Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, cod 300041, Timişoara
Telefon: +40 256 204250
E-mail: –

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: +40 256 204250

📧 Email: mirelanicolov@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: +40 256 204250

📧 Email: farcas.claudia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplina FIZICǍ FARMACEUTICǍ a existat din 1991 ȋn Universitatea de Medicinǎ și Farmacie « Victor Babes « Timisoara , odatǎ cu ȋnființarea  Facultǎții de Farmacie. Pȃnǎ ȋn 2013 ea a fost sub ȋnfrumarea Prof. Dr. Adrian Neagu – șeful disciplinei de BIOFIZICǍ din cadrul Facultǎții de Medicina.

Ȋn 2014 disciplina de FIZICǍ FARMACEUTICǍ   devine o disciplina de sine stǎtǎtoare ȋn cadrul Facultǎții de Farmacie, ea fiind preluata de Conf.Dr.Ordodi Valentin, Sef lucrǎri Dr. Caunii Angela,  Prof. Dr. Szabadai Zoltan,  si Dr. Nicolov Mirela. Ȋn 2016 s-a alǎturat colectivului și As.Dr. Claudia Geanina Watz (Farcas).

Prof.Dr. Szabadai Zoltan si Conf.Dr. Mirela Nicolov , cu ajutorul conducerii UMFT au realizat fizic un set de 27 de lucrari de laborator cu specific strict farmaceutic. Sunt efectuate aplicatii farmaceutice a multor fenomene fizice.

Disciplina de FIZICǍ FARMACEUTICǍ  ȋn 2024 deservește prin planul de ȋnvǎțǎmȃnt urmǎtoarele cursuri :

 • FIZICǍ FARMACEUTICǍ  la secțiile de farmacie ȋn limba romȃnă , franceză, engleza care este prevăzută cu 2 ore de curs și 2 ore de laborator ȋn anul I ȋn primul semestru. ( unde cursul ȋl ține Conf.Dr. Mirela Nicolov iar laboratoarele SL.Dr.Claudia Watz). Cursul și laboratoarele de la sectia farmacie ȋn limba franceză sunt ținute de Conf.Dr.Mirela Nicolov
 • ELEMENTE DE BIOFIZICĂ APLICATĂ la sectia ASF- Deva prevazut cu 2 ora de curs si 2 ora de lab ( unde cursul și laboratoarele ȋl ține S.L. Dr. Watz Claudia)
 • FIZICĂ ȘI BIOFIZICĂ APLICATĂ la secția Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic prevăzut cu 1 ora de curs si 1 ora de laborator in sem. II ( unde cursulsi laboratoarele sunt tinute de Sef Lucr.Dr.Claudia Watz )

Obiectivele disciplinei de FIZICA FARMACEUTICA sunt :

 1. Cunoașterea  mărimilor fizice scalare și vectoriale , respectiv a unităților de măsura din SI și CGS
 2. Cunoașterea principalelor fenomene mecanice de statică , cinematică si dinamica si aplicatiile lor din domeniul farmaceutic, precum ar fi masuratorile utilizand balanta, determinari de densitati la solide ( medicamente ) cat si la solutii lichide , determinari de tensiuni superficiale la solutii de spalare utilizate in domeniul farmaceutic, respectiv determinarea diferitilor coeficienti de vascozitate (coeficienti de vascozitate dinamica, cinematica si relativa prin diferite metode cum ar fi Hoppler , respectiv Ubbelohde ale solutiilor utilizate in domeniul farmaceutic cum ar fi diferitele tipuri siropuri.
 3. Cunoasterea principalelor fenomene termice si de termodinamica si aplicatiile lor din domeniul farmaceutic, cum ar fi determinarea legilor gazelor, a caldurilor specific la solide sau lichide
 4. Cunoasterea fenomenelor  electrice, magnetice, electromagnetice, fenomenele optice  si aplicatiile lor domeniul farmaceutic cum ar fi studii de conductivitate in diferite tipuri de solutii utilizate in domeniul  faramceutic , studiul si aplicatii ale undelor sonore
 5. Cunoasterea fenomenelor  din domeniul fizicii laserilor, a fizicii atomice si nucleare mai exact fenomenele de radioactivitate , respectiv radiatia X  si aplicatiile lor domeniul farmaceutic cum ar fi studiul radiofarmaceuticelor – o directie de perspectiva in domeniul farmaceutic, analiza in raze X a compusilor medicali pentru identificare, aplicatii ale fotonicii
 6. Cunoasterea fenomenelor  din domeniul biofizicii nucleului, celulei, membrane celulare , respective a transmisiei sinaptice, mai exact cunoasterea diferitilor mediatori chimici
 7. Cunoasterea efectuarii de masuratori cu ajutorul balantei, densimetrului,  termometrului, sublerului, cronometrului, stalagmometrului , vascozimetrului, conductometrului , microscopului
 8. Cunoasterea efectuarii de calcule de concentratie porrnind de la  date experimentale
 9. Cunoasterea prepararii de  substante necesare lucrarilor de laborator
 10. Cunoasterea formularii de concluzii cu privire la fenomenele petrecute in functie de rezultatele obtinute

