Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon: 0256/204250, interior 1413
E-mail: biochimie@umft.ro

 
Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: motoc.marilena@umft.ro; biochimie@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: biochim@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: eseclaman@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: david.dana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: aserb@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: corisamoila@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: bonte.diana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: buzatu.ramona@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: alexa.anda@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: marcu.anca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: chis.aimee@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: flavia.anghel@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: moatar.alexandra@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: mirela.antonescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: claudia.koch@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: paula.muntean@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: cmarian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: ovidiu.sirbu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: gurban.camelia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: tamas.liviu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: grecu.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email:  sfrijan.felicia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: mihala.adrian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: bujor.cristiana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: mariasala.cirtog@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: nitusca.diana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: sergiu.baranga@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: mirabela.romanescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: daniela.tautzenberger@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204250, interior 1413

📧 Email: cristiane.dragomir@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Informații utile
Oferte educaționale
 1. Oferte privind activitatea de voluntariat

Catedra de Biochimie organizează programul de voluntariat pentru studenţi „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) în vederea asigurării cadrului legal de participare a studenţilor la următoarele tipuri de activități:

 • activități didactice de tutoriat la lucrări practice din cadrul procesului didactic; pregătirea materialului didactic, a reactivilor de lucru, a laboratorului pentru studenți. Toate aceste activități se desfășoară sub supravegherea titularului de laborator;
 • activităţi de cercetare științifică medicală, sub îndrumarea unui coordonator, membru al centrului de cercetare din cadrul catedrei; activitățile de cercetare includ asistarea la efectuarea experimentelor de cercetare fundamentală, tehnici de biologie moleculară (extracție de material genetic ADN si ARN, reacții de polimerizare în lanț – PCR, tehnica ELISA) efectuare de experimente pe probe biologice, culturi celulare și pe animale de experiență etc;
 • activităţi de organizare a manifestărilor ştiinţifice, în cadrul Cercului Științific de Biochimie; prezentări orale, postere; 
 • activităţi de perfecţionare profesională.
 1. Oferte privind activitatea de cercetare

În cadrul catedrei de Biochimie se derulează proiecte legate de investigarea microbiomului și a unor specii de microARN în cancere și în boli neurologice.

Prezentare generală

Primul profesor care a onorat, cu prestigiul său, în perioada 1945-1946,  Catedra de Chimie şi Chimie Biologică, a fost Prof. Univ. Dr. Mircea D. Mezincescu. Activitatea ştiinţifică a Prof. Dr. Mircea D. Mezincescu a constat în contribuţii valoroase în domeniul nutriţiei, al metabolismului azotat şi al etiologiei unor boli carenţiale. Pentru evaluarea nutriţiei azotate a propus un test biochimic simplu (determinarea activităţii xantin-oxidazei hepatice).

În perioada 1946 – 1969 titularul Catedrei de Chimie Biologică a fost Prof. Univ. Dr. Mihai Vanghelovici, unul din fondatorii şcolii medicale din Timişoara. Ca o recunoaştere a meritelor sale pe linie didactică şi ştiinţifică a avut titlurile de: doctor docent, membru al Societăţii de Chimie din Franţa. În 1934, profesorul Vanghelovici a emis o ipoteză asupra faptului că scualenul ar fi intermediar în biosinteza colesterolului, iar în 1936 a adus şi dovezile experimentale aferente.

În perioada 1969-1976, Catedra de Chimie Biologică şi Biochimie Clinică este condusă de Prof. Univ. Dr. Doc. Tănăsescu Gheorghe, având în subordine şi Laboratorul de Medicină Experimentală, în perioada 1971-1976.

