale care devin obligatorii (câte o disciplină opțională care devine obligatorie/semestru).

Disciplinele opționale și facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar beneficiază de credite suplimentare, ele fiind consemnate în suplimentul de diplomă.

BAREM CORECTURĂ SUBIECTE

👉 CLĂDIRI UMFVBT – SUSȚINERE CONCURS DE ADMITERE & informații utile despre accesul în sala de examen 👈
📲📲📲 CLICK AICI 📲📲📲

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza în luna septembrie 2022 o a doua sesiune de admitere, în aceleași condiții ca în prima sesiune, cu aceleași comisii, astfel:

 • 05-06.09.2022– perioada de înscriere:
  • completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Înscrierile din data de 06 septembrie 2022 se finalizează la ora 14.00.
  • verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 • 07.09.2022 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licență cu durată de 3-4-5 ani (180-300 ECTS): Farmacie, Asistență medicală generală, Asistență medicală generală (Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic;
 • 08.09.2022 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară;
 • 09.09.2022, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere și rezolvarea acestora;
 • 09.09.2022, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc etapa de confirmare a locului;
 • 12.09.2022 – publicarea rezultatelor.

Completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere)

se realizează AICI!

 • *La înscrierea la concursul de admitere, exprimarea opțiunii se face pe tip de admitere/pe programe de studiu (maximum 2 programe de studii de licență/tip), cu precizarea regimului de finanțare, automat, în platforma informatică dedicată, în funcție de declarația candidatului privind regimul studiilor universitare de licență urmate, respectiv de declarația de intenție pentru a candida pe locurile speciale (bugetate), conform Regulamentului de admitere, art. III. 2.5.și art. III.5.1.
 • *Înainte de a se completa fișa de înscriere on-line, sunt necesare următoarele:
 1. Dosarul de înscriere să fie complet, cu toate documentele necesare solicitate, conform regulamentului de admitere (a se vedea art. III.3. – Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere)
 2. Toate documentele din dosarul de înscriere să fie scanate față/verso, unde este cazul (de exemplu, diploma de bacalaureat, foaia matricolă) și salvate (de preferat pe dispozitivul de pe care se completează fișa de înscriere on-line), pentru a putea fi încărcate în platforma de admitere, în momentul completării fișei de înscriere on-line;
 3. Neîncărcarea documentelor solicitate în secțiunea formularului de înscriere on-line duce la imposibilitatea validării dosarului de înscriere.
 4. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
 5. Plata taxei de înscriere la concursul de admitere se poate achita în momentul completării fișei de înscriere, direct pe platforma de admitere online (cu cardul). În cazul în care plata se efectuează înaintea înscrierii online, prin virament bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara, dovada plății taxei de înscriere trebuie încărcată.
 • Candidații pot solicita suport tehnic pentru înscrierea on-line la concursul de admitere pe e-mail, la adresa admitere@umft.ro.

În perioada examenului de admitere candidații  și însoțitorii acestora au posibilitatea de a se caza la căminul universității (căminul 1-2).

Tariful perceput este de 50 lei/persoană/zi.

Beneficiul se oferă în baza legitimației de concurs.

În perioada menționată, programul de lucru al administrației de cazare este  între orele 8-15.

Vă rugăm să consultați zona INFORMAȚII GENERALE 2022 din partea de jos a paginii!

Sesiunea IULIE 2022
Rezultate finale

Confirmarea locului obținut

📌 LOCURI RĂMASE LIBERE DUPĂ ETAPA DE CONFIRMARE – CANDIDAȚI ADMISI

📌 Pasi confirmare loc (click aici)

📌 Contract studii universitare de licență 2022

 1. În datele de 25 iulie 2022 și 26 iulie 2022, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
 2. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă și se achită pe platforma de admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de confirmare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .
 3. Se pot confirma maximum două programe de studii (cel mult un program de studii/tip de admitere, conform clasificării).
 4. În data de 27 iulie 2022 va fi afișat un raport cu locurile rămase neocupate după confirmarea locurilor.
 5. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidați, în ordinea opțiunilor exprimate și a mediilor de admitere, automat, prin aplicația informatică de admitere, fapt care se comunică pe e-mail-ul candidatului și în contul acestuia. Candidații vor avea obligația să confirme locul obținut, în termen de două zile lucrătoare, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
 6. Rezultatele vor fi afișate la data de 1 septembrie 2022, după încheierea termenului de achitare a taxelor de școlarizare.

Atenție! Confirmarea locului se efectuează exclusiv din contul de candidat!

Atenție! Înainte de a printa contractul de studii, candidații sunt rugați să bifeze disciplinele opționale/facultative alese, respectiv să bifeze disciplina care devine obligatorie.

Studenţilor le este asigurat dreptul la liberă alegere, în cadrul programului de studiu, a cursurilor opționale și facultative, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ.

Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii, opţionale şi facultative.

Dintre disciplinele opţionale alese, o disciplină va fi aleasă cu titlul de obligatoriu și devine obligatorie. La programele de studii din cadrul Facultății de Medicină, trebuie alese două discipline opționale care devin obligatorii (câte o disciplină opțională care devine obligatorie/semestru).

Disciplinele opționale și facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar beneficiază de credite suplimentare, ele fiind consemnate în suplimentul de diplomă.

