Numele centrului: Centru de cercetare cognitivă în patologia neuropsihiatrică/ acronim (NEUROPSY-COG)

Director centru: Prof. Univ. Dr. Jianu Dragos Catalin

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Proiecte în care suntem angajați

1.’’Translational innovative study from basic research to clinical applicability with regard to mitochondrial dysfunction and  inflammation in diabetic kidney disease’’ acronim MITO-DIAB.  Grant de cercetare evaluat și aprobat spre finanțare de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timisoara,

Director de proiect: prof univ dr Ligia Petrica, disciplina de nefrologie, UMF Timisoara

Membru in echipa de cercetare: prof univ dr Dragos Catalin Jianu, disciplina de Neurologie, UMF Timisoara

 Perioada: 2020-in prezent

2.“The impact of the use of social networks on the academic performance and the degree of empathy of medical students “ acronym TimSoNet- Proiect de cercetare evaluat și aprobat spre finanțare de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timisoara

Director de proiect: Prof.Dr. Sorin Ursoniu

Membru in echipa de cercetare Sef Luc. Dr. Cristina Bredicean, Sef Luc. Dr. Ion Papavă, Asist.Univ. Dr. Cătălina Giurgi-Oncu ; Disciplina Psihiatrie , UMF Timisoara

Perioada: 2020-in prezent

Direcții principale de cercetare

1.Introducerea ecografiei Doppler extra-transcraniene în evaluarea disfuncției cognitive date de boala vasculară a vaselor mici (small vascular disease), prin corelarea unor indici hemodinamici (IP, IR, Rezerva cerebrovasculară) cu rezultatele unor teste cognitive: MMSE, MoCA, etc, și cu aspectele neuroimagistice (CT encefal, IRM encefal).

2.Introducerea ecografiei Doppler extra-transcraniene în evaluarea disfuncției cognitive date de boala vasculară a vaselor mari (large vascular disease), prin corelarea unor indici hemodinamici (IP, IR, Rezerva cerebrovasculară) cu rezultatele unor teste cognitive: MMSE, MoCA, etc, și cu aspectele neuroimagistice (CT encefal, IRM encefal).

3.Validarea în practică a unor baterii de teste psihologice pentru identificarea deficitului cognitiv și mai ales a deficitului de la nivelul cogniției sociale, dar și elaborarea unor planuri de intervenție  în tulburări psihiatrice (tulburări  psihotice, afective și în demențe).

4.Rolul disfuncției endoteliale în patologia vaselor cerebrale mici, apariția diacronă a acesteia în raport cu disfuncţia endotelială glomerulară si tubulara proximală a nefronului la pacientii cu diabet zaharat tip 2 și corelația indicilor hemodinamici furnizați de ultrasonografia Doppler transcraniană cu diferiți biomarkeri ai disfuncției endoteliale a vaselor cerebrale sau ai disfuncţiei endoteliale glomerulare sau tubulare proximale a nefronului.

5.Managementul afaziilor vasculare și introducerea stimulării magnetice transcraniene în recuperarea tulburărilor de limbaj la afazicii de tip Broca consecutiv infarctelor cerebrale.

Prin activitatea Centrului de cercetare propus se urmărește crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare și inovație, capabilă să susțină și să faciliteze activități și direcții de cercetare necesare pentru o creștere a calității vieții persoanelor cu patologie neurologică sau psihiatrică.

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume
cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Jianu Dragoș Cătălin

Disciplina de Neurologie 

Prof. Univ.

2.

Dan Traian Flavius 

Disciplina de Neurologie

Asist. Univ.

3.

Gogu Anca Elena

Disciplina de Neurologie

Asist. Univ.

4.

Munteanu Georgiana

Disciplina de Neurologie

Asist. Univ.

5.

Dehelean Liana 

Disciplina de Psihiatrie

Conf. Univ.

6.

Bredicean Cristina  

Disciplina de Psihiatrie

Sef de Lucrari

7.

Papava Ion

Disciplina de Psihiatrie    

Sef de Lucrari

8.

Romosan Radu

Disciplina de Psihiatrie 

Sef de Lucrari

9.

Giurgi-Oncu Cătălina

Disciplina de Psihiatrie

Asist. Univ.

10.

Bratu Melania Lavinia

Disciplina de Psihologie

Sef de Lucrari

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Bora Bianca    

Psiholog clinician, Clinica Neurologie I SCJUT

2.

Negru Iasmina  

Student UMF Timisoara

3.

Copil Alexandra

Student doctorand

4.

Birdac Claudiu Dumitru

Student doctorand

5.

Anghel Alexandra Ioana

Student doctorand

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume

 

Afiliere UMFVBT
(disciplina, departamentul)

1.

Prof.Univ.Petrica Ligia

doctor în medicină, Dr. Habil., medic primar nefrologie, medic primar medicină internă

Departamentul VII- Medicină Internă, Disciplina Nefrologie,

Clinica Nefrologie, SCJUPBT

2.

Prof. Univ. Borza Claudia   

doctor în medicină, Dr. Habil, medic primar explorări funcționale, competență în neurofiziologie, Șef de Laborator- Activitate medicală, SCJUPBT

Departamentul III- Științe Funcționale, Disciplina Fiziopatologie

3.

Prof. Univ. Ursoniu Sorin 

doctor în medicină, Dr. Habil., medic primar sănătate publică, medic primar dermatologie

Departamentul III- Științe Funcționale, Disciplina Sănătate Publică, Medic coordonator Ambulator de specialitate studenți, SCJUPBT,

4.

Prof. Univ. Motoc Andrei   

doctor în medicină, medic primar obstetrică-ginecologie

Departamentul I- Anatomie și embriologie, Disciplina Anatomie și Embriologie

5.

Conf. Univ. Luca Constantin Tudor 

doctor în medicină, medic primar cardiologie  si medicina interna, IBCV Timisoara

Departamentul VI- cardiologie, Disciplina de Cardiologie II

6.

Conf.Univ. Timar Bogdan  

doctor în medicină, Dr. Habil, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, SCJUPBT

Departamentul III – Științe Funcționale, Disciplina de Informatica si Biostatistica Medicala

7.

Conf.Univ. Vlad Adrian

doctor în medicină, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, SCJUPBT    

Departament VII – Medicină Internă II, Disciplina de Medicină Internă III – Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

8.

Asist.univ.dr. Arnautu Sergiu Florin

Departament V – Medicina interna I – Disciplina de Abilitati Practice

9.

Conf. Univ Pleș Horia 

doctor în medicină, Dr. Habil,  medic primar neurochirurg

Departament VIII – Neuroștiințe, Disciplina de Neurochirurgie

 

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume

Afiliere (departamentul, 
instituția/universitatea, orașul, țara)

1.

Prof. Univ. Mureșanu Dafin Fior 

medic primar neurologie- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Departamentul X- Neuroștiințe, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România;

2.

Sef lucrari Popa Cosmin  

psiholog clinician

Departamentul M2 Stiinte Functionale complementare, Disciplina etica si stiinte socio-umane, UMF Targu-Mures

3.

Riviș Ioana-Alexandra 

Doctorand,

medic specialist psihiatrie – SPMS Jebel, Timiș

Departamentul de Neuroștiințe-  Disciplina Psihiatrie – UMF București

4.

Conf.univ.dr. Axelrad Docu Any

Departament IV – Disciplina de Neurologie, Facultatea de Medicina Constanta