Absolvenții se vor prezenta cu lichidarea făcută, în prealabil, la secretariatul facultății.
The graduates will present themselves with the liquidation made, in advance, at the faculty secretariat.
Les diplômés se présenteront à la liquidation effectuée, au préalable, au secrétariat de la faculté.
https://www.umft.ro/universitate/info-utile/informatii-de-interes-public/acte-de-studii/