Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, pentru ciclul de studii universitare de licență și pentru studiile universitare oferite comasat de licență și master – în cazul profesiilor reglementate, se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3691/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, licenţă/diplomă şi disertaţie, pe baza Regulamentului privind organizarea examenelor de licență și disertație (pentru sudii universitare oferite comasat de licență și master) în cadrul UMFVBT, aprobat de Senatul universitar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În cadrul UMFVBT, susţin examen de licenţă/disertație absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoția curentă și promoțiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă.

Absolvenţii programelor de studii acreditate sau ai programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul UMFVBT se înscriu la decanatele facultăţilor şi susţin examenul de licenţă/disertație în cadrul UMFVBT.

Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii. 

Programele de studii universitare de licenţă (cu durata de 3-4 ani, respectiv 180-240 credite de studii transferabile ECTS/SECT) se finalizează cu examen de licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă.

Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:

  1. a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  2. b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

În funcție de specificul fiecărui program, numărul probelor și modul de susținere a acestora se reglementează conform Regulamentului privind organizarea examenelor de licență și disertație (pentru sudii universitare oferite comasat de licență și master) în cadrul UMFVBT.

Pentru studiile universitare oferite comasat de licență și master – în cazul profesiilor reglementate (programele de studii universitare cu durata de 5-6 ani, respectiv 300-360 credite de studii transferabile ECTS/SECT), examenul de disertație constă din două probe, după cum urmează:

  1. proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  2. proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

În funcție de specificul fiecărui program, numărul probelor și modul de susținere a acestora se reglementează conform Regulamentului privind organizarea examenelor de licență și disertație (pentru sudii universitare oferite comasat de licență și master) în cadrul UMFVBT.