Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256494604
E-mail: trandafirescu.cristina@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: trandafirescu.cristina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: marius.mioc@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: ramona.parvanescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: alexandra.ulici@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: babuta.roxana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: andreea.milan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Chimia Farmaceutică are drept obiectiv studiul substanţelor medicamentoase utilizate în terapie, sub aspectul metodelor de obţinere, proprietăţilor fizico-chimice, proprietăţilor farmacologice şi al relaţiilor structură chimică – activitate biologică, precum și proiectarea si obţinerea de noi structuri chimice cu potențial efect farmacologic.

În cadrul disciplinei de Chimie farmaceutică sunt valorificate cunoștințele dobândite de către studenți în cadrul disciplinelor fundamentale precum chimia anorganică, chimia organică, chimia analitică și chimia fizică și sunt introduse noțiuni pe care studenții le vor valorifica ulterior în cadrul disciplinelor de specialitate precum farmacologia și toxicologia.

În cadrul disciplinei de Chimie Farmaceutică a fost inclusă, începând cu anul universitar 2021-2022, și disciplina de Biochimie. Aceasta are ca obiectiv oferirea informațiilor necesare pentru înţelegerea proceselor biochimice care au loc in corpul uman, a relațiilor dintre acestea și a mecanismelor de acțiune a unor medicamente, la nivel celular.

Oferta educaţională include următoarele cursuri obligatorii şi lucrări practice: 

 • Chimie farmaceutică – anul III, programele de studii Farmacie și Farmacie (în limba franceză)
 • Chimie terapeutică- anul IV programele de studii Farmacie și Farmacie (în limba franceză)
 • Biochimie farmaceutică- anul III programele de studii Farmacie și Farmacie (în limba franceză)
 • Chimie terapeutică- anul II programul de studii Asistență de Farmacie (la Lugoj)
 • Biochimie descriptivă și metabolică – anul II programul de studii Asistență de Farmacie (la Lugoj)
 • Chimia ingredientelor cosmetice și farmaceutice – anul II, programul de studii Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic
 • Noțiuni de biochimie – anul II, programul de studii Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic
Teme de cercetare

      Activitatea de cercetare a membrilor disciplinei se axează, în principal, pe optimizarea proprietăţilor farmacologice a substanţelor naturale și de sinteză cu activitate biologică, astfel:

