Contactează-ne

Adresa : Clădirea Principală, Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon : 0256/204250
E-mail : marius.raica@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: marius.raica@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: acimpeanu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: gaje.nela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: cristian_suciu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: sarb.simona@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: cosma.andrei@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: mihaela.fenesan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: cristina-stefania.dumitru@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: baderca.flavia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: ra.ceausu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: serban.comsa@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: toma.alina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: onica.ciprian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: berzava.patricia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, int. 1484

📧 Email: manuela.petrovici@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Scurt istoric. Disciplina de Histologie a fost înfiinţată în 1945, avînd ca initiator, organizator şi coordinator pe  Prof. Dr. Şerban Brătianu, decanul din acea vreme al Facultăţii de Medicină. Activitatea disciplinei a inclus de la început două direcţii de dezvoltare distincte, didactică şi de cercetare, ultima fiind intens mediatizată prin publicaţiile profesorului Brătianu în literature de specialitate de la acea vreme. Modernizarea disciplinei de histologie s-a realizat continuu, fiind evidenţă începînd cu anul 1995 cînd, actualul şef de disciplină, profesorul Marius Raica a reorganizat baza materială necesară activităţii didactice şi a iniţiat organizarea unui centru de cercetare dotat la standarde internaţionale, respectiv Centrul de Cercetare în Angiogeneză, www.angiotm.com.

Specific activitate. În prezent disciplina de Histologie include trei direcţii de dezvoltare principale: didactică, de cercetare şi activităţi de mentorat/tutorat/voluntariat.

Activitatea didactică are ca domeniul principal studiul celulelor şi ţesuturilor normale prin tehnici microscopice clasice şi moderne precum şi evaluarea obiectivă şi transparentă a aptitudinilor studenţilor printr un examen de an structurat în două părţi distincte, teoretică şi practică.

Activităţile didactice ale disciplinei se desfăşoară pentru studenţii români ai anului II Medicină, anului I Medicină Dentară, Asistenţă Medicină Generală (Timişoara, Lugoj, Deva) precum şi pentru studenţii din anii corespondenţi de la secţiile Engleză şi Franceză. De activităţile didactice ale disciplinei beneficiază şi studenţii anului I de la programele de Nutriţie şi Dietetică. Cadrele didactice şi studenţii dispun de o sală de curs şi 4 săli de lucrări practice, două dintre ele fiind echipate cu microscoape iar celelalte două fiind recent reorganizate în 2 laboratoare de microscopie virtuală, dotate cu sistem de scanare a lamelor microscopice şi stocarea acestora pe suport electronic urmate de prezentarea lor computerizată, toate aceste facilităţi fiind accesibile studenţilor în timpul lucrărilor practice precum şi din alte locaţii pe baza unui cont personalizat. Suportul de curs include prezentări powerpoint, cărţi redactate de membrii disciplinei şi protocoale de lucrări practice realizate de cadrele didactice în colaborare cu studenţii incluşi în programul de tutorat. Detalii privind fişa disciplinei, orarul, programul de consultaţii, bibliografia, rezultatele la examene sunt afişate la avizierul disciplinei.

Cercetarea ştiinţifică se realizează în cadrul Centrului de Cercetare în Angiogeneză care include următoarele compartimente:

  1. Laborator de procesare tisulară primară
  2. Laborator de microscopie clasică, cu fluorescenţă în sistem ApoTome şi microscopie virtuală
  3. Laborator de microscopie cu microdisecţie laser.
  4. Laborator de Tissue MicroArray
  5. Laborator automatizat de imunohistochimie
  6. Laborator de patologie moleculară: extracţie şi analiză ADN; ARN, hibirdizare in situcu cromogen şi fluorescenţă, tehnici de RT PCR clasice şi în sistem TaqMan Array.
  7. Laborator de medicină experimentală pe model de membrană corioalantoidă

Detalii privind dotarea fiecărui laborator pot fi găsite la http://www.angiotm.com/labs.html

Domeniile prioritare de cercetare includ: patologia tumorală malignă, angiogeneza şi limfangiogeneza normală şi tumorală, profilul molecular al tumorilor maligne şi implicarea acestuia în diagnostic şi terapie, implementarea şi utilizarea unor noi modele experimentale. Patologia tumorală abordată vizează tumorile maligne de cap şi gât, carcinoamele renale cu celule clare, tumorile maligne uroteliale, cancerul de sân, adenoamele hipofizare. Domeniile secundare de cercetare includ abordarea la nivel microscopic şi molecular a patologiei placentare, plăcii de aterom, a modificărilor vasculare periferice, leziunilor microscopice induse de diabetul zaharat pe model experimental, regenerarea posttraumatică a nervului periferic prin adiţie de ţesut adipos, patologia oculară corneeană.

Activitatea de tutorat/mentorat/voluntariat include selecţia studenţilor cu abilităţi şi performanţe remarcabile care doresc să/şi continue activitatea la disciplina de histologie după promovarea examenului final. Bazat pe conceptul “students learn students” programul de tutorat/mentorat oferă posibilitatea studentului de a deveni profesor pentru colegii săi sub îndrumarea unui cadru didactic titular al disciplinei încă din timpul studenţiei. Mai mult, colaborarea student tutor-cadru didactic, determină îmbunătăţirea comunicării student-profesor precum şi facilitarea adaptării cadrului didactic la nevoile dinamice ale studentului.

Rezultate
  1. Activitatea didactică

Implementarea studiului histologiei în sistem computerizat a determinat uniformizarea transmiterii informaţiei studenţilor implicaţi în studiul histologiei. Evaluarea studenţilor în sistem computerizat a determinat creşterea promovabilităţii cu aproximativ 20% la prima prezentare comparativ cu sistemul de evaluare clasic. De asemenea, acest sistem de evaluare a eliminat numeroase aspecte controversate ale examinării clasice fiind caracterizat de transparenţă şi rezultate obiective.  

  1. Cercetarea şi diseminarea rezultatelor cercetării pot fi vizualizate folosind link ul http://www.angiotm.com/articles.html

Activitatea de tutorat/mentorat/voluntariat. S-a materializat prin selectarea a 4 tutori permanenţi, studenţi în anii III-VI, precum şi a unui asistent universitar fost tutor la disciplina de histologie, actualmente medic rezident şi membru al echipei noastre. Tutorii sunt implicaţi şi în activităţi de cercetare. Detalii pot fi găsite la http://www.angiotm.com/departament.html secţiunea “Studenti”. Redactarea unei cărţi electronice de către tutorii de la secţia engleză, A Histology Atlas for Students made by StudentsPart I-General Histology, autori Erik Jan Dijkstra ;  Andreas Zoric ;  Andreas Salagean, carte ce este utilizată în prezent ca support electronic pentru protocoalele de lucrări practice de histologie pentru studenţii străini poate fi vizualizată şi citită online utilizînd link ul http://umftebooks.ro/ după realizarea prealabilă a unui cont de utilizator.