Numele centrului: Centrul de Cercetare Formularea şi Tehnologia Medicamentelor / acronim FORMTEHMED

Director centru: Prof.univ.dr. Lavinia Vlaia

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Centrul de Cercetare Formularea şi Tehnologia Medicamentelor, acronim FORMTEHMED, este un centru metodologic de cercetare care funcţionează în cadrul disciplinei de Tehnologie farmaceutică, Departamentul II al Facultăţii de Farmacie, din cadrul U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara.

Centrul de Cercetare Formularea şi Tehnologia Medicamentelor (FORMTEHMED) îşi propune să consolideze şi să orienteze spre excelenţă şi o mai largă interdisciplinaritate şi vizibilitate naţională şi internaţională activitatea de cercetare desfăşurată la nivelul disciplinei de Tehnologie farmaceutică în domeniul formulării şi tehnologiei medicamentelor (în special preparate farmaceutice topice), în concordanţă atât cu Strategia şi direcţiile de cercetare ale U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, cât şi cu Strategia în domeniul cercetării ştiinţifice a Facultăţii de Farmacie.

Realizarea acestui obiectiv general va fi posibilă prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

  • generarea cadrului adecvat care să faciliteze pregătirea de calitate superioară şi implicarea cadrelor didactice în activităţile de cercetare derulate;
  • valorificarea potenţialului, abilităţilor şi competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, membrii ai centrului de cercetare, precum şi ale altor colaboratori implicaţi în activitatea ştiinţifică a centrului;
  • implicarea studenţilor, a studenţilor masteranzi şi doctoranzi în activităţile de cercetare derulate la nivelul centrului;
  • identificarea unor direcţii de cercetare interdisciplinară şi dezvoltarea unor colaborări eficiente interdepartamentale şi între facultăţi din cadrul universităţii;
  • dezvoltarea unor colaborări cu alte universităţi, centre de cercetare sau agenţi economici, din ţară sau din străinătate, în cadrul unor proiecte de cercetare;
  • diseminarea rezultatelor cercetării prin participarea la manifestări științifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste cu factor de impact ridicat, editarea de cărți în edituri naționale și internaționale;
  • organizarea de workshop-uri ştiinţifice.
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Vlaia Lavinia-Lia

Prof.univ.dr.habil.; farmacist primar specialitatea Farmacie generală; farmacist specialist specialitatea Farmacie clinică

2.

Coneac Georgeta-Hermina

Conf.univ.dr., farmacist primar specialitatea Farmacie clinică

3.

Olariu Ioana-Viorica

Ș.l.univ.dr., farmacist primar specialitatea Farmacie generală

4.

Muț Ana-Maria

As.univ.dr., farmacist specialist specialitatea Farmacie clinică

5.

Vlaia Vicențiu

Conf.univ.dr., farmacist primar specialitatea Laborator farmaceutic