Contactează-ne

Adresa: Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 156, Cod  300723
Telefon: 0356433491
E-mail: endocrinologie@hosptm.ro

 
Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0356433427

📧 Email: vlad.mihaela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0256201890

📧 Email: stoian.dana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433491

📧 Email: golu.ioana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433491

📧 Email:  milos.ioana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433491

📧 Email: crista.corina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433491

📧 Email: balas.melania@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433491

📧 Email: amzar.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433491

📧 Email: ana.corlan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: borlea.andreea@gmail.com

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

ȘCOALA DE ENDOCRINOLOGIE TIMIȘOREANĂ

Prima catedră de endocrinologie din lume a fost fondată de profesorul C. I. Parhon în 1933, la Facultatea de Medicină din București, endocrinologia la noi fiind de la bun început o disciplină de sine stătătoare, separată de medicina internă. Astfel, în mod firesc, și la Universitatea de Medicină din Timișoara, endocrinologia a fost printre disciplinele înființate devreme, din anii de început.

De la înfiinţare şi până în anul 1974, Clinica de Endocrinologie a funcţionat în cadrul Spitalului Municipal III (Spitalul Văcărescu), condusă de Conf. Dr. Aurel Popescu. În anul 1974 sediul clinicii s-a mutat la Spitalul Judeţean Timişoara, unde funcționează și astăzi. Încă de la început, în cadrul clinicii a funcționat și Disciplina de Endocrinologie a Universității de Medicină Timișoara (actuala Universitate de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”). Astfel, de-a lungul timpului, activitatea clinică s-a derulat în paralel cu cea didactică și de cercetare.

Din  1975 conducerea clinicii a fost preluată de Prof. Dr. Grigore Lungu până în anul 1993. După pensionarea Profesorului Lungu responsabilitatea clinicii a fost preluată de Prof. dr. med. Ioana Zosin, până în anul 2017. Conf. Dr. med. Aurora Miloș,  în anul universitar 2012-2013, preia conducerea Disciplinei de Endocrinologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Ulterior, după pensionarea Conf.Dr. Aurora Miloș, începând cu anul universitar 2013-2014, Conf. Dr. med. Mihaela Vlad preia conducerea Disciplinei de Endocrinologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. După pensionarea Prof.Dr. Ioana Zosin, în anul 2017, Conf.Dr. Mihaela Vlad preia și conducerea Compartimentului de Endocrinologie din cadrul Spitalul Judeţean Timişoara. 

Cadrele didactice ale Disciplinei de Endocrinologie a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în ordine cronologică:

 • Dr. Aurel Popescu (de la înfințarea Clinicii până în anul 1974)
 • Dr. Grigore Lungu (1966 – 1993)
 • Dr. Ioana Zosin (1975-2017)
 • Dr. Aurora Miloș (1977-2013)
 • univ. Dr. med. Corina Crista (din anul 1995)
 • Dr. Mihaela Vlad (din anul 1999)
 • Dr. Dana Stoian (1999-2003, 2016-prezent)
 • univ. Dr. Ioana-Natalia Miloș (2002-2010, 2016-prezent)
 • Dr. Melania Balaș (din anul 2004)
 • Șef lucr. Dr. Ioana Golu (din anul 2004)
 • univ. Dr. Daniela Amzăr (din anul 2006)
 • univ. Dr. Ana Corlan (din anul 2021)

Activitatea didactică se desfășoară cu studenţii anului V Medicină generală (circa 450 de studenți anual), studenţii anului V Medicină generală de la secţia cu limba de predare engleză (aproximativ 100 studenți anual), studenţii anului V Medicină generală de la secţia cu limba de predare franceză (50 studenți), studenții anului II și III ai Facultății de Medicină – Specializarea Nutriție și Dietetică (aproximativ 30 de studenți), studenţii anului III Medicină Dentară (140 studenți) și studenţii anului III Medicină Dentară de la secţia cu limba de predare engleză (aproximativ 30 studenți).

De-a lungul timpului s-a mai efectuat activitate didactică și cu studenţii anului IV Farmacie (40 studenți pe an la secția română și 45 studenți pe an la secția franceză).

În fiecare an sunt şcolarizaţi în Clinica Endocrinologie aproximativ 800 studenţi. Un număr de 10–12 studenţi au efectuat, anual, lucrări de diplomă sau licență, sub coordonarea cadrelor didactice de la disciplină.

