Numele centrului: Centru de screening instrumental avansat/ acronim AISC

Director centru: Prof. Univ. Dr. Adriana Ledeți

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Centru de screening instrumental avansat (AISC), director centru Prof. Dr. Adriana-Violeta Ledeţi

Acest centru de cercetare a apărut ca o necesitate de a ne alinia ca departament în demersul realizării cercetării multi, trans şi interdisciplinare, în acord cu tendinţele actuale din domeniul ştiinţific. Înfiintarea  centrului de cercetare AISC se bazează pe bogata expertiză a celor 16 membri în următoarele domenii de cercetare:

  • Sinteza, caracterizarea fizico-chimică (tehnici spectroscopice şi analiză termică) şi screening-ul activităţii biologice a unor noi compuşi organici de sinteză sau semisinteză, respectiv a unor combinaţii coordinative cu ioni tranziţionali a acestora;
  • Studii de stabilitate termică în stare solidă a unor substanţe de interes farmaceutic şi dermatocosmetic sau cu potenţială activitate biologică folosind metode cinetice clasice şi izoconversionale, respectiv stabilirea mecanismului de descompunere a acestora;
  • Studiul compatibilităţii unor substanţe de interes farmaceutic/dermatocosmetic cu diverşi excipienţi folosind tehnici de analiză instrumentală (analiză termică, spectroscopie FTIR, PXRD, SEM etc.), precum şi evaluarea interacţiunilor fizico-chimice induse termic între constituenţii formelor farmaceutice solide comerciale;
  • Obţinerea şi caracterizarea unor aducţi supramoleculari (combinaţii complexe, complecşi de tip gazdă-oaspete şi aducţi binari de tip cocristale/săruri) ai unor substanţe biologic-active şi caracterizarea fizico-chimică a acestora prin tehnici instrumentale în soluţie şi/sau stare solidă;
  • Obţinerea şi caracterizarea unor nanostructuri polimerice utilizabile ca transportori de medicamente.
  • Studii de caracterizare prin screening instrumental complex a unor probe biologice cu structură complex şi corelarea cu procesele litogenice corespunzătoare.
  • Studii de modelare a activităţii biologice în vederea optimizării proiectării medicamentului.
  • Descoperirea de noi proprietăți ale compuşilor bioactivi utilizând tehnici computaţionale.
  • Evaluarea timpului de viaţă (shelf-life) a unor compuşi biologic activi, a formelor galenice corespunzătoare sau a compuşilor cu potenţială activitate biologică;
  • Descoperirea unor noi substanţe biologic active, folosind modelarea computaţională bazată pe relaţii cantitative între structura chimică a compuşilor studiaţi şi activitatea lor biologică
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume
cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1

Ledeți Adriana-Violeta

Profesor universitar

2

Borcan Florin

Conferențiar universitar

3

Cîrcioban Denisa-Laura

Asistent universitar

4

Tomoroga (Axente) Carmen

Asistent universitar

5

Sbârcea Laura

Conferențiar universitar

6

Dragomirescu Anca-Octavia

Profesor universitar

7

Felicia Andrei

Asistent universitar

8

Ledeți Ionuț-Valentin

Profesor universitar

9

Simu Sebastian-Claudiu

Asistent universitar

10

Olariu Tudor

Șef de lucrări

11

Săvoiu-Balint Germene

Conferențiar universitar

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume 

Afiliere UMFVBT
(disciplina, departamentul)

1.

Conf.univ.dr. Șuta Lenuța-Maria

Disciplina Tehnologie Farmaceutică Departament II Farmacie

2.

Conf.univ.dr. Murariu Marius Sorin

Disciplina Chirurgie I, Departamentul X Chirurgie II