Disciplina FIZICĂ FARMACEUTICĂ ȋși propune să studieze aceleași teme teoretice și de laborator ca și cele studiate de studentii Facultăților de Farmacie din  celelalte Universități de Medicină și Farmacie din România .

Bibliografie obligatorie

 1. Nicolov Mirela, Szabadai Zoltan. Physique Pharmaceutique Travaux Pratiques – deuxieme edition revise et complete. Editura Victor Babes, Timisoara, 2023, 243 PAG, ISBN 978-606- 786-354-3.
 2. Mirela Nicolov, Zoltan Szabadai, Watz Claudia. PHARMACEUTICAL PHYSICS EXPERIMENTAL WORK, Editura Victor Babes, Timisoara,  2023, 243PAG, ISBN 978-606-786-328-4
 3. Mirela Nicolov, Zoltan Szabadai, Watz Claudia. PHARMACEUTICAL PHYSICS – PART I: Mechanics, Thermodynamics. Molecular physics, Physics of liquids, Phenomena of substance transport and heat transport, Biophysics of the cell, nucleus and biological membranes, synaptic transmission. Editura Victor Babes, Timisoara ,  2023, 307PAG, ISBN 978-606-786-325-3 GENERAL,  ISBN 978-606-786-326-0 Vol 1
 4. Mirela Nicolov, Zoltan Szabadai, Watz Claudia. PHARMACEUTICAL PHYSICS Part II: Electricity, Magnetism, Electromagnetism, Sound and ultrasound, Radioactivity, Lasers, Optics. 2023, 317PAG, ISBN 978-606-786-325-3 GENERAL, ISBN 978-606-786-327-7 Vol 2
 5. Nicolov M, Szabadai Z., Physique Pharmaceutique,  Part I: Méchanique, Thermodinamique. Physique Moléculaire, Physique des liquides, Phénomènes des transport de la substance et transport de la chaleur, Biophysique de la cellule, du noyau et des membranes biologiques, Transmission synaptique, Ed. V.Babes, 2016.
 6. Nicolov M, Szabadai Z., Physique Pharmaceutique Part II: Electricité, Magnétisme, Electromagnétisme, Son et ultrason, Radioactivité, Lasers, Optique, Physique atomique et nucléaire,Ed. V.Babes, 2018.
 7. Nicolov M, Szabadai Z. Physique Pharmaceutique Travaux Pratiques, Ed. V.Babes, 2016.
 8. Szabadai Z., Nicolov M. Fizica Farmaceutica,  Partea I: Mecanica, Termodinamica, Fizica Moleculara, Fizica Lichidelor, Fenomene de Transport, Ed. V.Babes, 2016.
 9. Szabadai Z., Nicolov M, Fizica Farmaceutica,  Partea II: Electricitate, Magnetism, Optică, Fizică atomică, Ed. V.Babes, 2018.
 10. Nicolov M, Szabadai Z., Fizica Farmaceutica,  – Aplicatii experimentale, Ed. V.Babes, 2019, 250p, ISBN 978-606-133-4.
Cercetarea stiintifica realizata de membrii colectivului

Membrii colectivului disciplinei de  FIZICA FARMACEUTICA   :  Dr. Nicolov Mirela   si Prof. Dr. Szabadai Zoltan, ȋmpreună cu colectivul de cercetare de la catedrele de chimie farmaceutica și toxicologie au ȋnceput un studiu al obținerii  și analizării de cristale organice din triterpene pentaciclice prin intermediul Contractului «Brancusi« Romania–Franta no.791/ 30.06.2014: « Obtinerea microcristalelor de triterpene pentaciclice si studiul modificarilor lor farmacotoxicologice pe modele experimentale ».

Dr. Nicolov Mirela   si Prof. Dr. Szabadai Zoltan au inceput o colaborare cu colectivul  Prof. Dr. Nicolae Avram (membru al Academiei Romane) de la  Școala doctorală de Fizică din Universitatea de Vest Timisoara pe tema  studiului caracteristicilor structurale, optice și a  proprietatilor electronice și spectrale a materialelor cristaline organice din categoria triterpenelor pentaciclice. Aceasta colaborare este ȋn stransa legatura cu colectivul Dr. Christian Jelsch de la Universitatea Lorraine din Nancy și cu colectivul Prof. Dr. Simona Pȋnzaru de la Universitatea Babes Bolyai din Cluj, Facultatea de Fizică,  Departamentul de Spectroscopie Moleculară.

