Contactează-ne

Adresa: Str. T. Vladimirescu, nr.14A, Timişoara
Telefon: –
E-mail: biocel@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0723649886

📧 Email: popescu.roxana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: –

📧 Email: muntean.liliana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 

📧 Email: puscasiu.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: –

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: –

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: mituletu_mihai@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: –

📧 Email: –

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: –

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

La jumătatea secolului XX, microscopia electronică a fost introdusă în studiul domeniului biologic, implicit cel medical. Treptat, aceasta a condus la descifrarea ultrastructurii şi funcţiilor celulare astfel încât, în 1974 la decernarea premiului Nobel pentru Medicină, George Emil Palade afirma „celula încetează de a mai fi o necunoscută”. Ca urmare, Biologia Celulară a fost introdusă ca disciplină fundamentală biomedicală pe plan internaţional, iar în România ea face parte din programa învăţământului medical cu începere din anul universitar 1977/1978. Deşi tânără la nivel istoric, Biologia Celulară s-a amplificat exploziv dând naştere la noi specializări cum sunt Membranologia, Imunologia, Biologia Cancerului, Neurobiologia, Biologia Moleculară, Genetica Moleculară şi potenţialul ei continuă. Biologia Celulară este recunoscută astăzi ca fiind fundamentul tuturor disciplinelor care au ca obiect de studiu viaţa. Pentru studenţi, cunoaşterea structurii şi funcţiilor celulare permite înţelegerea noţiunilor aparent disparate oferite de alte discipline fundamentale şi pune bazele procesului de formare al gândirii medicale.


Disciplina este cuprinsă în planul de învăţământ al anului I pentru Facultăţile de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie, cât şi pentru învăţământul de scurtă durată, respectiv Laborator Clinic, Asistenţă Medicală Generală, Radio-Imagistică Medicală şi Moaşe. Începând din anul 1995, pe lângă predarea în limba română au fost introduse cursuri cu predare în limba engleză pentru Facultatea de Medicină Generală şi limba franceză pentru studenţii Facultăţii de Farmacie. Cursul urmăreşte prezentarea ultrastructurii, organizării moleculare şi a mecanismelor moleculare care se derulează în celula normală, cât şi implicaţiile medicale datorate alterărilor de structură şi funcţie celulară. Cursul este prezentat de manieră modernă cu imagistică bogată şi completat cu filme de animaţie şi filme de microscopie in vivo pentru ilustrarea diferitelor mecanisme celulare. În acelaşi timp, cursul se desfăşoară interactiv, studenţii având posibilitatea de a prezenta şi discuta la începutul fiecărui curs imagini, scheme sau filme referitoare la tematica cursului precedent, pe care le-au preluat din Internet. Lucrările practice urmăresc crearea manualităţii studenţilor în efectuarea preparatelor microscopice, cunoaşterea şi manevrarea mai multor tipuri de microscoape utilizate în diagnosticul celular, recunoaşterea şi interpretarea imaginilor de microscopie optică şi electronică. Din anul universitar 2010/2011 sunt introduse lucrări practice referitoare la izolarea şi manipularea acizilor nucleici şi proteinelor în scopul realizării diagnosticului molecular. Pentru o buna informare şi pregătire studenţii au la dispoziţie manuale de curs în limbile română, engleză şi franceză redactate la nivelul de predare cerut de normele internaţionale. Pentru lucrările practice, studenţii beneficiază de caiete individuale care cuprind pentru fiecare şedinţă: protocolul lucrării, activitatea practică efectuată şi teste grilă în vederea evaluării pe parcurs.


Activitatea de cercetare a disciplinei este axată pe cultivarea de celule (normale şi patologice) in vitro, proteomică şi genomică. Pe baza rezultatelor obţinute au fost elaborate numeroase lucrări ştiinţifice care au fost comunicate şi/sau publicate în ţară şi în străinătate. Studenţii interesaţi au posibilitatea de a se înscrie în Cercul studenţesc de Biologie Celulară şi Moleculară care a fost înfiinţat în anul 2008. În acest fel, sub îndrumarea cadrelor didactice abilitate, studenţii din anii mici pot participa la realizarea de lucrări ştiinţifice cu care să participe la manifestările ştiinţifice de profil, iar studenţii din anii terminali au posibilitatea să realizeze o lucrare de licenţă de înalt nivel ştiinţific.