În perioada 1976 – 1997, Catedra de Biochimie-Biotehnică a fost condusă de Prof. Univ. Dr. Geza Deutsch, membru al Societăţii Europene de Medicină Nucleară din 1974, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din 1994, membru titular al Academiei Europene pentru Ştiinţe şi Arte Salzburg din 1996. În domeniul activităţii medicale Prof. Dr. Geza Deutsch este cel care a introdus în premieră în Timişoara utilizările izotopilor radioactivi pentru diagnostic şi cercetare ştiinţifică. În cercetarea ştiinţifică a abordat probleme cum ar fi: hemoglobinele glicozilate în diabet şi în insuficienţa renală, hexozele bifosfat în controlul biochimiei funcţionale, metoda RIA pentru determinarea angiotensinei II din plasmă, metoda radiochimică perfecţionată de determinare a tiroxinei serice, metode de investigare în cardiologia nucleară.

În perioada 1997 – 2004, Catedra de Biochimie a fost condusă de Prof. Univ. Dr. Vasile Rusu. Activitatea de cercetare ştiinţifică a Prof. Dr. Vasile Rusu, se concretizează prin elaborarea de noi metode microspectrometrice pentru determinarea monoxidului de carbon, noi metode microspectrometrice de determinare a cromului în starea de oxidare trei, a arsenului, a acidului ascorbic, oxalaţilor, formiaţilor, hidrazinei, 1,4-dihidrazinoftalazinei folosind reactivi argentosulfonamidici în mediu alcalin.

În perioada 2004 – 2024, Catedra de Biochimie a fost condusă de Prof. Univ. Dr. Andrei Anghel,  care a desfăşurat activități de cercetare legate de introducerea  markerilor  genetici şi a tehnicilor  de biochimie și biologie moleculară în diagnosticul, prognosticul şi orientarea terapeutică în boli degenerative, inclusiv metoda genotipării în identificarea individuală. A inițiat și realizat  primul studiu clinic de aplicare a terapiei  genice angiogenetice. La nivel didactic a introdus cursul de Biochimie Clinică orientat pe aplicaţii diagnostice și terapeutice.

Din anul 2024 activitatea Catedrei de Biochimie coordonată de Prof. Univ. Dr. Med. Motoc Marilena (medic primar în Medicină de Laborator, medic specialist în Psihiatrie și psihoterapeut autonom în psihoterapia sistemică familială) se centrează pe interdisciplinaritate între domeniile preclinic și cel clinic, cu accent pe activitatea didactică și de cercetare în domenii intricate. În această perioadă numeroși membri ai catedrei (medici, farmaciști, biochimiști, chimiști, biologi) sunt implicați activ în elaborarea materialelor specifice în vederea unei pregătiri de calitate a candidaților pentru concursurile de admitere (tip 1, tip 2, tip 3) la toate programele de studiu ale universității noastre.

Catedra de Biochimie îşi desfăşoară activitatea în clădirea principală (Pţa. Eftimie Murgu, nr. 2) a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, având următoarele spaţii de activitate:

 • la demisol, Amfiteatrul de Biochimie, laboratoare pentru studenţii Facultăţii de Medicină Generală şi Colegiilor de Asistenţă Medicală şi laboratoare de cercetare ştiinţifică
 • la etajul I, laboratoare pentru studenţii Facultăţii de Medicină Generală şi laboratoare de cercetare ştiinţifică
 • la etajul II, laboratoare pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară şi Colegiilor de Asistenţă Medicală

Pentru crearea unui cadru optim desfăşurării unui învăţământ de calitate având ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice, sunt asigurate cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice tipărite şi revizuite periodic. Prezentarea cursurilor este asociată permanent cu aplicaţii practice corelate cu aspectele medicale clinice.

Cursurile editate de către colectivul catedrei de Biochimie se găsesc în Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara:

