Nume proiect: Centrul de e-learning și prezentări de cazuri clinice medicale

Acronim proiect: CELMED

Axă proiect: Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusive a respectării deontologiei și eticii academice

Director proiect: Prof.univ.dr. DANIEL-FLORIN LIGHEZAN

Descriere: Achiziționarea și implementarea unei soluții complete de simulare virtuală a pacienților, cu scopul de a permite dezvoltarea raționamentului clinic al studenților. Ne dorim să utilizăm aplicații tehnice moderne, prin care să ajutăm la completarea educației studenților noștri, în special cei din anii terminali care au suferit din cauza diminuării accesului la pacienți pe perioada pandemiei.

Obiective:

  1. Achiziționarea unei platforme de e-learning axată pe simularea virtuală a pacienților.
  2. Organizarea unei școli de vară dedicată exclusiv soluționării de cazuri clinice atât ghidat cât și individual de către fiecare student, folosind platforma achiziționată.
  3. Dezvoltarea unei resurse electronice permanente sub forma unui curs pe platforma de e-learning Moodle, adresat atât cadrelor didactice cât și studenților pentru utilizarea continuă în practica curentă a pacienților virtuali simulați.

Studenții care în anul universitar 2020-2021 au fost înmatriculați în anii de studiu III-VI și care doresc să participe la școala de vară organizată în cadrul proiectului, sunt rugați să completeze formularul de AICI!

Perioada de desfășurare a școlii de vară este 12-25 Iulie 2021 pe ZOOM.