Începând cu anul 2013, activitatea didactică a fost afectată prin reducerea spațiului Clinicii de Endocrinologie, datorită mutării clinicii de la etajul 8 la etajul 3 al Spitalului Clinic Județean Timișoara. A fost redusă capacitatea de internare de la 25 de paturi la 15 paturi și a fost luată sala de lucrări practice în care se desfășura activitatea didactică cu studenții și cu rezidenții. Astfel, în prezent, Clinica de Endocrinologie din Timișoara are cel mai mic spațiu afectat activității medico-sanitare și didactice dintre toate clinicile de Endocrinologie ale universităților de medicină tradiționale din țară.

Conţinutul didactic al programei analitice este adaptat specializărilor cu care disciplina îşi desfăşoară activitatea didactică (Facultatea de Medicină Generală, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie şi Specialitatea de Nutriție și Dietetică). Acesta vizează: mecanisme de reglare specifice sistemului endocrin, noţiuni de fiziopatologie, diagnostic clinic, biologic, hormonal, paraclinic şi tratament al endocrinopatiilor majore. Colectivul clinicii a elaborat și actualizat periodic cursuri de Endocrinologie pentru studenți și rezidenți. Din anul 2013 au fost expuse cursurile disciplinei de Endocrinologie (pentru Facultatea de Medicină Generală, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie) pe suport electronic, pe platforma Moodle a Centrului de Învățământ Virtual, găzduită de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” Timişoara, instrument modern de învățare și comunicare, pus la dispoziția studenților și cadrelor didactice din toate universitățile partenere Emediqual).

Învățământul suprauniversitar se desfășoară cu rezidenți din mai multe specialități: Endocrinologie, Diabet și Boli Metabolice, Cardiologie, Nefrologie, Obstetrică Ginecologie, Genetică medicală, Dermatologie și Medicină de familie. În Clinica de Endocrinologie, într-un an de referință (2013), au fost instruiți 91 rezidenți: – 22 în specialitatea de Endocrinologie; – 33 în specialitatea de Obstetrică-Ginecologie; – 17 în specialitatea de Cardiologie, – 9 în specialitatea de Dermatologie; – 6 în specialitatea de Diabet și Boli Metabolice, – 4 în specialitatea de Nefrologie.

Activitatea de asistență sanitară se desfășoară în cadrul clinicii și a cabinetului din Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Județean Timișoara. Numărul de paturi din staționar a oscilat pe parcursul timpului, de la 27 în locația inițială, la 40, apoi 25 și, în prezent, 15.

Patologia tratată în clinică și ambulator cuprinde o cazuistică complexă (tireopatii, afecțiuni ale hipofizei, paratiroidelor, glandei suprarenale, gonadelor, sindroame poliendocrine, etc). Rezolvarea adecvată a patologiei endocrine se realizează printr-o strânsă colaborare cu alte servicii: clinicile medicale și cele chirurgicale, Laboratorul Clinic, Serviciul de Medicină Nucleară, Serviciul de Radiologie-Imagistică, Laboratorul de Morfopatologie, Disciplina de Genetică.

O bună colaborare s-a stabilit în timp cu colegii endocrinologi din Timișoara și din alte servicii de endocrinologie din județele apropiate (Caraș-Severin, Arad, Deva, Mehedinți). Există, de asemenea, o strânsă legătură profesională cu colegii endocrinologi din Institutul de Endocrinologie „C. I. Parhon” din București și din alte clinici universitare din țară.

Introducerea unor metode moderne de investigație în ultimii 20 de ani a permis abordarea unor endocrinopatii altădată nedepistate (incidentaloame endocrine, sindroame neoplazice poliendocrine, endocrinopatii autoimune, microadenoame hipofizare, afecțiuni genetice, etc.).

Pentru formarea profesională a tinerilor endocrinologi (cadre didactice), rezolvarea unor cazuri dificile și dotarea cu aparatură, am beneficiat de relații excelente de colaborare cu personalități ale unor reputate clinici universitare europene (Prof. dr. med. P. Bottermann-München, Prof. dr. med. H. Willenberg-Düsseldorf, Prof. dr. med. H. Neumann-Freiburg).

În activitatea medicală și-au adus aportul cu seriozitate, competență, omenie și respect pentru pacienți toate cadrele medicale medii, infirmierele și registratoarele din clinică.

Activitatea de cercetare și întocmirea lucrărilor de doctorat s-au desfășurat continuu în cadrul Clinicii de Endocrinologie din Timișoara. Acestea au fost înlesnite și de  bursele sau schimburile de experiență efectuate în străinătate de toți membrii disciplinei.

