Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon: 0256/204250, interior 1415
E-mail: genetica@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email:  maria_puiu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: andreescu.nicoleta@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: gug.rodica@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: adela.chirita@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: alexandra.mihailescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: carmenpro88@yahoo.com

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: stoicanescu.livia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: adrian.trifa@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: farcas.simona@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: popa.cristina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1415

📧 Email: jurca.iulia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

La înfiinţarea Institutului de Medicină Timişoara, Disciplina de Genetică medicală a funcţionat  sub conducerea Prof. Dr. Benedict Menkes, aflându-se în cadrul disciplinelor de Biologie celulară Histologie, iar în 1976 se constituie ca disciplină de sine stătătoare, numita Biologia Genetică.

În perioada 1977-1987 disciplina a fost condusă de Prof. Dr Olimpia Tudose. Între anii 1988-1993 conducerea disciplinei de Genetică Medicală este asigurată de Dr. Valerica Belengeanu. Între anii 1993-2003 la conducerea disciplinei se află din nou Prof. Dr. Olimpia Tudose. Genetica medicală este recunoscută ca disciplină din ce în ce mai utilă clinicii medicale, materia predată se diversifică tot mai mult, pe lângă specializările Medicină Generală şi Stomatologie şi pentru secţiile Fiziokinetoterapie, Farmacie, Colegii de Laborator.

Din anul 2003 până în 2012 Disciplina de Genetică medicală a fost condusă de Prof. Dr. Valerica Belengeanu. În cadrul Programei analitice Genetica Medicală s-a extins, a devenit materie de an universitar, predată în 2 semestre, cu un conţinut mereu la zi, remaniat anual, în paralel cu descoperirile explozive din domeniul geneticii.

Din 2012, conducerea disciplinei este preluată de către Prof. Univ. Dr. Maria Puiu, cadru didactic şi medic cu vastă experienţă în domeniul geneticii clinice şi pediatriei. Preşedintă a Societăţii Române de Genetică Medicală şi Vicepreşedinte al Alianţei Naţionale a Bolilor Rare România, este implicată în numeroase proiecte şi activităţi ce vizează cu precădere bolile rare.

Majoritatea cadrelor didactice din disciplină au efectuat stagii de pregătire în centre de prestigiu de genetică din străinătate, acest aspect asigurând perfecţionarea lor continuă şi o recunoaştere tot mai mare a disciplinei.

Din anul 2011  denumirea disciplinei se schimba in Genetică şi se introduce  un curs facultativ de Genetică clinică pentru studenţii din anul VI,  specializarea Medicină Generală.

Începând cu anul 2014 se introduce Cursul de Nutrigenomica în cadrul programului de Masterat, Nutriţie Clinică şi Comunitara.

În cadrul Disciplinei de Genetică , studenţii achiziţioneaza informaţii teoretice şi practice legate de  tehnicile de bază din citogenetică şi genetica moleculară, notiuni de dismorfologie, etapele diagnosticului si consultului genetic prental si postnatal.

In cadrul disciplinei se deruleaza activitti de voluntariat pentru studenţii voluntari înscrisi in programul de Voluntariat în Activitatea de Dezvoltare Academică (VADA link: http://www.umft.ro/voluntariat_416).

In plus, sunt conduse teze de doctorat, sunt îndrumaţi rezidenţi – în cadrul programei de specializare în Genetică Medicală, şi se desfăşoară cursuri postuniversitare, toate acestea având menirea de a asigura o bună cunoaşterea a patologiei genetice şi o implementare a geneticii în practica medicală curentă.

Fiind o disciplină cu implicaţii clinice, din anul 2001, prin hotărârea conducerii universităţi, a luat fiinţa Cabinetul de Consult Genetic şi Analize Genetice, în cadrul căruia se acordă populaţiei consult şi analize pentru eşecurile de reproducere, diagnostic antenatal, diagnostic constituţional pentru patologie malformativă, boli moleculare, retard mental şi alte boli rare.