 • Biochimie clinică pentru studenţii facultăţilor de medicină, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Dana David, Cătălin Marian, Liviu Tămaş, Ovidiu Sîrbu, 2017, Editura Victor Babeş, Timişoara, ISBN 978-606-786-055-9.
 • Biochimie metabolică cu aplicaţii clinice, Andrei Anghel, Liviu Tămaş, Edward Şeclăman, 2017, Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN 978-606-569-558-0.
 • Biochimie medicală pentru studenţii facultăţilor de medicină. Materia vie – structură şi compoziţie, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, Ioan-Ovidiu Sîrbu, Anca Marcu, 2016, Editura Victor Babeş, Timişoara, ISBN 978-606-786-016-0.
 • Biochimie pentru colegiile de asistenţă medicală, Daniela Ştefania Grecu, Camelia Vidiţa Gurban, Diana Camelia Bonţe, 2019, Editura Victor Babeş, ISBN 978-606-786-116-7.
 • Biochemistry of Metabolism for Medical Students, Cătălin Marian, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Adriana Kaycsa, Ioan Ovidiu Sîrbu, Liviu Tămaş, 2016, Editura Victor Babeş, Timişoara, ISBN 978-606-786-010-8.
 • Nucleic acids and the processing of the information. Signaling at the cellular level clinical biochemistry for the medicine faculties students, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Diana Nariţa, Liviu Tămaş, Corina Samoilă , 2009, Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN 978-973-687-930-2.
 • Noţiuni de chimie şi biochimie a cavităţii bucale, dinţilor şi materialelor dentare, Marilena Motoc, Andrei Anghel, Corina Samoilă, Felicia Sfrijan, Corina Flangea, Alina Şerb, Daniela Grecu, 2006, Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN 973-687-496-6.

Îndrumătoarele practice editate de către colectivul catedrei de Biochimie se găsesc în Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara:

 • Lucrări practice de chimie şi biochimie medicală pentru studenţii facultăţilor de medicină, Anghel Andrei, Şeclăman Edward, Tămaş Liviu, Motoc Marilena, Şişu Eugen, Kaycsa Adriana, David Dana, Sîrbu Ioan Ovidiu, Marian Cătălin, Samoilă Corina, Grecu Daniela, Sfrijan Felicia, Georgescu Alina, Marcu Anca, Buzatu Ramona, Bonţe Diana, Gurban Camelia, Alexa Anda, Bujor Georgeta, Liana Mărieş, Mihala Adrian, Sala-Cârtog Maria, 2019, Editura Victor Babeş, Timişoara, ISBN 978-606-786-138-9.
 • Lucrări practice de biochimie farmaceutică, Andrei Anghel, Adriana Kaycsa, Liviu Tămaş, Alina Georgescu, Anca Marcu, Ramona Buzatu, Adrian Mihala, Maria Sala-Cîrtog, Alexandra Moatăr, Aimee Chiş, 2019, Editura Victor Babeş, ISBN 978-606-786-148-8.
 • Chemistry and Biochemistry Practical Works-Applications in Clinic Laboratory for the Medicine Faculties, Anghel Andrei, Kaycsa Adriana, Nariţa Diana, Samoilă Corina, 2009, Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN 978-973-687-928-9.

În Catedra de Biochimie un accent deosebit se pune pe implicarea studenţilor, doctoranzilor și rezidenților în activitatea Cercului ştiinţific de biochimie – sesiuni de elaborare teoretică și practică a lucrărilor și de prezentare a acestora la diverse manifestări științifice sau de fructificare a rezultatelor prin elaborarea de teze de doctorat şi prin publicarea de articole în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale.

Începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul catedrei de Biochimie s-a implementat sistemul de tutoriat, studenţii Facultăţii de Medicină Generală, din anii IV-V fiind implicaţi în activitatea didactică în cadrul lucrărilor practice/seminarii, ca şi în activitatea de cercetare ştiinţifică, pe baza unui contract de voluntariat.

În cadrul catedrei de Biochimie funcţionează următoarele structuri de cercetare ştiinţifică:

 • Biobanca de probe biologice a UMF ‘’Victor Babeş’’ Timişoara (http://www.umft.ro/biobanca_782)
 • Laboratorul de Diagnostic Molecular, Certificare Gednap, GermanDNAProfiling, ISO 9001:2008

Realizările ştiinţifice semnificative ale catedrei:

 • Prima utilizare în România a genotipării ADN în identificarea de persoane şi expertiza filiaţiei în scop medico-legal
 • Implementarea tehnicilor de analiză metagenomică bazate pe secvențierea long-reads
 • Iniţierea primelor studii de cercetare aplicată privind introducerea terapiei genice angiogenetice în boli cardiovasculare
 • Studii privind rolul retinoizilor în embriogeneza axială la mamifere

