Descrierea proiectului
Titlu proiect: Performanță în inserția profesională a absolvenților Facultății de Medicină prin corelarea ofertei educaționale cu cerințele sociale și ale pieței muncii actuale
 
Cod proiect: CNFIS-FDI-2023-F-0657
 
Acronim: CORRELMED
 
Director proiect: Prof.univ.dr. Timar Bogdan
 
Buget proiect: 148.500 LEI
 
Descriere proiect: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unei platforme structurate de optimizare continuă a ofertei educaționale în cadrul Facultății de Medicină în vederea corelării cu cererea de pe piața muncii prin evaluarea parcursului profesional al absolvenților, consilierea profesională a studenților și analiza nevoilor reale actuale ale mediului socio-economic și al competențelor necesare în piața muncii. În vederea realizării acestui obiectiv general, converg trei obiective specifice ale proiectului:

O1. Implementarea unei proceduri de evaluare a inserției profesionale și a gradului de satisfacție al absolvenților în vederea adaptării curriculei prin optimizarea procesului educațional și a planurilor de învățământ ale programelor de studiu din cadrul Facultății de Medicină în vederea asigurării de competențe în concordanță cu cerințele mediului economico-social, economia globală și cu evoluția societății digitale.
O2. Dezvoltarea unei metode inovative de orientare în carieră, complementară, adaptată specificului învățământului medical, prin utilizarea de tehnici de neurofeedback, folosind metode augmentate cu evaluarea activității cerebrale utilizând electroencefalografia în timp real.
O3. Implementarea unui program de feedback al angajatorilor și al altor stakeholderi implicați în inserția profesională ai absolvenților Facultății de Medicină a UMFVBT, în vederea realizării de studii pentru identificarea principalelor cerințe cu privire la competențele absolvenților și procesul de angajabilitate.

Activități asumate:
A1. Management proiect (lunile 1-9). Organizarea, coordonarea și gestionarea activităților și resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor O1-O3.
A2. Realizarea de achiziții necesare desfășurării proiectului, prin o proceduri de achiziții specifice, cu respectarea cadrului legal în vigoare. 
A3. Întocmirea unei baze de date cu adresele de contact ale absolvenților recenți ai Facultății de Medicină.
A4. Definirea indicatorilor de evaluat pentru analiza inserției profesionale a absolvenților.
A5. Analiza datelor colectate și elaborarea unui plan de măsuri implementabile la nivelul instituției în vederea corelării ofertei educaționale cu cerințele specifice identificate.
A6. Consiliere profesională pentru studenți din cadrul UMFVBT (lunile 2-8). Studenții doritori, din cadrul ciclului al doilea de studii, vor putea accesa programul de consiliere profesională și orientare în carieră, organizat în cadrul proiectului.
A7. Implementarea, în procesul de consiliere și orientare în carieră a studenților, a tehnicilor inovatoare de neurofeedback pentru a îmbunătăți abilitatea de concentrare a studenților în situații de stres prelungit.
A8. Organizarea unor ședințe de lucru cu reprezentanți ai angajatorilor și coordonatori de programe de rezidențiat în vederea colectării de feedback cu privire la necesitățile reale ale pieței muncii aferente absolvenților programelor de studiu ale UMFVBT.
A9. Colectarea și analiza datelor aferente activității A8.
A10. Elaborarea unui plan de măsuri în vederea corelării ofertei educaționale a Facultății de Medicină a UMFVBT în conformitate cu rezultatele analizei din cadrul A9.
A11. Organizarea de workshop-uri destinate unei mai bune orientări a studenților Facultății de Medicină cu privire la alegerea unei specialități în urma Concursului Național de Rezidențiat.
 
Rezultate asumaţi:
R1-A1. Planul de activități. Procesele verbale ale ședințelor de management și organizare. 
R2-A2. Proceduri de achiziții. Modernizare și dotare CCOC. 
R3-A3. Baza de date cu grupul țintă. Indicatori: minim 1000 absolvenți incluși în baza de date principală. 
R4-A4. Lista itemilor colectați în vederea feedback-ului. 
R5-A5. Plan de măsuri destinat corelării ofertei educaționale cu cererea de pe piața muncii. 
R6-A6. Plan de consiliere în carieră realizat în cadrul programelor de evaluare psihologică. 
R7-A7. Îmbunătățirea controlului emoțional și prevenirea sindromului de burn-out a studenților consiliați. 
R8-A8. Minutele ședințelor de feedback și parteneriat. 
R9-A9. Rezultatul analizei de centralizare.
R10-A10. Planul de măsuri destinat corelării ofertei educaționale cu piața muncii.
R11-A11. Lista de prezență. Scăderea abandonului universitar secundar.