Printr-un proiect major de infrastructură POSCCE, implementat în 2015, se constituie Centrul de Medicină Genomică (Link genomica http://genomica.umft.ro/), ca un nucleu de cercetare şi formare în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş. Dispunând de cele mai recente tehnologii şi expertiză cheie pentru cercetarea OMICS (Genomică, Proteomică, Metabolomică, Epigenomică), Centrul de Medicină Genomică reuneste colective prestigioase de cercetare din cadrul UMFVBT, făcând legătura dintre cercetarea preclinică şi domeniile clinice. Prin derularea de proiecte europene, Centrul de Medicină Genomică contribuie la creşterea capacităţii de cercetare a specialiştilor noştri şi a vizibilităţii Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş dar şi  achiziţionarea eficientă şi bine planificată de noi instrumente, extrem de importante în menţinerea unui avantaj competitiv pentru cercetătorii Universităţii noastre şi pentru partenerii europeni.

Activitate ştiinţifică (proiecte)
 • Proiect  Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP), Grant Agreement number 774548; Call: Horizon 2020-SFS-2016-2017; Topic: SFS-39-2017, Research Innovation Action 2018-2020
 • Proiect cofinantat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 – Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical; Titlul proiectului: Formarea PROfesionala a personalului medical in GENetica medicala– PROGEN –  SMIS 107623; Contract POCU: 91/4/8/107623/08.12.2017 (12.2017-12.2019) 
 • Programul operaţional competitivitate 2014-2020; axa prioritară 1 – cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (cdi) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor; Acţiunea1.1.4 Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD; Tip proiect: Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate, Titlu: Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate (NutriGen) 2016-2019
 • Prof Univ. Dr. Puiu Maria director de proiect: Centrul de Medicină Genomică v2; Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara; ID: 1854; SMIS:487449 Nr.contract: 677/09.04.2015 POSCCE Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)
 • Project „Quality Standards and Specific Performance Indicators for Health Education” POSDRU/18/1.2/G/40067POSDRU
 • AXA PRIORITARĂ 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” Parteneriat interuniversitar pentru cresterea calitatii si interdisciplinaritatii cercetarii doctorale medicale prin acordarea de burse doctorale – DocMed.net, 01.12.2010 – 30.11.2013
 • HuRo – Screeningul bolilor metabolice la nou născut şi diagnostic molecular genetic al bolilor ereditare: realizarea de infrastructura euroregionala, Acronim: SCREENGEN, 2011 – 2013
 • Corelarea aspectelor clinice, genetice si epigenetice implicate in etiologia sindoamelor Prader Willi/Angelman: model de abordare multidisciplinara a bolilor rare in Romania, PNCD, Program Parteneriate, contract 42113, 2008-2011, Maria Puiu Director proiect.
 • Monitorizarea bolii minime reziduale în leucemiile acute limfoblastice la copil prin citometria în flux multiparametrică, CNCSIS tip A, 2007-2008, – Maria Puiu Manager proiect
 • GRANT CEEX – M1 (Nr.111-VIASAN) (consortiu)„Determinarea Expresiei Glicosfingolipidelor complexe în sistemul nervos central prin dispozitive de microcipuri integrate polifunctionale cuplate cu spectrometria de masa”, Proiect CEEX 2006-2008 Director de proiect: Sisu Eugen, UMF Timişoara. Valerica Belengeanu– membru in echipa de cercetare.
 • Optimizarea managementului copiilor cu LAL prin folosirea tehnicilor de citogenetica moleculara (FISH) in protocolul de evaluare, CNCSIS tip A, 2007-2008, Maria Puiu Director proiect
 • Optimizarea diagnosticului si managementului pacientilor cu retard mintal prin introducerea in protocolul de evaluare a testului MLPA, CNCSIS cod 832, 2006-2007 – Maria Puiu Responsabil partener UMF Timisoara
 • Impactul alimentelor functionale cu componente bioactive asupra calitatii vietii in cancerul mamar, CNCSIS tip A, cod 275, 2005-2007, Director Simona Dragan, 2006-2007, -Maria Puiu Membru echipa de cercetare
 • Romanian National Alliance for Rare Diseases – RONARD, Trust for Civil Society for CEE, RO/IX 2006/123, 2007-2008, Coordonator specialisti, Maria Puiu Director adjunct
 • Corelatii intre distributia parenchimatoasa a elementelor de angio-si bilioarhitectura si segmentarea lobului caudat – Baze anatomice pentru chirurgia de rezectie si transplant, PNCDI 2 – Program 4 – Parteneriate, cod 2167/2007-2009, – Maria Puiu Membru in echipa de cercetare
 • Rare Diseases Solidarity Project, Romanian National Alliance for Rare Diseases (RONARD), The Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe („CEE Trust”), RO_X 2007_190, October 2008 – September 2009, – Maria Puiu Assistant manager
 •  “Tratamentul complicatiilor vasculare periferice in diabetul zaharat si in arteriopatiile nondiabetice utilizand terapia genica angiogenetica, Acronim: ARTGEN, Cod 1668, 2007-2010, – Cristina Gug Membru
 •  “The Genographic Project: Molecular Genetic Analyses of Western/Central European populations – Romania”, 2008-2011 –Cristina Gug Membru
 • „Network of experts in the diagnosis of myleproliferative disorders (MPD)”, Acronim: COST 8M0902, 2010-2013 – Cristina Gug Membru
 • Cresterea capacitatii administrative si a performantei institutionale in domeniul cercetarii medicale a UMFT V. Babes, 15.07.2010-15.01.2011, Programul Operational: POS CCE, Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes din Timisoara, Nr. proiect: ID 808/ Cod SMIS – CSNR 13060, Nr. contract: 202/15.07.2010, Profesor Dr. Valerica Belengeanu – Membru al echipei multidisciplinare.
Cursuri şi îndreptare de lucrări practice pentru studenţi

