Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon: 0256/494604
E-mail: roxana.ghiulai@umft.ro

Colectivul departamentului

Director departament interimar                                                                      

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: roxana.ghiulai@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Consililul departamentului

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: codrutasoica@umft.ro 

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: coneac.georgeta@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: corina.danciu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: vlaiav@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Departamentul II al Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara a fost înfiinţat în anul 2011, reprezentând continuarea Catedrei II Farmacie, constituită odată cu Facultatea de Farmacie.

Departamentul II este format din următoarele catedre universitare de specialitate:

  • Farmacologie – Farmacoterapie – coordonator Prof. univ. dr. farm. Codruţa Şoica
  • Farmacognozie – coordonator Prof. univ. dr. farm. Corina Danciu
  • Chimie Farmaceutică – coordonator Prof. univ. dr. farm. Cristina Trandafirescu
  • Tehnologie Farmaceutică – coordonator Prof. univ. dr. farm. Lavinia Vlaia
  • Chimie organică- coordonator Conf. univ. dr. farm. Vicenţiu Vlaia

Resursa umană a Departamentului II este reprezentată de 26 cadre didactice și 7 laboranți. Departamentul II al Facultăţii de Farmacie dispune de o resursă umană înalt calificată, precum şi de o bază materială continuu actualizată, care asigură pregătirea complexă a viitorilor specialişti în domeniul farmaceutic conform celor mai actuale standarde curriculare universitare europene.

Disciplinele catedrelor universitare din cadrul departamentului sunt cuprinse în planul de învăţământ al programelor de studii universitare de lungă durată (5 ani) pentru Facultatea de Farmacie (predare în limba română şi în limba franceză), cât şi al planurilor de învăţământ al programelor de licență de scurtă durată (3 ani) pentru  Asistenţă de Farmacie-Lugoj, respectiv Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic.

Cadrele didactice ale acestui departament sunt activ implicate și  în:

  • activitatea de cercetare ştiinţifică (concretizată prin câştigarea de numeroase granturi de cercetare  naționale  și internaționale, prin colaborările naţionale şi internaţionale si materializată prin publicarea de lucrări în reviste prestigioase ISI de specialitate, respectiv prin participarea la conferințe naționale și internaționale),
  • activitatea de pregătire postuniversitară prin susţinerea de cursuri de pregătire postuniversitară, de master  şi de rezidenţiat,  precum şi prin pregătirea studenţilor în cadrul studiilor de doctorat.
  • Departamentul II al Facultăţii de Farmacie beneficiază de 8 conducători de studii doctorale: Prof. univ. dr. farm. Codruţa Şoica, coordonator catedra universitară Farmacologie – Farmacoterapie, Prof. univ. dr. farm. Corina Danciu, coordonator catedra universitară Farmacognozie, Prof. univ. dr. farm. Vlaia Lavinia catedra universitară Tehnologie Farmaceutică, Prof. univ. dr. farm. Cristina Trandafirescu coordonator catedra universitară Chimie Farmaceutică, Conf. univ. dr. farm. Vicenţiu Vlaia coordonator catedra universitară Chimie organică, Conf. Univ. dr. Roxana Negrea-Ghiulai membru catedra universitară Farmacologie – Farmacoterapie, Conf. Univ. dr. Alexandra Mioc membru catedra universitară Farmacologie – Farmacoterapie si Conf. Univ. dr. Marius Mioc membru catedra universitară Chimie Farmaceutică

Membrii departamentului II au fost/sunt editori (permanenți/invitați) în reviste si edituri prestigioase din străinatate precum:  Analytical cellular pathology (Hindawi), Molecular medicine reports (Spandidos Publications), Experimental and Therapeutic Medicine (Spandidos Publications), Current Medicinal Chemistry (Bentham science), International Journal Of Molecular Sciences (MDPI) Molecules (MDPI), Anticancer agents in medicinal chemistry (Bentham science), Plants (MDPI), Editura IntechOpen

Hotărârile Consiliului Departamentului