Contactează-ne

Adresa: Str. Gheorghe Adam nr. 13 300310 Timisoara, Romania
Telefon: 0732680161
E-mail: imarincu@umft.ro

 
Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0745477675

📧 Email: imarincu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0256205190

📧 Email: manuela.curescu@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0754958300

📧 Email: mirela.turaiche@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0720311753

📧 Email: ovidiu.rosca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0733502069

📧 Email: iulia.georgianabogdan@gmail.com

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Disciplina de Boli Infecţioase a fost înființată în anul 1948, când Secţia de Boli Infecţioase a devenit Clinică Universitară. Primul Şef de Clinică şi de Catedră, Prof. Dr. Vladimir Teodor Buşilă, considerat și fondatorul Şcolii Timişorene de Patologie Infecţioasă și-a desfășurat activitatea cu dăruire și pasiune până în septembrie 1973, alături de colaboratorii săi: Dr. L. Cucuruz,  Dr. R. Popian, Dr. I. Vasilescu, Dr. M. Dragomirescu, Dr. R. Alexandrescu, E. Novac, Dr. Doina Stănescu.

În timp ce şcoala românească de patologie infecţioasă era dominată de cercetarea etiologiei infecţiilor şi terapia cu antibiotice, Prof. Dr. V. T. Buşilă, beneficiind de solida sa formaţie de fiziolog este primul care intuieşte şi apoi cercetează aspectele de patogenie, mai ales ale formelor severe de tuse convulsivă, tetanos, septicemii, hepatite, abordează cu multă competenţă terapia intensivă din infecţiile critice. Profesorul Dr. V. T. Buşilă s-a definit astfel ca unul din cei mai mari infecţionişti ai ţării, recunoscut nu numai de discipolii săi, dar şi de celelalte şcoli de Patologie Infecţioasă.

Începând cu 1 octombrie 1977 se înfiinţează cele 2 Clinici de Boli Infecţioase: Clinica I- de Boli Infecţioase condusă de Prof. Dr. Mihail Dragomirescu și Clinica a II-a de Boli Infecţioase condusă de către Prof. Dr. Iulian Vasilescu.

Prof. dr. Mihail Dragomirescu, beneficiind de o consistentă pregătire preclinică (în fiziopatologie și în biochimie, ca fost elev și colaborator al profesorilor Ion Cotăescu și Mihai Vanghelovici), a introdus în clinica de boli infecțioase numeroase tehnici de investigație imunologică, fiziopatologică și biochimică. A inițiat înființarea compartimentului de terapie intensivă, ajutat de dr. Vasile Marțincu, dr. Emil Novac și dr. Doina Stănescu. A inițiat cercetările experimentale în șocul endotoxinic și în tetanos. A sprijinit crearea cabinetului de dispensarizare a hepatitelor. Observațiile desprinse din experiența sa clinică și din cercetările experimentale au făcut obiectul a peste 400 de lucrări științifice, comunicate sau publicate în țară și peste hotare (Italia, Franța, Anglia, Polonia, Suedia, Israel, Iugoslavia). Firul conducător al lucrărilor publicate a constat în promovarea ideii că agentul patogen poate interfera procesele metabolice esențiale ale gazdei, respectiv procesul de glicoliză, de energogeneză, biosintezele organice, procesele de transfer activ membranar. Este semnatarul următoarelor monografii: Șocul Infecțios, Ed. Academiei, 1979, Patogenia infecțiilor, Ed. Facla, 1980,; Terenul și infecția, Ed. Academiei 1988, Procesul infecțios, Ed. Helicon, 1997. În 1989 a organizat ce de al VI-lea Congres Național de Boli Infecțioase.

În paralel, prof. Dr. M. Dragomirescu s-a afirmat în calitate de critic de artă, prin conferințe, vernisaje și publicații: Medicina și arta plastică,  Ed. Facla, 1986, Ritm și culoare, Ed. Facla, 1990, Dinozaurul bolnav, Ed. Artpress, 2006. În calitate de profesor consultant, a condus și îndrumat numeroși doctoranzi în specialitățile de boli infecțioase și imunopatologie.

