Numele centrului: Centru de screening instrumental avansat/ acronim AISC

Director centru: Prof. Univ. Dr. Adriana Ledeți

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Centru de screening instrumental avansat (AISC), director centru Prof. Dr. Adriana-Violeta Ledeţi

Acest centru de cercetare a apărut ca o necesitate de a ne alinia ca departament în demersul realizării cercetării multi, trans şi interdisciplinare, în acord cu tendinţele actuale din domeniul ştiinţific. Înfiintarea  centrului de cercetare AISC se bazează pe bogata expertiză a celor 16 membri în următoarele domenii de cercetare:

  • Sinteza, caracterizarea fizico-chimică (tehnici spectroscopice şi analiză termică) şi screening-ul activităţii biologice a unor noi compuşi organici de sinteză sau semisinteză, respectiv a unor combinaţii coordinative cu ioni tranziţionali a acestora;
  • Studii de stabilitate termică în stare solidă a unor substanţe de interes farmaceutic şi dermatocosmetic sau cu potenţială activitate biologică folosind metode cinetice clasice şi izoconversionale, respectiv stabilirea mecanismului de descompunere a acestora;
  • Studiul compatibilităţii unor substanţe de interes farmaceutic/dermatocosmetic cu diverşi excipienţi folosind tehnici de analiză instrumentală (analiză termică, spectroscopie FTIR, PXRD, SEM etc.), precum şi evaluarea interacţiunilor fizico-chimice induse termic între constituenţii formelor farmaceutice solide comerciale;
  • Obţinerea şi caracterizarea unor aducţi supramoleculari (combinaţii complexe, complecşi de tip gazdă-oaspete şi aducţi binari de tip cocristale/săruri) ai unor substanţe biologic-active şi caracterizarea fizico-chimică a acestora prin tehnici instrumentale în soluţie şi/sau stare solidă;
  • Obţinerea şi caracterizarea unor nanostructuri polimerice utilizabile ca transportori de medicamente.
  • Studii de caracterizare prin screening instrumental complex a unor probe biologice cu structură complex şi corelarea cu procesele litogenice corespunzătoare.
  • Studii de modelare a activităţii biologice în vederea optimizării proiectării medicamentului.
  • Descoperirea de noi proprietăți ale compuşilor bioactivi utilizând tehnici computaţionale.
  • Evaluarea timpului de viaţă (shelf-life) a unor compuşi biologic activi, a formelor galenice corespunzătoare sau a compuşilor cu potenţială activitate biologică;
  • Descoperirea unor noi substanţe biologic active, folosind modelarea computaţională bazată pe relaţii cantitative între structura chimică a compuşilor studiaţi şi activitatea lor biologică
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume

cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Ledeți Adriana-Violeta

Profesor universitar

2.

Borcan Florin

Conferențiar universitar

3.

Cîrcioban Denisa-Laura

Asistent universitar

4.

Tomoroga (Axente) Carmen

Asistent universitar

5.

Sbârcea Laura

Conferențiar universitar

6.

Caunii Angelica

Șef de lucrări

7.

Udrescu Lucreția

Șef de lucrări

8.

Oprean Camelia

Asistent universitar

9.

Dragomirescu Anca-Octavia

Profesor universitar

10.

Felicia Andrei

Asistent universitar

11.

Ledeți Ionuț-Valentin

Conferențiar universitar

12.

Simu Sebastian-Claudiu

Asistent universitar

13.

Olariu Tudor

Șef de lucrări

14.

Săvoiu-Balint Germene

Conferențiar universitar

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare

Nume, prenume

 

Afiliere UMFVBT

(disciplina, departamentul)

1.

Conf.univ.dr. Șuta Lenuța-Maria

Disciplina Tehnologie Farmaceutică Departament II Farmacie

2.

Conf.univ.dr. Murariu Marius Sorin

Disciplina Chirurgie I, Departamentul X Chirurgie II