Cele mai reprezentative lucrări ştiinţifice cotate ISI, publicate de către colectivul catedrei de Biochimie, sunt:

 • Buzatu AR, Soler MA, Fortuna S, Ozkilinc O, Dreavă DM, Bîtcan I, Badea V, Giannozzi P, Fogolari F, Gardossi L, Peter F, Todea A, Boeriu CG. Reactive natural deep eutectic solvents increase selectivity and efficiency of lipase catalyzed esterification of carbohydrate polyols, Catalysis Today, 2024, 426, 114373.
 • Moatar AI, Chis AR, Romanescu M, Ciordas PD, Nitusca D, Marian C, Oancea C, Sirbu IO. Plasma miR-195-5p predicts the severity of Covid-19 in hospitalized patients. Sci Rep. 2023 Aug 23;13(1):13806.
 • Capraru ID, Romanescu M, Anghel FM, Oancea C, Marian C, Sirbu IO, Chis AR, Ciordas PD. Identification of Genomic Variants of SARS-CoV-2 Using Nanopore Sequencing. Medicina (Kaunas). 2022 Dec 15;58(12):1841.
 • Moatar AI, Chis AR, Marian C, Sirbu IO. Gene Network Analysis of the Transcriptome Impact of SARS-CoV-2 Interacting MicroRNAs in COVID-19 Disease. Int J Mol Sci. 2022 Aug 17;23(16):9239.
 • Da Cunha PA, Nitusca D, Canto LMD, Varghese RS, Ressom HW, Willey S, Marian C, Haddad BR. Metabolomic Analysis of Plasma from Breast Cancer Patients Using Ultra-High-Performance Liquid Chromatography Coupled with Mass Spectrometry: An Untargeted Study. Metabolites. 2022 May 17;12(5):447.
 • Homorogan C, Nitusca D, Enatescu V, Schubart P, Moraru C, Socaciu C, Marian C. Untargeted Plasma Metabolomic Profiling in Patients with Major Depressive Disorder Using Ultra-High Performance Liquid Chromatography Coupled with Mass Spectrometry. Metabolites. 2021 Jul 20;11(7):466.
 • Chis AR, Moatar AI, Dijmarescu C, Rosca C, Vorovenci RJ, Krabbendam I, Dolga A, Bejinar C, Marian C, Sirbu IO, Simu M. Plasma hsa-mir-19b is a potential LevoDopa therapy marker. J Cell Mol Med. 2021 Sep;25(18):8715-8724.
 • Buzatu AR, Frissen AE, van den Broek LAM, Todea A, Motoc M, Boeriu CG. Chemoenzymatic Synthesis of New Aromatic Esters of Mono- and Oligosaccharides. Processes. 2020; 8(12):1638.
 • Seclaman E, Balacescu L, Balacescu O, Bejinar C, Udrescu M, Marian C, Sirbu IO, Anghel A. MicroRNAs mediate liver transcriptome changes upon soy diet intervention in mice. J Cell Mol Med. 2019 Mar;23(3):2263-2267.
 • Seclaman E, Narita D, Anghel A, Cireap N, Ilina R, Sirbu IO, Marian C. MicroRNA Expression in Laser Micro-dissected Breast Cancer Tissue Samples – a Pilot Study. Pathol Oncol Res. 2019 Jan;25(1):233-239. 
 • Balacescu O., Petruţ B., Tudoran O., Feflea D., Bălăcescu L., Anghel A., Sîrbu I.O., Şeclăman E., Marian C., Urinary microRNAs for prostate cancer diagnosis, prognosis, and treatment response: are we there yet?, Wiley Interdiscip Rev RNA, 2017; 8(6).
 • Enătescu V.R., Papava I., Enătescu I., Antonescu M., Anghel A., Şeclăman E., Sîrbu I.O., Marian C., Circulating Plasma Micro RNAs in Patients with Major Depressive Disorder Treated with Antidepressants: A Pilot Study. Psychiatry Investig. 2016; 13(5):549-557.
 • Nariţa D., Şeclăman E., Anghel A., Ilina R., Cireap N., Negru S., Sîrbu I.O., Ursoniu S., Marian C., Altered levels of plasma chemokines in breast cancer and their association with clinical and pathological characteristics, Neoplasma, 2016; 63(1):141-149.
