Contactează-ne

Adresa: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brânzeu” Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 156, 300723, Timişoara
Telefon: +40356433463
E-mail: ivan.viviana@umft.ro

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0356433463

📧 Email: ivan.viviana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: –

📧 Email: adrian.apostol@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: moga.victor@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: ciocarlie.tudor@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: albulescu.n@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: carina.bogdan@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: parv.florina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: l.vasiluta@yohoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: lcristina13.tudoran@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: oana.ciolpan17@gmail.com

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Disciplina functioneaza  in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara incepand cu anul 1974 si primeste statutul de clinica de specialitate – cardiologie in 1994 sub conducerea Prof.Dr.C Streian.

In perioada 1999-2017 Disciplina a fost condusa de către Prof.Dr. Rodica Avram, iar din 2017 până în prezent de către S.L. Dr. Tudoran Mariana. Membrii colectivului sunt persoane recunoscute pentru profesionalism şi experienţă, pe cele două linii de activitate – clinică şi didactică.

Dotarea clinicii permite elaborarea unui diagnostic non-invaziv în cardiologie cu mare acurateţe. Laboratoarele de explorări non-invazive (Ecocardiografia, Doppler vascular, Holter-ECG, Test de efort, Holter tensional, evaluarea rigidităţii vasculare, Tilt test) funcţionează din plin, asigurând astfel o calitate a îngrijirii bolnavilor conformă cu standardele şi ghidurile europene actuale. Laboratorul de electrofiziologie continuă activitatea de implant de stimulator cardiac, sub conducerea Dr. Ivan Viviana.

Învăţământul de cardiologie se adreseaza direct studenţilor anului IV MG, cadrele didactice ale Disciplinei făcând eforturi continue pentru modernizarea modalităţilor de prezentare audio-vizuală a cursurilor, a stagiilor; au loc săptămânal prezentări de cazuri, din tematica în curs, zilnic prezentarea şi discutarea cazurilor la patul bolnavilor. Colectivul disciplinei a elaborat de asemenea cursul propriu. Rezultatele acestor eforturi au fost certificate de poziţionarea fruntaşă la concursul de rezidenţiat a studenţilor şi stagiarilor clinicii, prin premii meritorii la concursurile ştiinţifice naţionale studenţeşti, precum şi prin buna notare a lucrărilor de diplomă. Au fost elaborate lucrări de doctorat cu tematică de cardiologie evaluate favorabil de către Comisia Naţională de Acreditare a Diplomelor.

Colectivul clinicii a fost selectat pentru studii în angiologie (Vascular Independent Research and Education Organization), a fost implicat în Proiectul Româno – Italian de Telemedicină, precum şi în studii clinice din domeniul cardiologiei.

Preocuparea pentru învăţământ continuă cu pregătirea rezidenţilor în cardiologie şi a celor de alte specialităţi, dar cu stagii de cardiologie, fiind sprijiniţi să se pregătească prin responsabilitatea directă la patul bolnavilor, în gărzi, dar şi prin referate şi prezentări săptămânale de cazuri clinice. Rezultatele sunt evidente, rezidenţii noştri devenind buni profesionişti în ţară şi peste hotare.

Colectivul clinicii a susţinut cursuri postuniversitare acreditate, pe teme de explorare cardiologică non-invazivă şi de urgenţe cardiologice pentru medicii cardiologi, internişti şi de medicină de familie – numărul mare de absolvenţi ale acestora vin ca argument pentru calitatea lor. Simpozioanele de actualitate pe teme de cardiologie – hipertensiune arterială, aritmii, insuficienţă cardiacă, tromboembolism pulmonar şi de actualizare a ghidurilor de diagnostic şi tratament în cardiologie – au venit să completeze activitatea de învăţământ postuniversitar. De asemenea au fost susţinute cursuri pentru obţinerea competenţei în ecografie vasculară, precum şi pentru cadrele medii, cu tematică adecvată activităţii din clinica.

Tematica de cercetare continuă tradiţia clinicii în aritmologie şi electrofiziologie şi se axează pe teme noi în hipertensiunea arterială, ecocardiografie, patologia femeii, insuficienţă cardiacă – rezultatele cercetărilor fiind prezentate în sesiunile naţionale de specialitate, consfătuiri şi congrese europene şi internaţionale sau publicaţii în reviste ca şi cercetări personale sau monografii.

Prioritare sunt liniile de cercetare în patologia vasculară, monografiile privind explorarea ultrasonografică vasculară fiind recunoscute ca primele în ţara noastră pe această tematică. Preocuparea pentru cardiologia non-invazivă a fost apreciată inclusiv de International Society for Holter and Noninvasive Eletrocardiology, sub egida căreia s-au desfăşurat 3 workshop-uri internaţionale şi un congres internaţional (2013), sub preşedinţia prof. dr. Rodica Avram, cu participanţi din ţările Europei, Statelor Unite ale Americii, China, Japonia.

Prin cele 45 de paturi membrii Clinicii de Cardiologie asigură asistenţa anuală a peste 2000 de bolnavi cardiaci, de asemenea, prin gărzi asigură asistenţa de urgenţă cardiologică într-un spital recunoscut cu o adresabilitate teritorială foarte largă, precum şi în Compartimentul de Terapie Intensivă Coronarieni, consulturi interdisciplinare în cele 17 clinici ale spitalului sau interspital şi în Ambulatoriul de Specialitate.