Procedura de atribuire a tabletelor electronice

Calendarul desfășurării competiției:

 • (1) Promovarea competiției și înscrierea studențilorpe platforma online: 01.10.2021-14.10.2021, până la ora 14:00;
 • (2) Evaluarea studenților înscriși, pe baza fișei de înscriere completată de către studenți: 15.10.2021-19.10.2021;
 • (3) Afișarea rezultatelor parțiale: 20.10.2021,până la ora 09:00;
 • (4) Depunerea contestațiilor: 20.10.2021, până la ora 13:00, precum și afișarea rezultatelor contestațiilor: 20.10.2021, ora 15:00;
 • (5) Depunerea dosarelor studențilordeclarați parțial admiși, precum și depunerea dosarelor de către primii 10 studenți aflați pe lista de așteptare: 21-22.10.2021, până la ora 14:00;
 • (6) Evaluarea dosarelor depuse de către studenți: 25-27.10.2021;
 • (7) Afișarea rezultatelor finale: 28.10.2021, ora 14:00;
 • (8) Predarea echipamentelor, semnarea contractelor de comodat cu perioadă determinată și a proceselor verbale de predare-primire: 01.11.2021, între orele 09:00-15:00.

✅ Listă rezultate finale  – 28.10.2021

✅  Lista Rezultate Parțiale Admiși – 20.10.2021 (click)

Dosarele vor fi transmise on-line pe următoarea adresă de e-mail consilmed@umft.ro conform calendarului, în perioada 21-22.10.2021 până la ora 14:00, cu mențiunea că subiectul e-mail-ului trebuie să fie: Dosar atribuire tablete proiect CNFIS-FDI-2021-0552.

În cazul în care un student calificat nu depune documentele justificative în timpul alocat, va fi calificat studentul imediat următor.

✅  Lista Rezultate Parțiale Admiși după contestații – 20.10.2021 (click)

Având în vedere că în contextul actual, generat de pandemia de COVID-19, o parte a procesului didactic se desfășoară on-line și ținând cont că o mare parte a resurselor educaționale (cum ar fi platforma de eLearning a UMFVBT sau biblioteca virtuală Elsevier) se regăsesc on-line, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara vine în sprijinul studenților săi, prin intermediul proiectului ConsilMed (FDI 2021), oferind spre utilizare gratuită tablete electronice de ultimă generație (Apple iPad) acelor studenți care nu au acces la dispozitive cu care pot fi accesate aceste resurse într-un mod corespunzător (PC, laptop sau tabletă). 

Prin intermediul proiectului CNFIS-FDI-2021-0552 se vor atribui un număr de 36 de tablete Apple iPad. Dacă numărul celor care vor aplica este mai mare, departajarea se va face conform prevederilor „Regulamentului privind atribuirea tabletelor electronice, studenților români înscriși la studii universitare de licență, de scurtă și lungă durată, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara PROIECT CNFIS-FDI-2021-0552„.

Studenții doritori pot aplica aici: https://forms.gle/Zbj2aA9Kd6rKrr4A8

Webinarii "Te-ai hotărât ce alegi la Rezidențiat?"
Te-ai hotărât ce alegi la Rezidențiat?
Continuăm seria webinariilor „Te-ai hotărât ce alegi la Rezidențiat” cu un episod în care vor fi prezentate următoarele specialități medicale:
✅  Ortopedie – Traumatologie
✅  Radiologie Imagistică Medicală
✅  Chirurgie Vasculară
✅  Oncologie Medicală
✅  Chirurgie Pediatrică
Evenimentul va avea loc Miercuri, 13 octombrie 2021, ora 17:00.
 
Participarea este liberă și nu necesită înregistrare prealabilă!
Link-ul de acces la primul eveniment este următorul:
https://zoom.us/j/95914907060
Ne revedem on-line miercuri !
‼Te-ai hotărât ce alegi la Rezidențiat? ❓
Continuăm seria webinariilor „Te-ai hotărât ce alegi la Rezidențiat” cu un episod în care vor fi prezentate următoarele specialități medicale:
• Diabet, nutriție și boli metabolice
• Nefrologie
• Cardiologie
• Hematologie
• Endocrinologie
• Gastroenterologie
Evenimentul va avea loc Miercuri, 6 octombrie 2021, ora 17:00.
 
Participarea este liberă și nu necesită înregistrare prealabilă!
Link-ul de acces la primul eveniment este următorul:
https://zoom.us/j/96742197076
Ne revedem on-line miercuri !

