Pentru obținerea avizului etic, studenții doctoranzi din cadrul UMFVBT trebuie să completeze:

 1. Documentația în vederea obținerii avizului comisiei de etică pentru studii doctorale 
 2. Formularul de consimțământ informat elaborat specific / dedicat, în cazul studiilor clinice pentru studiul doctoral realizat de către studentul doctorand.

Documentele se transmit doamnei Prof. Univ. Dr. Alexandra Enache pe  adresa esanda2000@yahoo.com sau enache.alexandra@umft.ro 

IML Timisoara Str. Ciresului nr. 1A 300610 Timisoara Tel./Fax: 0256 466001

În conformitate cu Hotărârea Senatului UMFVBT Nr. 24/7135/24.06.2020, Senatul Universitar aprobă următoarele reglementări privind plata / decontul taxelor de publicare în reviste indexate ISI astfel:

 • IF 0.5 – 0.99 max 500 euro
 • IF 1 – 1.99 max 1500 euro
 • IF 2 – 2.99 max 2000 euro
 • IF 3 – 3.99 max 2500 euro
 • IF 4 – 5.99 max 3000 euro
 • IF 6 – 7.99 max 4000 euro
 • IF 8 – 10 max 5000 euro
 • IF – >10 în limita a 8000 euro
 • Pentru capitolele de carte în edituri indexate – internațional – plata/decontul va fi în limita a maximum 500 euro per capitol;
 • Pentru plata/decontul articolelor indexate ISI vor fi luate în considerare doar case report, original paper și review la care primul autor și minim 50% din autori sunt din Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara.

Prevederile hotărârii se aplică și în cazul doctoranzilor care nu au contract de muncă cu universitatea dar conducătorul de doctorat este din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, cu mențiunea că plata/decontul se va face din bugetul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD).

Pentru decontarea/plata articolelor se depune la Secretariatul Școlii Doctorale următoarele: