Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură suport ce funcționează în cadrul universității UMFT cu rolul de a sprijini și consilia studenții pentru integrarea și acomodarea acestora cu mediul universitar, pentru orientarea profesională a acestora și pentru a oferi consiliere pishologică.