Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon: 0256/494604
E-mail: department-I.farmacie@umft.ro

Colectivul departamentului

Director departament

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: sbarcea.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Consililul departamentului

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email:

 dragomirescu.anca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: savoiugema@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: ionut.ledeti@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: olariu.t@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Departamentul I al Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara a fost înfiinţat în anul 2011, conform legislaţiei în vigoare, fiind continuatorul Catedrei I Farmacie (Discipline Fundamentale), constituită odată cu Facultatea de Farmacie.

Iniţial, în componenţa Departamentului I se regăseau disciplinele: Botanică farmaceutică, Chimie generală şi anorganică, Chimie analitică, Matematică şi Biostatistică, Chimie organică, Anatomie, Fiziologie şi Fiziopatologie şi Chimie fizică. În anul universitar 2014-2015, în componenţa Departamentului a fost inclusă disciplina Fizică farmaceutică. Începând cu anul universitar 2015-2016, Departamentul I cuprinde următoarele opt discipline:

  • Botanică farmaceutică
  • Chimie generală şi anorganică
  • Chimie analitică
  • Chimie organică
  • Chimie fizică
  • Anatomie, fiziologie, fiziopatologie și Fizică farmaceutică 
  • Analiza medicamentului, Chimia factorilor de mediu, igienă, nutriție
  • Dermatofarmacie şi cosmetologie

Resursa umană a Departamentului I este reprezentată de 24 cadre didactice, trei laboranți și o secretară.

Disciplinele din cadrul departamentului sunt cuprinse în planurile de învăţământ ale celor cinci ani de studii pentru Facultatea de Farmacie (programele de studii în limbile română şi franceză), cât şi în cele ale programelor de studii de licență de scurtă durată, Asistenţă de Farmacie-Lugoj și Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic.

Prin activitatea desfăşurată de colectivul de cadre didactice şi prin baza materială adecvată, Departamentul I al Facultăţii de Farmacie îşi asumă rolul de a furniza studenţilor toate informaţiile din domeniul ştiinţelor fundamentale precum şi parte din cele ale științelor farmaceutice de specialitate, necesare pentru o pregătire complexă a viitorului farmacist. De asemenea, cadrele didactice ale departamentului sunt implicate în activități în cadrul studiilor universitare de master și de doctorat, la nivelul departamentului existând patru conducători de doctorat. 

Activitatea formativă postuniversitară este reprezentată de contribuția cadrelor didactice ale departamentului la educaţia farmaceutică continuă a farmaciștilor printr-o bogată ofertă de cursuri postuniversitar și la instruirea farmaciștilor rezidenți în specialitățile Farmacie generală și Laborator farmaceutic.

În paralel cu activitatea didactică, membrii Departamentul I desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică prin colaborări cu cercetători din alte discipline și departamente ale universității noastre, dar si din alte universități. Această activitate este concretizată prin câştigarea de numeroase proiecte de cercetare şi prin publicarea de lucrări științifice în jurnale de referinţă, precum şi prin comunicarea rezultatelor la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale.

Hotărârile Consiliului Departamentului 2024