Rezultatele cercetării au fost fructificate prin comunicări la diverse manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi prin articole publicate în reviste ISI și în reviste naționale de prestigiu.

Cadrele didactice de la disciplină au participat anual la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în domeniul endocrinologiei, psihoneuroendocrinologiei, geneticii, endocrinopediatriei, etc. şi au editat sau au colaborat la editarea mai multor monografii.

Cadrele didactice de la disciplină sunt membre ale Societăţii Române de Endocrinologie, Societății Europene de Endocrinologie, Societăţii Internaţionale de Endocrinologie, Societăţii Române de Psihoneuroendocrinologie, Societăţii Române de Tiroidologie şi ale altor foruri ştiinţifice.

De-a lungul timpului au fost stabilite relaţii de colaborare cu universităţi europene de prestigiu: Universitatea Tehnică München, Universitatea Ludwig Maximilian – München, Universitatea de Medicină din Düsseldorf, Universitatea de Medicină din Freiburg, Universitatea de Medicină din Hanovra, Universitatea de Medicină din Cardiff, Universitatea de Medicină din Varșovia.

Aceste relații s-au concretizat in organizarea unor cicluri de cursuri postuniversitare (în colaborare), participarea mai multor profesori din Germania la Congresele Societății Naționale de Endocrinologie organizate la Timișoara (1997, 2004, 2013), organizarea unui Simpozion Româno-German de Endocrinologie (2005) și a unui Simpozion Româno-Polonez de Endocrinologie (2015), editarea unor manuale bilingve (româno-germane) pentru uzul studenților și al medicilor rezidenți. Cadrele didactice și rezidenții de Endocrinologie au beneficiat  de cursuri de profil și conferințe de specialitate, susținute de personalități reputate: Prof. P. Bottermann – München (2004-2010), Prof. J. Lazarus-Cardiff, Prof P. Laurberg (Aalborg). Cadrele didactice ale disciplinei au beneficiat de burse doctorale sau schimburi de experiență în colectivele de cercetare de prestigiu ale: Prof. dr. med. P. Bottermann – München, Prof. dr. med. H. Willenberg – Düsseldorf, Prof. dr. med. H.P.H. Neumann – Freiburg.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor disciplinei a fost și este concentrată pe mai multe direcţii:

 • Tulburările metabolismului fosfo-calcic – au fost o preocupare importantă a Profesorului Grigore Lungu;
 • Profesorul Grigore Lungu a introdus prima dată în țară, în anul 1975, puncția aspirativă cu ac fin, ca metodă de investigație în tireopatii;
 • Boala autoimună tiroidiană (Prof. dr. Ioana Zosin);
 • Diagnosticul citologic în tireopatii și în special în carcinoamele tiroidiene – cercetări cu prioritate în țară ale Conf. Dr. Aurora Miloș (începând din anul 1978);
 • Tireopatiile și sarcina (Prof. dr. Mihaela Vlad);
 • Valoarea markerilor moleculari de proliferare şi diferenţiere în diagnosticul bolii nodulare tiroidiene (BNT) şi diferenţierea formelor maligne de cele benigne (Șef lucr.dr. Ioana Golu);
 • Disfuncții tiroidiene induse de Amiodaronă (Conf. dr. Melania Balaș);
 • Diagnosticul și tratamentul orbitopatiei infiltrative tiroidiene (Prof. dr. Ioana Zosin);
 • Diagnosticul integrat (studii de biologie moleculară și genetice) al bolilor endocrine plurisistemice (Neoplazia Endocrină Multiplă) (Asist. Univ. Dr. Ioana-Natalia Miloș);
 • Diagnosticul și tratamentul osteoporozei (Prof. dr. Ioana Zosin, Prof. dr. Mihaela Vlad, Prof. dr. Dana Stoian și colectivul clinicii);
 • Ecografia și elastografia tiroidiană și paratiroidiană (Prof. Dr. Mihaela Vlad, Prof. dr. Dana Stoian, Șef lucr.dr. Ioana Golu).

Toate cadrele disciplinei de Endocrinologie deţin titlul de doctor în medicină. Prof. Dr. Dana Stoian și Prof. Dr. Mihaela Vlad au obținut atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină.

Prof. Dr. Ioana Zosin, în calitate de conducător de doctorat, a condus 12 teze de doctorat, toate finalizate. În prezent, Prof. Dr. Dana Stoian și Prof. Dr. Mihaela Vlad coordonează mai multe teze de doctorat, în anul 2021 fiind finalizată una dintre aceste teze sub coordonarea Prof.Dr. Dana Stoian.