An

Autor(i)

Titlul cartii

Editura

 ISBN

 Nr. pagini

2004

Valerica Belengeanu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Mirela Mihăescu, Simona Farcaş, Cristina Popa, Kinga Roysnzai

Genetica Medicală – aplicaţii practice

Orizonturi Universitare, Timişoara

973-8391-51-2.

160

2006

Valerica Belengeanu, Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Mirela Mihaescu, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian

Elemente de Genetică Medicală

Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara

(10) 973-638-272-9(13) 978-973-638-272-7

275

2007

Maria Puiu (Coordonator)

Esentialul in 101 boli genetice rare

Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara

978-973-638-327-4,

512

2008

V. Belengeanu, F. Glăvan, D. Stoicănescu, Noemi Meszaros, Nicoleta Andreescu, Cristina Bratu, Monica Stoian, Simona Farcaş, Cristina Popa, Dragoş Belengeanu, Mihăiţă Opriţescu

De la fundamental la aplicativ în genetica stomatologică

Ed. Eurostampa, Timisoara

978-973-687-676-9

355

2008

Valerica Belengeanu, Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian, Nicoleta Andreescu, Noemi Meszaros

Aplicaţii practice în Genetica medicală, Ediţia a I-a

Ed. Eurostampa, Timisoara

978-973-687-676-9

276

2008

Valerica Belengeanu, Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian, Nicoleta Andreescu, Noemi Meszaros

Aplicaţii practice în Genetica medicală Ediţia a II-a

Ed. Eurostampa, Timisoara

978-973-687-762-9

276

2008

Cristina Gug

Genetică Medicală – Note de curs

Editura Solness, Timisoara

978-973-729-131-8

127

2008

Maria Puiu (Coordonator)

Bolile rare, intre daruire si intelegere

Ed. Brumar, Timisoara

978-973-602-390-3

132

2008

Maria Puiu (Coordonator)

Bolile rare, informatii utile pentru parinti

Ed. Brumar, Timisoara

978-973-602-391-0

92

2009

Valerica Belengeanu, Maria Puiu,  Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian, Nicoleta Andreescu, Noemi Meszaros

Aplicaţii practice în Genetica medicală Ediţia a III-a

Editura Eurostampa, Timisoara

978-973-687-915-9

276

2010

Valerica Belengeanu, Dorina Stoicănescu, Noemi Meszaros, Nicoleta Andreescu, Monica Stoian, Simona Farca, Cristina Bratu, Malina Popa, Cristina Popa, Dragoş Belengeanu, Stefania Dinu

Genetica Stomatologică – Baze teoretice şi clinice

Editura Eurostampa, Timisoara

978-606-569-152-0

373

2011

Maria Puiu (Coordonator)

Medical Alert  in Rare Genetic Diseases

Editura “Victor Babes”, Timisoara

606-8054-39-X

 

2011

Cristina Gug

Genetică Medicală – Note de curs

Editura  Eurobit, Timisoara

978-973-620-777-8

128

2011

Valerica Belengeanu, Maria Puiu,  Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian, Nicoleta Andreescu, Noemi Meszaros

Genetică Medicală în practica medicala

Ed. Eurostampa, Timisoara

978-606-569-213-8

307

2012

Cristina Gug

Genetică – Curs pentru studenţii de la Asistenţă Medicală Generală

Editura Excelsior Art

978-973-592-285-6

135

2012

Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Cristina Popa, Simona Farcaş, Nicoleta Andreescu, Noemi Meszaros, Monica Stoian.