Conf. Dr. Nicolov Mirela are o colaborare stransa cu colectivul Prof. Istvan Zupko si Dr. Rita Ambrus de la Universitatea din Szeged.

Dr. Claudia Watz (Farcaș) are o colaborare stransa cu grupul de cercetare din cadrul catedrei de toxicologie, coordonat de Prof. Dr Dehelean Cristina în domeniul studiilor in vitro (culturi celulare normale/tumorale și țesuturi 3D reconstruite umane) în vederea stabilirii profilului farmaco-toxicologic al diferitelor tipuri de formulări farmaceutice/biomateriale/nanostructuri.

Lucrari stiintifice reprezentative ale colectivului
 1. Nicolov, M., Cocora, M., Buda, V.; Danciu, C.; Duse, A.O.; Watz, C.; Borcan, F. Hydrosoluble and Liposoluble Vitamins: New Perspectives through ADMET Analysis. Medicina 2021, 57, 1204. https://doi.org/10.3390/ medicina57111204 ( IF: 2.43)
 2. Mirela Nicolov, Roxana M Ghiulai, Mirela Voicu, Marius Mioc, Adina Octavia Duse, Roxana Roman, Rita Ambrus, Istvan Zupko, Elena Alina Moaca, Dorina E Coricovac, Claudia Farcas, Roxana Marcela Racoviceanu, Corina Danciu, Cristina-Adriana Dehelean, Codruta Soica, Cocrystal Formation of Betulinic Acid and Ascorbic Acid: Synthesis, Physico-Chemical Assessment, Antioxidant, and Antiproliferative Activity, Frontiers in chemistry, 2019, vol.7, pag92., IF=5.221, https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00092.
 3. Emiliana-Laura Andreici Eftimie, Nicolae Avram, Christian Jelsch, Mirela Nicolov. Morphology of the GdVO4 crystal: first-principles studies. Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, International Union of Crystallography, 2020, 76 (5), ff10.1107/S2052520620009002ff. ffhal-02916039f, IF= 2.26.
 4. Claudia Geanina Farcas, Cristina Dehelean, Iulia Andreea Pinzaru, Marius Mioc, Vlad Socoliuc, Elena-Alina Moaca, Stefana Avram, Roxana Ghiulai, Dorina Coricovac, Ioana Pavel, Praveen Kumar Alla, Octavian Marius Cretu, Codruta Soica, Felicia Loghin. Themosensitive Betulinic Acid-Loaded Magnetoliposomes: A Promising Antitumor Potential for Highly Aggressive Human Breast Adenocarcinoma Cells Under Hyperthermic Conditions. Int J Nanomed. 2020, 15, p 8175-8200. http://doi.org/10.2147/IJN.S269630. IF = 6.4, Q1.
 5. Claudia Geanina Farcas, Ioana Macasoi, Iulia Pinzaru, Marius Chirita, Marius Constantin Chirita Mihaila, Cristina Dehelean, Stefana Avram, Felicia Loghin, Liviu Mocanu, Virgil Rotaru, Adrian Ieta, Aurel Ercuta, Dorina Coricovac. Controlled Synthesis and Characterization of Micrometric Single Crystalline Magnetite With Superparamagnetic Behavior and Cytocompatibility/Cytotoxicity Assessments.  Front Pharmacol. 2020, 11:410. doi: 10.3389/fphar.2020.00410. IF = 5.81, Q1.
 6. Elena-Alina Moaca#, Claudia-Geanina Watz# , Vlad Socoliuc, Roxana Racoviceanu, Cornelia Pacurariu, Robert Ianoș, Simona Cînta-Pînzaru, Lucian Barbu Tudoran, Fran Nekvapil, Stela Iurciuc, Codruța Șoica, Cristina-Adriana Dehelean. Biocompatible Magnetic Colloidal Suspension Used as a Tool for Localized Hyperthermia in Human Breast Adenocarcinoma Cells: Physicochemical Analysis and Complex In Vitro Biological Profile. Nanomaterials, 2021, 11, 1189. https:// doi.org/10.3390/nano11051189; IF = 5.076