 • Do Canto L.M., Marian C., Willey S., Sidawy M., Da Cunha P.A., Rone J.D., Li X., Gusev Y., Haddad B.R., MicroRNA analysis of breast ductal fluid in breast cancer patients, Int J Oncol., 2016; 48(5):2071-8.
 • Ciucanu I., Pilat L., Ciucanu C.I., Şişu E., Dumitraşcu V., Simultaneous analysis of neutral monosaccharides, fatty acids and cholesterol as biomarkers from a drop of blood, Bioanalysis, 2016, 8(20):2147-2156.
 • Llanos A.A., Marian C., Brasky T.M., Dumitrescu R.G., Liu Z., Mason J.B., Makambi K.H., Spear S.L., Kallakury, B.V., Freudenheim J.L., Shields P.G., Associations between genetic variation in one-carbon metabolism andLINE-1DNAmethylation in histologically normal breast tissues, Epigenetics, 2015, 10(8):727-735.
 • Matos Do Canto L., Marian C., Varghese R.S., Ahn J., Da Cunha P.A., Willey S., Sidawy M., Rone J.D., Cheema A.K., Luta G., Nezami Ranjbar M.R., Ressom H.W., Haddad B.R., Metabolomic profiling of breast tumors using ductal fluid, Int J Oncol., 2016; 49(6):2245-2254.
 • Ochs-Balcom H.M., Marian C., Nie J., Brasky T.M., Goerlitz D.S., Trevisan M., Edge S.B., Winston J., Berry D.L., Kallakury B.V., Freudenheim J.L., Shields P.G., Adiposity is associated with p53 gene mutations in breast cancer, Breast Cancer Res Treat., 2015; 153(3):635-45.
 • Anghel A., Enache A., Şeclăman E., Gruin G., Ursoniu S., Alexa A., Antonescu M., Marian C., Genetic polymorphism data on 15 autosomal STR markers in a Western Romanian population sample, Leg Med (Tokyo). 2014; 16(4):238-40.
 • Ghiulai R.M., Galusca M.,Şişu I., Şişu E., Zamfir A.D., High resolution mass spectrometric characterization of amino linked oligosaccharides a preliminary study, Cent. Eur. J. Chem., 2013, 11(8), 1309-1319.
 • Şerb A.F., Şişu E., Vukelić Ž., Zamfir A.D., Profiling and Sequencing of Gangliosides from Human Caudate Nucleus by Chip-Nanoelectrospray Mass Spectrometry, J Mass Spectrom., 2012: 47(12):1561-1570.
 • Anghel A., Ţăranu G., Şeclăman E., Rata A., Tămaş L., Moldovan H., Ursoniu S., Samoilă C., Ionac M., Popa-Wagner A., Safety of vascular endothelial and hepatocyte growth factor gene therapy in patients with critical limb ischemia, Curr Neurovasc Res. 2011; 8(3):183-9.
 • Tata P.R., Tata N.R., Kühl M., Sîrbu I.O., Identification of a novel epigenetic regulatory region within the pluripotency associated microRNA cluster, EEmiRC. Nucleic Acids Res.,2011, 39(9):3574-3581.
 • Flangea C., Şerb A., Şişu E., Zamfir AD, Chip-based nanoelectrospray mass spectrometry of brain gangliosides, Biochim Biophys Acta: Molecular and Cell Biology of Lipids, 2011:1811 (9), 513-535.
 • Sirbu IO, Duester G. Retinoic-acid signalling in node ectoderm and posterior neural plate directs left-right patterning of somitic mesoderm. Nat Cell Biol. 2006 Mar;8(3):271-7.
 • Anghel A., Raica M., Marian C., Ursoniu S., Caraion C., Mitrasca O., Combined profile of the tandem repeatsCAG, TA and CA of the androgen and estrogen genes in breast cancer, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2006; 132(11):727-33.
 • Anghel A, Marian C, Pitulescu M, Daba A, Sirbu IO, Rusu V, Budowle B. Population genetic study of eight short tandem repeat loci CSF1PO, TPOX, TH01, F13A01, FESFPS, vWA, F13B and LPL in the Western Romanian population. Forensic Sci Int. 2003 Jan 28;131(2-3):218-9.