Genetica Anomaliilor Dento-Maxilo-Faciale, , 2012, 200 pagini, ISBN:

Editura Victor Babeș, (cod CNCSIS 324)

978-606-8054-94-0

200

2013

Maria Puiu (Ed.), Adela Chirita Emandi and Smaranda Arghirescu

Genetics and Obesity, Genetic Disorders

InTech,  Available from: http://www.intechopen.com/books/genetic-disorders/genetics-and-obesity

978-953-51-0886-3

271-292

2013

Maria Puiu (Ed.), Simona Dumitriu, Adela Chiriță-Emandi, Raluca Grădinaru and Smaranda Arghirescu

The Genetics of Mental Retardation, Genetic Disorders

InTech,  Available from: http://www.intechopen.com/books/genetic-disorders/the-genetics-of-mental-retardation

978-953-51-0886-3

143-174

2013

Maria Puiu, Cristina Gug, Carmen Haivas

Génétique médicale pour les étudiants en médecine

Eurostampa, Timișoara

978-606-569-596-2

279

2013

Dorina Stoicănescu

Practical Applications of Medical Genetics

Eurostampa, Timisoara

978-606-569-667-9

118

2013

Dorina Stoicănescu, Nicoleta Andreescu

Genetics in Clinical Dentistry

Eurostampa, Timisoara

978-606-569-666-2

127

2014

Cristina Gug, Maria Puiu, Carmen Haivas

Génétique médicale–Note de cours

Eurostampa, (cod CNCSIS 184), Timișoara

978-606-569-900-7

176

2015

Cristina Gug, Maria Puiu, Carmen Haivas

Génétique médicale – Note de cours, IIeme edition

Editura Victor Babeş (cod CNCSIS 324), Timișoara

978-606-8456-78-2

248

2016

Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcas, Cristina Popa, Nicoleta Andreescu, Adela Chirita-Emandi, Andreea Dobrescu

Curs de Genetică Medicală

Editura Eurostampa (cod CNCSIS 184), Timişoara

978-606-32-0296-4

264

2016

Dorina Stoicănescu

Medical Genetics

Editura Eurostampa

978-606-32-0326-8

240

2017

Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcaș, Cristina Popa, Nicoleta Andreescu, Adela Chiriță-Emandi, Andreea Dobrescu

Curs de Genetică pentru Asistență Medicală Generală

Editura Victor Babeş (cod CNCSIS 324), Timisoara

978-606-786-043-6

154

2019

Dorina Stoicănescu, Nicoleta Andreescu

Genetics in Clinical Dentistry 2nd ed.

Eurostampa, Timisoara

978-606-32-0773-0

130

2020

Cristina Gug, Maria Puiu

Génétique médicale – Cours pour étudiants à la Faculté de médecine générale

Editura Victor Babeş, Timișoara

978-606-786-213-3

193

2020

Cristina Gug, Maria Puiu, Iulia Jurca-Simina

Génétique médicale – Livre des travaux pratiques

Editura Victor Babeş, Timișoara

978-606-786-212-6

155

Colaboratori externi
 • Universitatea Karolinska Institute cotutelă pentru Doctorat (Prof. Dr.Leonard Girnita şi Prof. Dr. Maria Puiu)
 • Colaborare cu dr. Horia Stănescu (University College London, Marea Britanie) – curs de biostatistica pentru scoala doctorala UMFT si in alte proiecte
Pentru Studenţi
 • Organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti în cadrul cărora se dezbat teme de interes propuse de membrii disciplinei sau chiar de studenţi
 • Coordonare de lucrări de licenţă la toate specializările UMFT
 • Coordonare de lucrări ştiinţifice prezentate de studenţi la diferite manifestări din ţară sau din străinătate
 • Voluntariat în cadrul programului de Voluntariat în Activitatea de Dezvoltare Academică
Linkuri utile