Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256/494604
E-mail: pop.raluca@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: –

📧 Email: pop.raluca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: –

📧 Email: andoni.mihaiela@umft.ro

📃 Curriculum vitae   

 

Prezentare generală

Disciplina de Chimie generală şi anorganică a apărut odată cu înfiinţarea Facultăţii de Farmacie din cadrul UMF ”Victor Babeş” Timişoara, în anul 1991. Şefa disciplinei a fost d-na prof. dr. ing. Veronica Chiriac, avându-l drept colaborator pe dl. ș.l. dr. Gabriel Balea. În anul 1998 s-a înfiinţat linia de predare în limba franceză care funcţionează şi în prezent. Din anul 2000, la disciplină a fost angajată ca preparator d-ra chimist Codruţa Cofan care în anul 2003 a fost promovată asistent. În anul 2004, şefa disciplinei devine d-na ş.l. dr. farm. Mihaiela Andoni. În anul 2013 s-a alăturat colectivului disciplinei dr. Oana-Raluca Pop. În prezent, colectivul disciplinei de Chimie generală și anorganică este alcătuit din conf. univ. dr. Raluca Pop (șef de disciplină) și conf. univ. dr. Mihaiela Andoni.

Disciplina de Chimie generală şi anorganică pune bazele cunoaşterii structurii atomilor şi a elementelor, cunoştinţe utilizate apoi la celelalte discipline farmaceutice de specialitate. Fiind o ştiinţă bazată pe observaţii şi determinări experimentale, chimia anorganică permite studenţilor cunoaşterea şi deprinderea principalelor ustensile de laborator şi modul lor de utilizare. Studiul chimiei anorganice îl va familiariza pe studentul de la Facultatea de Farmacie cu proprietăţile a peste o sută de elemente, de la metale cu reactivitate foarte ridicată (cum este sodiul) la nemetale extrem de reactive (cum este fluorul) sau gaze nereactive (cum sunt gazele nobile). Este disciplina care pune bazele cunoaşterii structurii atomilor şi a elementelor, cunoştinţe utilizate apoi la celelalte discipline farmaceutice de specialitate.

Activitatea ştiinţifică
 • Teme de cercetare
 1. Studiul nanomaterialelor pe baza de fulerene si aplicatiile lor in medicină (precursorii fulerenelor, stabilitatea si reactivitatea acestora, modelarea moleculară a interacţiunilor fulerenelor cu compuşii farmaceutici).
 2. Studii cuanto-chimice privind aplicaţiile complecşilor metalici in compuşii farmaceutici; caracterizarea prin metode ab initio a complecşilor (stabilitate, reactivitate, proprietăţi).
 3. Evaluarea caracterului antioxidant al compușilor polifenolici
Publicaţii reprezentative – selecţie

Conf. univ. dr. Raluca Pop

 1. R. Pop, A. Căta, I.M.C. Ienaşcu. Theoretical Evaluation of the Properties of Nitrogen-Doped C24 Fullerenes and Their Interactions with Two Adamantane-Derived Antivirals. Chemistry 2023, 5(4), 2376-2391.
 1. A. Căta, I.M.C. Ienaşcu, M. Ştefănuţ, D. Roşu, R. Pop. Properties and Bioapplications of Amphiphilic Janus Dendrimers: A Review. Pharmaceutics 2023, 15(2), 589.
 1. R. Pop, J. van Staden. Theoretical Evaluation of the Interactions between Metal-Phthalocyanines and Various Fullerenes as Delivery Systems. Chemistry-Switzerland 2022, 4(3), 1016-1027.
 1. R. Pop. Evaluation of the radical-scavenging properties of various flavonols in ethanol environment: an ab initio study. Croat. Chem. Acta 2019, 92(3), 1-10.
 1. R. Pop, J. van Staden, M. Diudea. Nitrogen-containing coronenes: theoretical evaluation of the influence of aza-substitution on their aromaticity. Z. Naturforschung A 2015 70(3), 171-175.

Conf. univ. dr. Mihaiela Andoni 

 1. M. Andoni, M. Medeleanu, M. Ştefănuţ, A. Căta, I. Ienaşcu, C. Tănasie, R. Pop. Theoretical determination of the redox electrode potential of cyanidin. J. Serb. Chem. Soc. 2016, 81, 177–186.
 1. M. Andoni, J. M. Pătraşcu, C. A. Dehelean, G. M. Simu, C. Şoica, D. Antal, R. Pop. Comparisons Between Tridentate Bis(benzazoles)-pyridine and Bis(benzazoles)triazine Ligands: a Theoretical Study. Croat. Chem. Acta 2015, 88, 3, 241-246.
 1. M. Andoni, R. Pop, C. A. Dehelean, C. Şoica, G. M. Simu, M. Ilici, S. Ardelean. Theoretical study regarding the reactivity of 5-nitrofuran-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone. Rev. Chim. 2015, 66, 5, 637-639.
 1. M. Andoni, A. Iovi, P. Negrea, A. Negrea , M. Ciopec. Studies Regarding the Removing of Mercury from Soil Using Na-EDTA, Na2S2O3 and KI Solutions, Rev. Chim. 2008, 59(6), 653-655.
 1. M. Andoni, A. Iovi, P. Negrea, L. Lupa, A. Negrea, M. Ciopec. Mercury Removing from the Contamined Soil Using KI Solution. The pH Influence. Rev. Chim. 2008, 59(7), 779-781.
Pentru studenţi
 1. R. Pop, M. Andoni. Practical laboratory for general and inorganic chemistry. Ed. V. Babeş Timişoara, 2023, ISBN 978-606-786-311-6. (https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2023/04/PRACTICAL-LABORATORY-FOR-GENERAL-AND-INORGANIC-CHEMISTRY.pdf)
 1. R. Pop, M. Andoni. General chemistry course for pharmacy students. Ed. V. Babeş Timişoara, 2023, ISBN 978-606-786-310-9. (https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2023/05/General-chemistry-course-for-pharmacy-students.pdf)
 1. M. Andoni, R. Pop. Chimie inorganique. Notes de cours. Editura Victor Babeș, Timișoara, 2022.

(https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Chimie-inorganique.pdf)

 1. R. Pop, M. Andoni. Curs de chimie generală pentru studenții farmaciști. Editura Victor Babeș, Timișoara, 2021.

(https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/curs_20de_20chimie.pdf)

 1. R. Pop. Chimie anorganică. Note de curs. Ed. Victor Babeş, Timişoara, 2019. (http://old.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/5394/chimie_20anorganica.pdf)
 1. R. Pop, M. Andoni. Lucrări practice de Chimie Generală şi Anorganică. Ed. Victor Babeş, Timişoara, 2015;

(https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/Lucrari_practice_de_chimie_generala_si_organica_ebook.pdf)

 1. Mihaiela Andoni, Chimie generală. Exerciţii şi probleme, Editura Brumar, Timişoara, 2009.
 1. Mihaiela Andoni, Chimie Générale, Exercices et problemes, Editura Brumar, Timişoara, 2009.