 7. Daniel Pop, Roxana Buzatu, Elena-Alina Moaca*, Claudia Geanina Watz*,Simona Cînta-Pînzaru, Lucian Barbu Tudoran, Fran Nekvapil, Stefana Avram, Cristina Adriana Dehelean, Marius Octavian Cretu, Mirela Nicolov, Camelia Szuhanek, Anca Jivanescu. Development and Characterization of Fe3O4@Carbon Nanoparticles and Their Biological Screening Related to Oral Administration. Materials, 2021, 14, 3556. https://doi.org/10.3390/ma14133556; IF = 3.623, Q1.
 8. Faur A. #, Watz C. # ,Moaca E.-A., Avram S., Borcan F., Pinzaru I., Iftode A., Nicolov M., Popovici R.A., Raica M., Szuhanek C.A., Dehelean C. Correlations on Phenolic Screening Related to In Vitro and In Ovo Assessment of Ocimum basilicum L. Hydro-Alcoholic Extracts Used as Skin Active Ingredient. Molecules. 2020, 25, 5442; doi:10.3390/molecules25225442. IF = 3.623, Q1.
 9. Szuhanek C.A., Watz C.G.*,Avram Ș., Moacă E.-A., Mihali C.V., Popa A., Campan A.A., Nicolov M., Dehelean C.A. Comparative Toxicological In Vitro and In Ovo Screening of Different Orthodontic Implants Currently Used in Dentistry.  Materials 2020, 13, 5690; doi:10.3390/ma13245690. IF = 3.623, Q1.
 10. Popa A. Dehelean C, Calniceanu H.*, Watz C. *, Brad S., Sinescu C. , Marcu O.A., Popa C.S., Avram S., Nicolov  M.,  Szuhanek C.A. A Custom-Made Orthodontic Mini-Implant—Effect of Insertion Angle and Cortical Bone Thickness on Stress Distribution with a Complex In Vitro and In Vivo Biosafety Profile. Materials 2020, 13, 4789; doi:10.3390/ma13214789. IF = 3.623, Q1.
 11. Mirela Nicolov, Zoltan Szabadai, Cristina Trandafirescu, Dan Dragos, Urea Simulation As A Biofunctional Material,  CHIM. (Bucharest) vol. 66 Nr. No. 5 , p.681- 684, 2015, IF: 0.956
 12. Mirela Nicolov, Zoltan Szabadai , Cristina Trandafirescu , Dan Dragos, Elena Amaricai, Claudia – Crina Toma SiO2-TiO2 Structure Simulations,  CHIM. (Bucharest) vol. 66 Nr. No. 6 ,P.837-839, 2015, IF: 0.956
 13. Mirela Nicolov, Adina Octavia Duse , Doina Georgescu, Florin Borcan, Puiu Velea, Preliminary Studies on Betulinic Acid Crystals with Organic Solvents, REV. CHIM. (Bucharest), vol. 67 (No. 7) , p.1411 – 1414, 2016, IF: 0.956
 14. Mirela Nicolov, Marius Mioc, Dan Dragos, Hartman Perdok Method for Analysis of Growth form of Crystals, REV. CHIM. (Bucharest), vol. 67 (No. 5) , p.1014 – 1018, 2016, IF: 0.956
 15. Roman, E.-L. Andreici, M. Nicolov, Z. Szabadai, N. M. Avram ,  Semi-Empirical And “Ab Initio”  Analysis of Molecular and Crystal Structure of Betulinic Acid, Tim 15-16 Physics Conference, 26.Mai 2016 , Timisoara, ROMANIA.
 16. E-L. Eftimie (Andreici ),  Nicolov , R. Roman , Z. Szabadai and N. M. Avram, Methanol Monosolvate of Betulinic Acid:  Optical and Electron Density Properties, Robert Stewart Summer School on Charge densities and electron properties,  23-26 august ,2016 , Nancy , France.
 17. Alina Heghes, Mirela Nicolov, Adina Octavia Duse, Dan Dragos, Zoltan Zsabadai, Sorin Bolintineanu,Daniela Marti, Hartman Perdok Method Applied to A2BSi2O7and AB2O6 Types of Microcrystals and the Concept of Fractional Charges, REV. CHIM. (Bucharest), vol. 68 (No. 4) , p.742-744, 2017, IF: 1.232
 18. Adina Octavia Duse, Delia Berceanu Vaduva, Mirela Nicolov, Cristina Trandafirescu, Marcel Berceanu Vaduva, Mariana Cevei, Alina Heghes, Biostatistical Analysis and Possible Forecasting of Relationship Between Uric Acid and Specific Laboratory Tests in Cases of Gouty Arthritis,  REV. CHIM. (Bucharest), vol. 68 (No. 6) , p.1234- 1243, 2017, IF: 1.232
Galerie foto