Contactează-ne

Adresa: Str. Gheorghe Adam, nr. 13, 300310 Timișoara, România
Telefon: 0720311753
E-mail: ovidiu.rosca@umft.ro

 
Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0720311753

📧 Email: ovidiu.rosca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📌 Profil cercetare:   https://www.researchgate.net/profile/Ovidiu-Rosca-2

Membri

📲 Telefon: 0721919123

📧 Email: felix.bratosin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📌 Profil cercetare:  https://www.researchgate.net/profile/Felix-Bratosin

📲 Telefon: 0754958300

📧 Email: mirela.turaiche@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📌 Profil cercetare:   https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Mirela-Turaiche-2179896555

📲 Telefon: 0733502069

📧 Email: iulia.georgianabogdan@gmail.com

📃 Curriculum vitae

 

📌 Profil cercetare:   https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Iulia-Bogdan-2213378039

Prezentare generală

Disciplina de Boli Infecţioase a fost înființată în anul 1948, când Secţia de Boli Infecţioase a devenit Clinică Universitară. Primul Şef de Clinică şi de Catedră, Prof. Dr. Vladimir Teodor Buşilă, considerat și fondatorul Şcolii Timişorene de Patologie Infecţioasă și-a desfășurat activitatea cu dăruire și pasiune până în septembrie 1977. În timp ce şcoala românească de patologie infecţioasă era dominată de cercetarea etiologiei infecţiilor şi terapia cu antibiotice, Prof. Dr. V. T. Buşilă, beneficiind de solida sa formaţie de fiziolog este primul care intuieşte şi apoi cercetează aspectele de patogenie, mai ales ale formelor severe de tuse convulsivă, tetanos, septicemii, hepatite, abordează cu multă competenţă terapia intensivă din infecţiile critice.

Începând cu 1 octombrie 1977 se înfiinţează cele doua Clinici de Boli Infecţioase: Clinica I de Boli Infecţioase condusă de Prof. Dr. Mihail Dragomirescu și Clinica a II-a de Boli Infecţioase condusă de către Prof. Dr. Iulian Vasilescu. Prof. Dr. Mihail Dragomirescu, beneficiind de o consistentă pregătire preclinică (în fiziopatologie și în biochimie, ca fost elev și colaborator al profesorilor Ion Cotăescu și Mihai Vanghelovici), a introdus în clinica de boli infecțioase numeroase tehnici de investigație imunologică, fiziopatologică și biochimică. A inițiat înființarea compartimentului de terapie intensivă, ajutat de dr. Vasile Marțincu, dr. Emil Novac și Dr. Doina Stănescu. A inițiat cercetările experimentale în șocul endotoxinic și în tetanos. A sprijinit crearea cabinetului de dispensarizare a hepatitelor. Observațiile desprinse din experiența sa clinică și din cercetările experimentale au făcut obiectul a peste 400 de lucrări științifice, comunicate sau publicate în țară și peste hotare.

Odată cu pensionarea Prof. Dr. Mihail Dragomirescu (1994), conducerea Clinicii I Boli Infecțioase este preluată de către Prof. Dr. Lucian Negruțiu, până în anul 2013. În această perioadă, activitatea de cercetare a clinicii a fost orientată spre terapia atiretrovirală a pacienților cu infecție HIV/SIDA, diagnosticul și terapia infecțiilor oportuniste la acești bolnavi și tratamentul modern al hepatitele cronice virusale. Din anul 2013 și până în 2023 conducerea Clinicii Boli Infecțioase I este preluată de către Prof. Univ. Dr. Marincu Iosif care printr-o susţinută activitate didactică şi ştiinţifică continuă să sporească prestigiul disciplinei în cadrul Universității de Medicină Victor Babeș din Timișoara și să extindă colaborarea științifică cu alte centre universitare naționale sau din alte țări. După pensionare, șefia clinicii universitare Boli Infecțioase I este preluată de Șef lucrări  Dr. Roșca Ovidiu, astfel, continuând activitatea clinică și didactică a secției și sprijinind numeroasele activități de cercetare desfășurate în cadrul clinicii.

În prezent, activitatea didactică se desfăşoară cu studenţii Facultăţii de Medicină, anul VI, specializarea Medicină Generală şi anul III Asistenţă Medicală Generală. Cursurile au fost restructurate după bibliografia actuală din literatura de specialitate și sunt prezentate pentru ca studenţii să se familiarizeze cu metodologia examenului de licenţă şi a concursului de rezidenţiat. Astfel, proba scrisă din sesiunile de examen se desfăşoară cu ajutorul întrebărilor de tip grilă, iar studenții din anii terminali beneficiază din partea cadrelor didactice de îndrumarea și coordonarea științifică necesară pentru finalizarea lucrărilor de licență.  

Colectivul Clinicii universitare Boli Infecţioase I se preocupă şi de pregătirea teoretică şi practică a rezidenţilor de boli infecțioase, medicină internă, medicina familiei, epidemiologie și alte specializări clinice. Pentru medicii din județ și teritoriile arondate județului Timiș, sunt organizate periodic numeroase cursuri postuniversitare pe diverse teme din patologia infecțioasă pentru reactualizarea elementelor de diagnostic și tratament necesare în practica medicală curentă și dispensarizarea activă a pacienților cu boli infecțiose. Este continuată activitatea de cercetare științifică prin inființarea Centrului Metodologic și de Cercetare a Bolilor Infecțioase (CMCBI) cu sediul în Clinica I de Boli Infecțioase, în anul 2021. Numeroasele publicatii în reviste internaționale se regăsesc pe profilurile de cercetător ale cadrelor universitare afiliate Clinicii universitare.