Rezultate provizorii
REPARTIȚIA PE SĂLI
 • REPARTIŢIA PE SĂLI A CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE – TIP  1, 24.07.2022
 • REPARTIŢIA PE SĂLI A CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE – TIP  2, 22.07.2022

👉 CLĂDIRI UMFVBT – SUSȚINERE CONCURS DE ADMITERE & informații utile despre accesul în sala de examen 👈
📲📲📲 CLICK AICI 📲📲📲

BAREM CORECTURĂ SUBIECTE
INFORMAȚII GENERALE 2022

Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 

1. SESIUNEA IULIE 2022

Admiterea la studii universitare de licență, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2022, după următorul calendar:

 • în perioada 4 iulie – 15 iulie 2022. Înscrierile din data de 15 iulie 2022 se finalizează la ora 14.00;
  • completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale,
  • verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 • Afișarea listelor nominale privind repartiția pe săli a candidaților se va realiza cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, pe site-ul universității umft.ro, Secțiunea Admitere;
 • în data de 22 iulie 2022 – concurs de admitere tip 2 (probă scrisă), între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licență cu durată de 3-4-5 ani (180-300 ECTS): Farmacie, Asistență medicală generală, Asistență medicală generală (Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic;
 • în data de 22 iulie 2022 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licență cu durata de 3-4-5 ani (180-300 ECTS) pe pagina de web proprie, umft.ro sau admitere.umft.ro în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 • în data de 24 iulie 2022 – concurs de admitere tip 1 (probă scrisă), între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu durată de 6 ani (360 ECTS): Medicină, Medicină Dentară;
 • în data de 24 iulie 2022 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licență cu durata de 6 ani (360 ECTS) pe pagina de web proprie, umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 • în data de 25 iulie 2022, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere și rezolvarea acestora;
 • În 25 – 26 iulie 2022, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc etapa de confirmare a locului obținut de către candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancțiunea pierderii locului obținut în caz de neîndeplinire a acestei obligații;
 • În data de 27 iulie 2022, între orele 09.00 – 19.00, va fi afișat un raport cu locurile rămase neocupate după confirmarea locurilor;
 • În data de 01.09.2022 – afișarea rezultatelor concursului de admitere – sesiunea iulie 2022, după încheierea perioadei de achitare a taxei de școlarizare, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele).

2. SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza în luna septembrie 2022 o a doua sesiune de admitere, în aceleași condiții ca în prima sesiune, cu aceleași comisii, astfel:

 • 05-06.09.2022– perioada de înscriere:
  • completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Înscrierile din data de 06 septembrie 2022 se finalizează la ora 14.00.
  • verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 • 07.09.2022 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licență cu durată de 3-4-5 ani (180-300 ECTS): Farmacie, Asistență medicală generală, Asistență medicală generală (Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic;
 • 08.09.2022 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară;
 • 09.09.2022, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere și rezolvarea acestora;
 • 09.09.2022, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc etapa de confirmare a locului;
 • 12.09.2022 – publicarea rezultatelor.

În perioada examenului de admitere candidații  și însoțitorii acestora au posibilitatea de a se caza la căminul universității (căminul 1-2).

Tariful perceput este de 50 lei/persoană/zi.

Beneficiul se oferă în baza legitimației de concurs.

În perioada menționată, programul de lucru al administrației de cazare este  între orele 8-15.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
DOCUMENTE TIPIZATE

Completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere)
de către candidați se face AICI*!

 • *La înscrierea la concursul de admitere, exprimarea opțiunii se face pe tip de admitere/pe programe de studiu (maximum 2 programe de studii de licență/tip), cu precizarea regimului de finanțare, automat, în platforma informatică dedicată, în funcție de declarația candidatului privind regimul studiilor universitare de licență urmate, respectiv de declarația de intenție pentru a candida pe locurile speciale (bugetate), conform Regulamentului de admitere, art. III. 2.5.și art. III.5.1.
 • *Înainte de a se completa fișa de înscriere on-line, sunt necesare următoarele:
 1. Dosarul de înscriere să fie complet, cu toate documentele necesare solicitate, conform regulamentului de admitere (a se vedea art. III.3. – Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere)
 2. Toate documentele din dosarul de înscriere să fie scanate față/verso, unde este cazul (de exemplu, diploma de bacalaureat, foaia matricolă) și salvate (de preferat pe dispozitivul de pe care se completează fișa de înscriere on-line), pentru a putea fi încărcate în platforma de admitere, în momentul completării fișei de înscriere on-line;
 3. Neîncărcarea documentelor solicitate în secțiunea formularului de înscriere on-line duce la imposibilitatea validării dosarului de înscriere.
 4. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
 5. Plata taxei de înscriere la concursul de admitere se poate achita în momentul completării fișei de înscriere, direct pe platforma de admitere online (cu cardul). În cazul în care plata se efectuează înaintea înscrierii online, prin virament bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara, dovada plății taxei de înscriere trebuie încărcată.
 • Candidații pot solicita suport tehnic pentru înscrierea on-line la concursul de admitere, fie pe e-mail, la adresa admitere@umft.ro, fie personal, la sediul Universității – Sala Demisol Recreere Studenți, P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, Timișoara.

Cărțile de teste

UMFVBT pune la vânzare:

 • cartea de Chimie organică Teste și probleme cu răspunsuri la alegere pentru Concursul de Admitere la Facultățile de Medicină și Medicină Dentară, ediție revizuită în 202250 RON STOC EPUIZAT
 • cartea de Biologie Teste pentru concursul de admitere la Facultățile de Medicină și Medicină Dentară ale UMF din Timișoara, ediție revizuită în 2022 – 60 RON
 • cartea de Biologie Teste pentru concursul de admitere la Facultățile de Farmacie și la programele de studii de Asistență medicală generală, Asistență medicală generală (Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Farmacie, Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, ale UMF „Victor Babeş” din Timișoara, ediție revizuită în 2022 – 30 RON STOC EPUIZAT

📌 Pentru mai multe detalii click AICI

Simulare pentru examenul de admitere 2022,  pentru detalii click AICI.