Proiecte de cercetare de referinţă, derulate în cadrul colectivului catedrei de Biochimie: 

 • CNFIS-FDI-2023-F-0355, Analiza bioinformatică metagenomică integrată a datelor de secvențiere Nanopore generate utilizând chimia Q20+. C. Oancea director de proiect.
 • CNFIS-FDI-2022-0423, Centru zonal de referință pentru analiza metagenomică. C. Oancea director de proiect.
 • CNFIS-FDI-2021-0484, Dezvoltarea unui centru zonal de referință pentru secvențierea de nouă generație. Oancea director de proiect.
 • PN-III-P2-2.1-PED-2021-1171/, Evaluarea performanței clinice și histopatologice a unui panel de microARN ca biomarkeri în cancerul de prostate. C. Marian director de proiect.
 • SOL_2-12Sol/ 2020, Secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România, C. Marian director de proiect – partenerit cu Univ. Suceava.
 • Contract CNFIS-FDI-2019-0468, Excelenţa în cercetarea doctorală şi masterală în cadrul UMFVBT prin creşterea şi diversificarea resurselor de cercetare. E. Şeclăman director de proiect.
 • PN-III-P2-2.1-PED-2016-0735, Plasma microRNA biomarkers in Parkinson’s disease. I.O. Sîrbu director de proiect.
 • PN-III-P4-ID-PCE-2016-0371, Long non coding RNAs (lncRNAs) in biological fluids: potential biomarkers in prostate cancer and their role in the carcinogenic process. C. Marian director de proiect.
 • PN-II-PT-PCCA-2013-4-0443, Transfered microRNAs as biomarkers for evaluating the impact of genetically modified organisms on the end consumer. A. Anghel director de proiect.
 • PN -II -80 -2012 , Cellular Therapeutic approaches for regenerative stroke. A. Anghel director de program.
 • PN-II-ID-PCE-2012-4-0279, Prostate cancer specific miRNAs: evaluation as biomarkers in biological fluids and their role in the carcinogenic process. C. Marian director de proiect.
 • PN-II-ID-PCE-2012-4-0575, Retinoic acid-Wnt signaling interactions during early axial development of the mouse embryo. I. O. Sîrbu director de proiect.
 • PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-087, Obtaining functionalized polysaccharides for applications in biomedicine and biotechnology. E. Şişu director de proiect.
 • PD-43-2011, Determination and structural analysis of glycolipid biomarkers in brain metastases of human tumors by high performance electrospray mass spectrometry. A. Şerb director de proiect.
 • PN II – Parteneriate direcţia de cercetare – contract de finanţare nr 41-052I/24.09.2007, 4 – sănătate, Tratamentul complicaţiilor vasculare periferice în diabetul zaharat şi în arteriopatiile nondiabetice utilizând terapia genică angiogenetică. A. Anghel director de program.
 • Programul PN II – Capacităţi (modul I, tip PI)- contract de finanţare nr 98/cp/I/14.09.2007, Centru de expertiză pentru determinarea biomarkerilor în boli degenerative (cancer, diabet, boli cardiovasculare) . A. Anghel director de program.
 • Contract CNCSIS nr.73GR/08.05.2006 cod CNCSIS 748/2006, Identificarea de noi ţinte terapeutice în cancerul de sân la nivelul domeniilor funcţionale ale receptorului pentru estrogen. A. Anghel director de program.
 • ID-2494, Investigarea capacităţii de reparare endotelială a celulelor progenitoare endoteliale – un nou biomarker în evaluarea predispoziţiei, atitudinii terapeutice şi a prognosticului în sindromul metabolic. A. Anghel director de proiect.