Numele centrului: Centru de cercetare ANAPATMOL

Director centru: Prof. Univ. Dr. Alis DEMA

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Centrul de cercetare ANAPATMOL reunește personal din Disciplina de Morfopatologie și de Biologie Celulară și Moleculară –  Departamentul II al Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara și include 37 de membri: cadre didactice/de cercetare titulare, doctoranzi, medici rezidenți și personal nedidactic.

În cadrul Centrului ANAPATMOL se desfășoară activitate de cercetare științifică și  asistență de specialitate de înaltă competență, în anatomie patologică și biologie moleculară.

Facilitățile centrului permit colaborări pentru:

 • procesare, în scop diagnostic, a probelor citologice și tisulare;
 • colorarea preparatelor histologice folosind colorații uzuale, colorații histochimice și imunohistochimice (folosind tehnici manuale și automate), imunofluorescentă și hibridizare in situ;
 • testarea in vitro a biocompatibilitatii/citotoxicitatii diverșilor compuși biologici și de sinteză
 • analiza cantitativă a biomarkerilor, prin tehnica Elisa;
 • analiza expresiei genice;
 • scanare de lame histologice și găzduirea acestora pe serverele proprii pentru acces de la distanță;
 • analiza manuală și automată a imaginilor de microscopie în lumina transmisă, polarizată si fluorescență (incluzând analiza lamelor virtuale);
 • gazduire de work-shop-uri de microscopie virtuală (3 săli cu capacitate totală de 81 de participanți).

Centrul de cercetare ANAPATMOL îsi propune abordarea următoarelor teme de cercetare:

 • Studiul unor markeri imunohistochimici și moleculari cu valoare diagnostică, prognostică și predictivă în diverse forme de tumori: cancer colorectal, mamar, tiroidian, renal, de vezică urinară, tumori neuroendocrine și de sistem nervos central (SNC).
 • Implementarea/extinderea tehnicilor de patologie digitală în scop diagnostic și didactic.
 • Cuantificarea asistată de calculator a diverșilor parametri evidentiați prin tehnici imunohistochimice, de imunofluorescență și hibridizare in situ (ISH).
 • Studiul unor leziuni și al evoluției acestora în timp, folosind modele experimentale animale.
 • Studiul genelor asociate bolilor metabolice: obezitate, diabet zaharat.
 • Studiul efectelor xenobioticelor și al compușilor biologici activi asupra sistemelor celulare procariote și eucariote.
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Disciplina de Morfopatologie

Nr.

Nume, prenume
Cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic/de cercetare

E-mail profesional

1.

Dema Alis

Prof. Univ.

dema.alis@umft.ro

2.

Tăban Sorina

Conf. Univ.

taban.sorina@umft.ro

3.

Cornianu Mărioara

Conf. Univ.

cornianu.marioara@umft.ro

4.

Mureșan Anca

Conf. Univ.

muresan.anca@umft.ro

5.

Lăzureanu Codruța

Șef lucrări

lazureanu.dorela@umft.ro

6.

Cornea Remus

Șef lucrări

cornea.remus@umft.ro

7.

Văduva Adrian

Șef lucrări

vaduva.adrian@umft.ro

8.

Vita Octavia

Asis. Univ.

vita.octavia@umft.ro

9.

Jurescu Aura

Asist. Univ.

jurescu.aura@umft.ro

10.

Lupu Vlad

Asist. Univ.

lupu.vlad@umft.ro

11.

Barna Robert

Asist. Univ.

barna.robert27@gmail.com

12.

Nataraș Bianca

Asist. Univ.

bianca.nataras@yahoo.com

13.

Hurmuz Ioana

Asist. Univ.

ioana.hurmuz85@gmail.com

 

Disciplina Biologie Celulara si Moleculara

Nr.

Nume, prenume
Cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic/de cercetare

E-mail profesional

1.

Popescu Roxana

Conf. Univ.

popescu.roxana@umft.ro

2.

Muntean Ioana

Șef.lucrări

muntean.liliana@umft.ro

3.

Pușcașiu Daniela

Șef lucrări

puscasiu.daniela@umft.ro

4.

Mituletu Mihai

Șef lucrări

mituletu_mihai@yahoo.com

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

E-mail

1.

Bran Mihaela

Laborant Discipl. Morfopatologie

morfopat@umft.ro

2.

Kali Adriana

Laborant Discipl. Biologie Celulară și Moleculară

biocel@umft.ro

3.

Teoran Samy

Rezident AP

teoranss@yahoo.com

4.

Plopeanu Andrei

Rezident AP

aplopeanu7@gmail.com

5.

Mureșan Daniela

Rezident AP

muresan.anadaniela05@gmail.com

6.

Slovac Adelina

Rezident AP

adelina.slovac@gmail.com

7.

Carp Roxana

Rezident AP

roxanapaulac@gmail.com

8.

Trăilă Iuliana

Rezident AP

uglai.iuliana@gmail.com

9.

Cociuba Naomi

Rezident AP

naomi.cociuba@yahoo.ro

10.

Brie Diduța Alina

Asist. Univ.

alina.brie@umft.ro

11.

Cerbulescu Tudor

Asist. Univ.

cerbulescu.teodor28@gmail.com

12.

Dragomir Cristina

Asist. Univ.

cristina.dragomir@umft.ro

13.

Zamfir (Moldovan) Romina

Asist. Univ.

rominateodora21@gmail.com

14.

Vărzaru Vlad Bogdan

doctorand

bogdan.varzaru@student.umft.ro

15.

Ene Raul Lucian

doctorand

raul.ene@umft.ro

16.

Amira Rabia

doctorand

kimhyde910@gmail.com

17.

Carabenciov Emma

doctorand

emma.carabenciov@umft.ro

18.

Sanda Isabella Ionela

doctorand

isabella.sanda@yahoo.com

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume

 

Afiliere UMFVBT
(disciplina, departamentul)

E-mail

1.

Popa Oana

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara, Romania

taban_oana89@yahoo.com

2.

Oprean Cristina Marinela

Oncologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara, Romania

coprean@yahoo.com

 

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Grad
didactic/cercetare
Nume, prenume

 

Afiliere (departamentul,
instituția/universitatea, orașul, țara)

E-mail

1.

Dumitrescu Gabi

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului “Regele Mihai I a României” din Timișoara. Facultatea de Zootehnie și Biotehnologie, Timișoara

gdumitrescu@animalsci-tm.ro

2.

Filimon Marioara Nicoleta

Universitatea de Vest Timișoara. Facultatea de Chimie Biologie Geografie

nicoleta.filimon@cbg.uvt.ro

3.

Cobec Ionut Marcel

Clinica de Obstetrica-Ginecologie cu Centrul Oncologic Hohenlohe de Terapie a Sanului si Ginecologie Oncologica, Diakonie-Klinikum Schwabisch Hall, Germania

cobec_i@yahoo.com

4.

Caraba Ioan Valeriu

Universitatea Științele Vieții, Timișoara

caraba_i@animalsci-tm.ro

5.

Moatar Aurica Elisbeta

Hohenloher Krankenhaus, Clin Internal Med., Ohringen, Germany

moataraurica@yahoo.com

6.

Diaconescu Răzvan

Oncohelp, Timișoara

diaconescu_razvan@yahoo.com