Odată cu pensionarea Prof. Dr. M. Dragomirescu (1994), conducerea Clinicii I- Boli Infecțioase este preluată de către Prof. dr. Lucian Negruțiu, până în anul 2013. În această perioadă, activitatea de cercetare a clinicii a fost orientată spre terapia atiretrovirală a pacienților cu infecție HIV/SIDA, diagnosticul și terapia infecțiilor oportuniste la acești bolnavi și tratamentul modern al hepatitele cronice virusale, domenii în care au fost prezentate numeroase lucrări la simpozioane, conferințe naționale și congrese de boli infecțioase la care au participat membrii colectivului: conf. dr. Curescu Manuela, conf. dr. Marincu Iosif, Dr. Cialma Delia Monica și Dr. Ovidiu Roșca. D-l Prof. dr. Lucian Negruțiu a fost preşedintele Centrului Regional Timiş de Luptă anti-SIDA și membru al Comisiei Naţionale de Luptă anti-SIDA. A organizat mai multe Conferințe Naționale de Boli Infecțioase la Timișoara și a publicat monografia ,,Actualități în infecția și boala cu HIV”, Editura de Vest, 2008. Împreună cu colectivul pe care l-a condus a finalizat mai multe studii clinice privind terapia cu cefalosporine a pneumoniilor bacteriene acute comunitare, terapia cu interferon și ribavirină a hepatitelor cronice virale, evaluarea eficacităţii şi siguranţei prezista în combinaţie cu doză redusă de ritonavir şi alte medicamente antiretrovirale la pacienţi infectaţi cu HIV, A Randomized, Open-Label, Phase III Trial to Compare the Efficacy, Safety and Tolerability of DRV/Rtv (800mg/100mg) q.d Versus DRV/Rtv (600mg/100mg) b.i.d in Early Treatment-Experienced HIV-1 Infected patients etc.

Din anul 2013, conducerea Clinicii I- Boli Infecțioase este preluată de către conf. dr. Marincu Iosif care printr-o susţinută activitate didactică şi ştiinţifică continuă să sporească prestigiul disciplinei în cadrul Universității de Medicină Victor Babeș din Timișoara și să extindă colaborarea științifică cu alte centre universitare naționale sau din alte țări.

Activitatea didactică se desfăşoară în prezent cu studenţii Facultăţii de Medicină, anul VI, specializarea Medicină Generală şi anul III Asistenţă Medicală Generală. Cursurile au fost restructurate după bibliografia actuală din literatura de specialitate și sunt prezentate cu ajutorul mijloacelor moderne audio-vizuale, ușurând asimilarea elementelor de patologie infecțioasă, odată cu dezvoltarea unei gândiri clinice, necesară în rezolvarea și soluționarea cazurilor clinice din practica medicală. Pentru ca studenţii să se familiarizeze cu metodologia examenului de licenţă şi a concursului de rezidenţiat, proba scrisă din sesiunile de examen se desfăşoară cu ajutorul întrebărilor de tip grilă. Studenții din anii terminali beneficiază din partea cadrelor didactice de îndrumarea și coordonarea științifică necesară pentru finalizarea lucrărilor de licență.  

Colectivul disciplinei de Boli Infecţioase I se preocupă şi de pregătirea teoretică şi practică a rezidenţilor de boli infecțioase, medicină internă, medicina familiei, epidemiologie și alte specializări clinice. Pentru medicii din județ și teritoriile arondate județului Timiș, sunt organizate periodic numeroase cursuri postuniversitare pe diverse teme din patologia infecțioasă pentru reactualizarea elementelor de diagnostic și tratament necesare în practica medicală curentă și dispensarizarea activă a pacienților cu boli infecțiose.

Este continuată activitatea de cercetare științifică în domeniul monitorizării clinico-biologice a pacienților cu infecție HIV/SIDA sub terapia antiretrovirală, tratamentul antibiotic al meningitelor acute bacteriene, bolilor respiratorii, bolilor digestive, infecțiilor urinare, tratamentul modern antiviral și imunomodulator al hepatitelor acute și cronice de etiologie virusală, rolul markerilor imunoenzimatici în diagnosticul hepatitelor acute și cronice de etiologie virusală, diagosticul și tratamentul infecțiilor oportuniste la pacienții cu infecție HIV/SIDA, diagosticul și tratamentul antiviral al bolnavilor cu gripă, diagnosticul și tratamentul complicațiilor din bolile eruptive la vârsta adultului etc. Lucrările științifice realizate de către colectivul clinicii sunt comunicate la numeroase simpozioane și conferințe naționale sau internaționale sau publicate în reviste de specialitate.

În 2021, a fost înființat Centrul Metodologic și de Cercetare a Bolilor Infecțioase (CMCBI) cu sediul în Clinica I de Boli Infecțioase sub conducerea D-lui Prof dr Marincu Iosif. La nivelul Centrului de Cercetare, sunt îndrumați și coordonați toți doctoranzii care abordează subiecte din patologia infecțioasă pentru finalizarea tezelor de doctorat. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în numeroase reviste internaționale ISI de specialitate cu Impact Factor între 2-4.94. Dorim să cooptăm în cadrul acestui nucleu de cercetare și alți membrii de la alte discipline din cadrul Universității de Medicina și Farmacie ,,Victor Babeș” Timisoara sau din alte centre universitare din țară, alături de medicii rezidenți care sunt pasionați de cercetarea medicală din patologia infecțioasă.

