Numele centrului: Centrul de cercetare multidisciplinară a hemopatiilor maligne/ acronim CCMHM

Director centru: Conf. Univ. Dr. Ioana Ionita

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

În ultimele decenii am cunoscut o creștere a numărului malignităților hematologice, din această cauză, domeniul cercetării hematologice a primit din ce în ce mai multă atenție. Deși noile clasificări ale bolilor hematologice includ o varietate de anomalii genetice, imunofenotiparea prin citometrie în flux este încă un instrument indispensabil pentru diagnosticarea, clasificarea, stadializarea și monitorizarea neoplasmelor hematologice.

Populațiile anormale fenotipic au fost documentate în multe neoplasme hematologice, inclusiv limfoame, leucemii limfoide cronice, neoplasme cu plasmocite, leucemii acute, hemoglobinuria paroxistică nocturnă, mastocitoza, sindroame mielodisplazice și tulburări mieloproliferative. În plus, citometria în flux este un instrument util pentru stadializarea unui neoplasm hematologic diagnosticat anterior, monitorizarea răspunsului la tratament, inclusiv detectarea bolii minime reziduale (MRD), documentarea recăderii sau progresiei și diagnosticarea unei malignități hematologice intercurente. Mai mult de atât, furnizarea de informații imunofenotipice poat avea o valoare prognostică suplimentară, incluzând identificarea de ținte pentru o potențială terapie țintită.

În zilele noastre, hematologia susține o abordare multiparametrică a diagnosticului și conturează caracteristicile morfologice, imunofenotipice și genotipice caracteristice fiecărei entități de boală. Având în vedere acest lucru, centrul nostru intenționează să coroboreze investigațiile preclinice și clinice și să obțină mai multe cunoștințe despre fenotipurile diverselor populații de celule normale și să recunoască abaterile de la normal pentru a putea discuta potențiala semnificație clinică a modificărilor imunofenotipice.

Suntem deschisi la colaborare in domeniile: genetica, biologie moleculara, anatomopatologie, imunologie, farmacologie, cardiotoxicitate.

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

IONITA IOANA

Conf.univ.

2.

IORDACHE MARIA

Asist.univ.

3.

CALAMAR POPOVICI DESPINA

Asist.univ.

4.

OROS DACIAN

Asist.univ.

5.

TODORESCU VIOLETA

Asist.univ.

6.

POTRE ONCU OVIDIU SEBASTIAN

Asist.univ.

7.

POTRE ONCU CRISTINA

Asist.univ.

8.

BORSI EMA CRISTINA

Asist.univ.

9.

LIGHEZAN DIANA LUISA

Asist.univ.

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

GURBAN CATALINA

Doctorand

2.

BALANESCU ANDRADA

Doctorand