Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256/494604
E-mail: pop.raluca@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: –

📧 Email: pop.raluca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: –

📧 Email: andoni.mihaiela@umft.ro

📃 Curriculum vitae   

 

Prezentare generală

Disciplina de Chimie generală şi anorganică a apărut odată cu înfiinţarea Facultăţii de Farmacie din cadrul UMF ”Victor Babeş” Timişoara, în anul 1991. Şefa disciplinei a fost d-na prof. dr. ing. Veronica Chiriac, avându-l drept colaborator pe dl. ș.l. dr. Gabriel Balea. În anul 1998 s-a înfiinţat linia de predare în limba franceză care funcţionează şi în prezent. Din anul 2000, la disciplină a fost angajată ca preparator d-ra chimist Codruţa Cofan care în anul 2003 a fost promovată asistent. În anul 2004, şefa disciplinei devine d-na ş.l. dr. farm. Mihaiela Andoni. În anul 2013 s-a alăturat colectivului disciplinei dr. Oana-Raluca Pop. În prezent, colectivul disciplinei de Chimie generală și anorganică este alcătuit din conf. univ. dr. Raluca Pop (șef de disciplină) și conf. univ. dr. Mihaiela Andoni.

Disciplina de Chimie generală şi anorganică pune bazele cunoaşterii structurii atomilor şi a elementelor, cunoştinţe utilizate apoi la celelalte discipline farmaceutice de specialitate. Fiind o ştiinţă bazată pe observaţii şi determinări experimentale, chimia anorganică permite studenţilor cunoaşterea şi deprinderea principalelor ustensile de laborator şi modul lor de utilizare. Studiul chimiei anorganice îl va familiariza pe studentul de la Facultatea de Farmacie cu proprietăţile a peste o sută de elemente, de la metale cu reactivitate foarte ridicată (cum este sodiul) la nemetale extrem de reactive (cum este fluorul) sau gaze nereactive (cum sunt gazele nobile). Este disciplina care pune bazele cunoaşterii structurii atomilor şi a elementelor, cunoştinţe utilizate apoi la celelalte discipline farmaceutice de specialitate.

Activitatea ştiinţifică
 • Teme de cercetare
 1. Studiul nanomaterialelor pe baza de fulerene si aplicatiile lor in medicină (precursorii fulerenelor, stabilitatea si reactivitatea acestora, modelarea moleculară a interacţiunilor fulerenelor cu compuşii farmaceutici).
 2. Studii cuanto-chimice privind aplicaţiile complecşilor metalici in compuşii farmaceutici; caracterizarea prin metode ab initio a complecşilor (stabilitate, reactivitate, proprietăţi).
 3. Evaluarea caracterului antioxidant al compușilor polifenolici
Publicaţii reprezentative – selecţie

Conf. univ. dr. Raluca Pop

 1. R. Pop. Evaluation of the radical-scavenging properties of various flavonols in ethanol environment: an ab initio study. Croat. Chem. Acta 2019, 92(3), 1-10.
 2. R. Pop, J. van Staden, M. Diudea. Nitrogen-containing coronenes: theoretical evaluation of the influence of aza-substitution on their aromaticity. Z. Naturforschung A 2015 70(3), 171-175.
 3. R. Pop, M. Medeleanu, M. V. Diudea, B. Szefler, J. Cioslowski. Fullerenes Patched by Flowers with Octogonal Core. Cent. Eur. J. Chem. 2014, 12(1), 90-97.
 4. R. Pop, M. N. Ştefănuţ, A. Căta, C. Tănasie, M. Medeleanu. Ab initio study regarding the evaluation of the antioxidant character of cyanidin, delphinidin and malvidin. Cent. Eur. J. Chem. 2012, 10(1), 180-186
 5. R. Pop, M. Medeleanu, c. Csunderlik. Theoretical considerations on the Hydrolysis of 2-Dichloromethylbenzimidazole. Int. J. Quant. Chem. 2011, 111(12), 2868-2873.

Conf. univ. dr. Mihaiela Andoni

 1. M. Andoni, M. Medeleanu, M. Ştefănuţ, A. Căta, I. Ienaşcu, C. Tănasie, R. Pop. Theoretical determination of the redox electrode potential of cyanidin. J. Serb. Chem. Soc. 2016, 81, 177–186.
 2. M. Andoni, J. M. Pătraşcu, C. A. Dehelean, G. M. Simu, C. Şoica, D. Antal, R. Pop. Comparisons Between Tridentate Bis(benzazoles)-pyridine and Bis(benzazoles)triazine Ligands: a Theoretical Study. Croat. Chem. Acta 2015, 88, 3, 241-246.
 3. M. Andoni, R. Pop, C. A. Dehelean, C. Şoica, G. M. Simu, M. Ilici, S. Ardelean. Theoretical study regarding the reactivity of 5-nitrofuran-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone. Rev. Chim. 2015, 66, 5, 637-639.
 4. M. Andoni, A. Iovi, P. Negrea, A. Negrea , M. Ciopec. Studies Regarding the Removing of Mercury from Soil Using Na-EDTA, Na2S2O3 and KI Solutions, Rev. Chim. 2008, 59(6), 653-655.
 5. M. Andoni, A. Iovi, P. Negrea, L. Lupa, A. Negrea, M. Ciopec. Mercury Removing from the Contamined Soil Using KI Solution. The pH Influence. Rev. Chim. 2008, 59(7), 779-781.
Pentru studenţi

Cărţi şi îndrumătoare de laborator:

 1. M. Andoni, R. Pop. Chimie inorganique. Notes de cours. Editura Victor Babeș, Timișoara, 2022.(https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Chimie-inorganique.pdf)
 2. R. Pop, M. Andoni. Curs de chimie generală pentru studenții farmaciști. Editura Victor Babeș, Timișoara, 2021.(https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/curs_20de_20chimie.pdf)
 3. R. Pop. Chimie anorganică. Note de curs. Ed. Victor Babeş, Timişoara, 2019. (http://old.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/5394/chimie_20anorganica.pdf)
 4. R. Pop, M. Andoni. Lucrări practice de Chimie Generală şi Anorganică. Ed. Victor Babeş, Timişoara, 2015; (https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/Lucrari_practice_de_chimie_generala_si_organica_ebook.pdf)
 5. Mihaiela Andoni, Chimie generală. Exerciţii şi probleme, Editura Brumar, Timişoara, 2009.
 6. Mihaiela Andoni, Chimie Générale, Exercices et problemes, Editura Brumar, Timişoara, 2009.