‼Save the date‼
Primul eveniment se va desfășura on-line, utilizând platforma Zoom, în data de 8 Septembrie 2021, orele 17:00 și va aborda șase specialități chirurgicale:
✅ Obstetrică și Ginecologie
✅ Neurochirurgie
✅ Chirurgie plastică și reparatorie
✅ Urologie
✅ O.R.L.
✅ Chirurgie toracică

Participarea este liberă și nu necesită înregistrare prealabilă!
Link-ul de acces la primul eveniment este următorul:
https://zoom.us/j/97662636795

‼Te-ai hotărât ce alegi la Rezidențiat? ❓
ℹContinuăm seria webinariilor „Te-ai hotărât ce alegi la Rezidențiat” cu un episod în care vor fi prezentate următoarele specialități medicale:
✅ Medicină Internă
✅ Pneumologie
✅ Medicină Legală
✅ Pediatrie
✅ Boli infecțioase
✅ Neurologie
Participarea este liberă și nu necesită înregistrare prealabilă!
Link-ul de acces la eveniment este următorul:

‼Te-ai hotărât ce alegi la Rezidențiat? ❓
ℹContinuăm seria webinariilor „Te-ai hotărât ce alegi la Rezidențiat” cu un episod în care vor fi prezentate următoarele specialități medicale:
✅ Anestezie și terapie intensivă
✅ Chirurgie generală
✅ Medicină de urgență
✅ Ortopedie pediatrică
✅ Oftalmologie
 
Participarea este liberă și nu necesită înregistrare prealabilă!
Link-ul de acces la primul eveniment este următorul:
https://zoom.us/j/98555765605
Informații FDI 2021
 1. Nume proiect: Dezvoltarea unei platforme structurate de consultanță, intervenție și consiliere profesională a studenților în vederea îmbunătățirii inserției profesionale și a reducerii abandonului universitar
 2. Acronim proiect: ConsilMed
 3. Axă proiect: Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
 4. Director proiect: Prof. univ. dr. BOGDAN TIMAR
 5. Obiective:
  • O1. Identificarea studenților cu risc de abandon universitar din domeniile medico-farmaceutice ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT). Obiectivul își propune identificarea studenților aflați la cel mai crescut risc de abandon universitar, care vor fi prioritizați în acordarea de intervenții suport material, logistic și de consiliere în vederea reducerii riscului de abandon.
  • O2. Acordarea de suport material, logistic și de consiliere studenților defavorizați din cadrul UMFVBT în vederea reducerii abandonului universitar.
  • O3. Optimizarea modului de alegere a unei specializări medicale, în conformitate cu vocația, aptitudinile și așteptările absolventului, prin consiliere în vederea dezvoltării carierei, orientare profesională și creșterea performanței absolvenților UMFVBT prin prisma rezultatelor.
Consiliere în CARIERĂ

Tu te-ai hotărât ce specialitate să îți alegi la REZI?

Această alegere îți va influența întreaga ta carieră!

Beneficiază ACUM de o sesiune de consiliere în carieră!

Pașii de urmat pentru înscrierea în acest program sunt:

Trimite un E-mail la consiliere.studenti@umft.ro, specificând în subiect: ConsilMed FDI 2021.
Vei primi un răspuns cu data și ora la care ești programat – On-site sau on-line (ZOOM), în funcție de disponibilitatea ta.

Ședința # 1
Identificarea nevoilor personale și profesionale;

Sentința # 2
Sondarea intereselor, motivației, aptitudinilor tale;

 

Ședința # 3
Elaborarea unui plan de carieră personalizat.

Studenții Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara  vor putea beneficia gratuit de programul de consiliere profesională și orientare în carieră, organizat în cadrul proiectului CONSILMED FDI 2021.

Sesiunile de consiliere profesională și orientare în carieră vor contribui la mai buna identificare vocațională și a aptitudinilor studenților, facilitând astfel alegerea unei specialități în urma Concursului Național de Rezidențiat.

În vederea consilierii, se va realiza evaluarea psiho-aptitudinală, prin aplicarea de teste psihologice, în sistem on-line sau on-site, sub supravegherea consilierului în carieră CCOC al UMFVBT, în sesiuni individuale sau în grup restrâns.

Activitatea de orientare ȋn carieră are ca scop asistarea studenților în identificarea competențelor, motivației, aptitudinilor și intereselor.

Această acțiune va avea ca rezultat stabilirea unui plan de cariera personalizat.

Principalele direcții urmate în cadrul consilierii în carieră sunt realizate cu scopul de a forma și îmbunățății cunoștințele persoanei consiliate:

 • Realizarea unui proces de autocunoaștere  și analizarea nevoilor personale și profesionale;
 • Explorarea oportunităților ocupaționale existente– identificarea și analizarea oportunităților;
 • Realizarea unui plan de carieră personalizat.

Consilierea în carieră poate oferi instrumentele necesare pentru dezvoltarea profesională, pentru a produce schimbările necesare pentru atingerea unui echilibru între activitatea profesională și viața personală.

Călătoria spre a te cunoaște mai bine începe cu o simplă discuție!