Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0726503896
E-mail: dragomirescu.anca@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0726503896

📧 Email: dragomirescu.anca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0726386390

📧 Email: felicia.andrei@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Disciplina Dermatofarmacie Cosmetologie a luat fiinţă odată cu începuturile Facultăţii de Farmacie din Timişoara, având drept misiune pregătirea viitorilor farmacişti şi a viitorilor asistenţi de farmacie în domeniul vast al produselor farmaceutice dermatocosmetice. Este o disciplină de studiu obligatorie, de specialitate. Activitatea didactică constă din susţindere de cursuri şi lucrări practice, în care noţiunile pornesc gradual de la histofiziologia organului cutanat, biochimia pielii, leziunile cutanate elementare, cele mai comune patologii ale pielii, ajungând în final la stabilirea sfatului farmaceutic adecvat şi competent pentru fiecare în parte. Lucrările practice au menirea să transmită studenţilor abilităţi privind prepararea unor forme farmaceutice de uz cutanat, dar şi competenţe de raţionament în consilierea specifică pentru unele dermatoze.

Actualul suport de curs este reprezentat de volumul: Anca Dragomirescu – Dermatocosmetologie cu profil farmaceutic, editura Brumar 2018, iar cel mai recent suport de lucrări practice sunt cartile: Anca O. Dragomirescu, Felicia C. Andrei  – Consilierea Farmaceutică în probleme de dermatofarmacie şi cosmetologie (volumele1 și 2). Bibliografia suplimentară cuprinde volumul COSMECEUTICELE – Substanțe active în formularea cosmetică – autor Anca Dragomirescu (Editura Victor Babeș), 2019. Studenții îți pot verifica nivelul cunoștințelor de cosmetologie, consultând volumul Teste grilă de cosmetologie (Editura Victor Babeș, 2021). Studenții de la programul de predare în limba franceză beneficiază de un manual dedicat, autori: Anca  Dragomirescu și  Felicia Andrei.

Licenţiaţii în Farmacie îşi pot continua studiile din acest domeniu cu un masterat de 1 an (mai precis 2 semestre), organizat de disciplina noastră: Formularea şi evaluarea produsului dermatocosmetic, pentru care sunt puse la dispoziţia masteranzilor titluri noi de cărți, între care volumul: Îmbătrânirea cutanată (autor Anca Dragomirescu), editura Brumar 2014 şi Aging și antiaging – de la teorii la active cosmetice eficiente, Editura Victor Babeș Timișoara, 2022.  Absolvenții acestui masterat faramceutic dobândesc abilități și competențe care concură la definirea calificării: Specialist în formulare și inovare cosmetică. https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Prezentare-Formularea-si-evaluarea-produsului-dermato-cosmetic.pdf

Membrii disciplinei (prof. univ. dr.  Anca Dragomirescu și asist. univ dr Felicia Andrei) sunt multiplu specializaţi  (licențiați în Medicină și în Farmacie), pentru a pune la dispoziţia studenţilor informaţii actuale atât din domeniul disciplinei, cât şi din materii conexe. Preocuparea pentru o educaţie continuă este realizată şi prin participarea la numeroase sesiuni de comunicări ştiintifice, conferinţe şi congrese, atat naţionale cât şi internaţionale, iar cercetarea este publicată în prestigioase şi bine cotate reviste cu factor de impact. Pe lângă acestea, fructificarea rezultatelor diverselor studii este evidenţiată şi în lucrările de licenţă ale studenţilor sau de dizertaţie ale masteranzilor, coordonate de cadrele didactice ale disciplinei. Acestea au fost recunoscute ca făcând parte din topul national al profesioniştilor prin acordarea Diplomei de excelenţă în cadrul Congresului Naţional de Farmacie, editia a XVII-a intitulat: Farmacia secolului XXI-Ȋntre specializarea inteligentă şi responsabilitatea socială, desfăşurat în Bucureşti între 26 şi 29 septembrie 2018.

Deoarece produsele cosmetice și dermocosmetice sunt deseori supuse unei publicități exagerate, prof. univ. dr Anca Dragomirescu a devenit o voce influentă în activitatea de popularizare, înspre publicul consumator, a adevărurilor nerostite din spatele produselor cosmetice, în mediul online, printr-un blog specializat.