Monografii elaborate de către membrii Disciplinei de Boli Infecțioase I
 1. Mihail Dragomirescu, Emilia Nicoară, Iosif Marincu, Andreea Drăgulescu. Răspunsul organismului la infecţie. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001.
 2. Iosif Diagnosticul infecţiei cu virusul hepatitic C. Edit. Mirton, Timişoara, 2002.
 3. Iosif Modalităţi evolutive ale infecţiei cu virusul hepatitic C. Edit. Mirton, Timişoara, 2003.
 4. Manuela Curescu, Mihail Dragomirescu, Lucian Negruțiu, Călin Dragomirescu. Elemente de diagnostic precoce în meningitele bacteriene cu lichid clar. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2001.
 5. Manuela Curescu. Tropical Infectious Diseases. Edit.Mirton, 2008.
 6. Iosif Marincu. Elemente de nursing în boli infecțioase. Editura Mirton, Timişoara, 2014. ISBN: 978-973-52-1297-1.
 7. Iosif Marincu. Teste din nursing în boli infecțioase. Editura Mirton, Timişoara, 2014. ISBN: 978-973-52-1459-3. 
 8. Iosif Marincu. Control of Public Health by Monitoring of Infectious Diseases. Editura Universității de Vest, 2019. ISBN: 978-973-125-671-9.
 9. Romoșan Ioan, Bratu Dorin, Ilie Constantin, Marincu Iosif, Oteșteanu Emil, Șerban Margit, Ursoniu Sorin. Istoria Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” Timișoara la 75 de ani (1945-2020), Vol 2, Istoria Disciplinelor Medicale din Banat, Editura Victor Babeș, 2021.
Lucrări publicate
 1. New foci of trichinellosis in western Romania, 2011. Marincu I, Neghina AM, Calma CL, Neghina R. Acta Trop. 2012 Jan;121(1):47-9.
 2. Occurrence of influenza A(H1N1)v virus in Western Romania in relationship to international travel. Neghina AM, Marincu I, Neghina R. Vector Borne Zoonotic Dis. 2010 Nov;10(9):935-8.
 3. Cystic echinococcosis in children and adults: a seven-year comparative study in western Romania. Vlad DC, Neghina AM, Dumitrascu V, Marincu I, Neghina R, Calma CL. Foodborne Pathog Dis. 2013 Feb;10(2):189-95.
 4. „Standard of care” treatment for chronic viral C hepatitis in 2013 in Romania. Letter Sporea I, Curescu M, Sirli R. J Gastrointestin Liver Dis. 2013 Sep;22(3):360-1.
 5. Use of quantitative serum HBsAg for optimization of therapy in chronic hepatitis B patients treated with pegylated interferon alfa-2a: a Romanian cohort study. Gheorghiţa VI, Caruntu FA, Curescu M, Olaru I, Radu MN, Colţan G, Streinu-Cercel A. J Gastrointestin Liver Dis. 2013 Mar;22(1):27-32.
 6. The Correlation of Il28B Genotype With Sustained Virologic Response In Romanian patients With Chronic Hepatitis C. Sporea I, Popescu A, Curescu M, Sirli R, Dan I, Goldis A, Gradinaru O, Ardelean M, Danila M, Bota S, Deleanu A. Hepat Mon. 2011 Dec;11(12):975-9.
 7. Iosif Marincu, Felix Bratosin, Iulia Vidican, Bianca Cerbu, Mirela Turaiche, Livius Tirnea and Madalina Timircan. Predictive Factors for the First Recurrence of Clostridioides difficile Infection in the Elderly from Western Romania. Medicina 2020, 56(9), 439.
 8. Marincu I, Bratosin F, Vidican I, Bostanaru -C, Frent S, Cerbu B, Turaiche M, Tirnea L; Timircan M. Predictive Value of Comorbid Conditions for COVID-19 Mortality. J. Clin. Med. 2021, 10, 2652.
 9. Marincu I, Bratosin F, Vidican I, Cerbu B, Suciu O, Turaiche M, Tirnea L, Timircan M. Foodborne Botulism in Western Romania: Ten Years’ Experience at a Tertiary Infectious Disease Hospital. Healthcare 2021, 9, 1149.
 10. Marincu I., Citu C., Vidican I., Bratosin F., Mares M., Suciu O., Frent S., Bota A.V., Timircan M., Bratu M.L., Grigoras M.L. Clinical Profile of 24 AIDS Patients with Cryptococcal Meningitis in the HAART Era: A Report from an Infectious Diseases Tertiary Hospital in Western Romania. Diagnostics 2022, 12, 54.