Numele centrului: Researching future Chirugie 2/ acronim CHIR2

Director centru: ȘL. Dr. Dobrescu Amadeus

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Duta Ciprian

Profesor

2.

Lazar Fulger

Profesor

3.

Varcus Flore

Conferentiar

4.

Dobrescu Amadeus

Sef de lucrari

5.

Tarta Cristian

Asistent universitar

6.

Brebu Dan

Asistent universitar

7.

Isaic Alexandru

Asistent universitar

8.

Verdes Gabriel

Asistent universitar

9.

Noditi George

Asistent universitar

10.

Braicu Vlad

Asistent universitar

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Navolan Dan

Conferentiar