 1. Sinteza şi evaluarea fizico-chimică a unor compuşi de sinteză şi semisinteză, cu activitate antimicrobiană şi anticanceroasă
 2. Obţinerea şi analiza unor nanostructuri și complecsi cu ciclodextrine a unor substanţe farmacologic active, cu potenţială acţiune antitumorală.
 3. Analiza fizico-chimică şi a profilului farmacologic al unor substanţe biologic active
Proiecte de cercetare
 • Project 1EXP/1233/30.01.2020 LUPSKINPATH „Lupeol as bioactive natural compound in the local treatment of wounds and inflammation from mild to severe pathologies: experimental evaluations and market pre-proposal”, 2020-2021.
 • Proiect BRIDGE, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0354, Formulări pe bază de betulină şi nanoparticule de aur ȋn combaterea procesului de ȋmbătrănire a pielii, director prof. dr. Codruţa Şoica, membri: conf. dr. Cristina Trandafirescu, S.l. Marius Mioc, S.l. Roxana Ghiulai
 • PII-C5-TC-2017 „Sinteza si analiza preliminara a unor noi derivaţi de 3-mercapto,1,2,4-triazol cu potenţial efect antitumoral”, director S.l. dr. Marius Mioc
 • Proiect bilateral Ro-Hu, contract 674 – 2013, Evaluarea unor formulari farmaceutice moderne obtinute prin complexarea unor triterpene pentaciclice cu derivati polizaharidici functionalizati – director prof. dr. Codruţa Şoica, membrii: ş.l. dr. Cristina Trandafirescu
 • PN II, 665/2013, Impact assessment of UV radiation and antitumor therapy on dermal fibroblasts and in experimental skin cancer – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruta Soica
 • Bilateral Ro-Franta – RO-FR 789/30.06.2014, Nanostructures with aurones, chalcones and standardized vegetal extracts: development of a new prototype of anti-inflammatory and chemopreventive agent – director prof. dr. Diana Antal, membru prof. dr. Codruta Soica
 • Bilateral RO-FR 791/30.06.2014, Obtinerea micro-cristalelor de triterpene pentaciclice si studiul modificarilor lor – director S.l. dr. Mirela Nicolov, membru prof. dr. Codruta Soica
 • PN-II- 110/2014, Advanced recovery of useful products from used catalysers wastes (REMACAT) – responsabil UMFT prof. dr. Georgeta Simu, membru prof. dr. Codruta Soica
 • PN II cod 1257/2007 Study of implementation of vegetal antitumor bioproducts of triterpenic type by nanostructure formation, in skin therapies, by efficacy/toxicity analysis – director prof. dr. Cristina Dehelean , membru prof. dr. Codruţa Şoica
 • AT 173/ 2007 Elaboration of bioproducts with triterpenic compounds and cyclodextrins and their efficacy/toxicity analysis in skin pathologies – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruţa Şoica
 • PN II PHYTOMEDAS Proiect INOVARE, 69/2007 – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruţa Şoica
 • ET 35/2006 Biotechnologies for bioproducts preparation using the valorification of vegetal indicators of metals from soil – director Monica Butnariu USAMVBT, membru prof. dr. Codruţa Şoica
 • Bilateral project RO-China, 198/2009 – Antioxidant activity of chinese materia medica and its chemical composition – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruţa Şoica
Colaborări naționale
 • Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Farmacie
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Farmacie
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Facultatea de Farmacie
Colaborări internaționale
 • Universitatea Szeged, Facultatea de Farmacie, Ungaria
 • Universitatea Saarland, Saarbrucken, Germania
Publicații reprezentative
 • Milan A., Mioc A., Prodea A., Mioc M., Buzatu R., Ghiulai R., Racoviceanu R., Caruntu F., Șoica C. (2022). The Optimized Delivery of Triterpenes by Liposomal Nanoformulations: Overcoming the Challenges. International Journal of Molecular Sciences, 23: 1140, DOI:10.3390/ijms23031140.
 • Prodea A., Mioc A., Banciu C., Trandafirescu C., Milan A., Racoviceanu R., Ghiulai R., Mioc M., Șoica C (2022). The Role of Cyclodextrins in the Design and Development of Triterpene-Based Therapeutic Agents. International Journal of Molecular Sciences, 23: 736, DOI:10.3390/ijms23031140.
 • Smirnova, I., Draghici, G., Kazakova, O., Vlaia, L., Avram, S., Mioc, A., Mioc, M.,Macasoi, I., Dehelean, C., Voicu, A., & Șoica, C. (2022). Hollongdione arylidene derivatives induce antiproliferative activity against melanoma and breast cancer through pro-apoptotic and antiangiogenic mechanisms. Bioorganic Chemistry, 119, 105535, ISSN 1090-2120, IF=5.275.
 • Kazakova, O., Racoviceanu, R., Petrova, A., Mioc, M., Militaru, A., Udrescu, L., Udrescu, M., Voicu, A., Cummings, J., Robertson, G., Ordway, D. J., Slayden, R. A., & Șoica, C. (2021). New Investigations with Lupane Type A-Ring Azepane Triterpenoids for Antimycobacterial Drug Candidate Design. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 22(22), ISSN 1422-0067.
 • Şoica C, Voicu M, Ghiulai R, Dehelean C, Racoviceanu R, Trandafirescu C; RoșcaOJ, Nistor G, Mioc M, Mioc A. Natural Compounds in Sex Hormone-Dependent Cancers:The Role of Triterpenes as Therapeutic Agents. Front. Endocrinol. 2021, 11, ISSN 1664-2392.
 • Ghiulai, R., Rosca, O. J., Antal, D. S., Mioc, M., Mioc, A., Racoviceanu, R., Macasoi, I., Olariu, T., Dehelean, C., Cretu, O. M., Voicu, M., & Șoica, C. (2020). Tetracyclic and Pentacyclic Triterpenes with High Therapeutic Efficiency in Wound Healing Approaches. MOLECULES, 25(23), ISSN 1420-3049.
 • Kazakova, O., Lopatina, T., Giniyatullina, G., Mioc, M., & Șoica, C. (2020). Antimycobacterial activity of azepanobetulin and its derivative: In vitro, in vivo, ADMET and docking studies. BIOORGANIC CHEMISTRY, 104, ISSN 0045-2068, IF= 5.275.
 • Racoviceanu, R., Trandafirescu, C., Voicu, M., Ghiulai, R., Borcan, F., Dehelean, C., Watz, C., Aigner, Z., Ambrus, R., Coricovac, D. E., Circioban, D., Mioc, A., Szuhanek, C.A., & Șoica, C. (2020). Solid Polymeric Nanoparticles of Albendazole: Synthesis, Physico-5 Chemical Characterization and Biological Activity. MOLECULES, 25(21), ISSN 1420-3049.
 • Mioc Alexandra, Mioc Marius, Ghiulai Roxana, Voicu Mirela, Babuta Roxana, Trandafirescu Cristina, Dehelean Cristina, Coricovac Dorina, Soica Codruța, Gold nanoparticles as targeted delivery systems and theranostic agents in cancer therapy. Curr Med Chem. 2019 May 6. doi: 10.2174/0929867326666190506123721. [Epub ahead of print].
 • Marius Mioc, Sorin Avram, Vasile Bercean, Ludovic Kurunczi, Roxana Ghiulai, Camelia Oprean, Dorina Coricovac, Cristina Dehelean, Alexandra Mioc, Mihaela Balan-Porcarasu, Calin Tatu, Codruta Soica, Design, Synthesis and Biological Activity Evaluation of S-Substituted 1H-5-Mercapto-1,2,4-Triazole Derivatives as Antiproliferative Agents in Colorectal Cancer,  Frontiers In Chemistry, 6, Article Number: 373, 2018
 • Marius Mioc, Ioana Zinuca Pavel, Roxana Ghiulai, Dorina E. Coricovac, Claudia Farcaş, Ciprian-Valentin Mihali, Camelia Oprean, Vlad Serafim, Ramona A. Popovici, Cristina A. Dehelean, Michael I. Stihlman, Aristidis M. Tsatsakis, Codruţa Şoica. The Cytotoxic Effects of Betulin-Conjugated Gold Nanoparticles as Stable Formulations in Normal and Melanoma Cells. Frontiers In Pharmacology, 2018, Art. Nr.429; FI 4,4; DOI: 10.3389/fphar.2018.00429.
 • Codruta Soica, Iulia Pinzaru, Cristina Trandafirescu, Florina Andrica, Corina Danciu, Marius Mioc, Dorina Coricovac1, Cassian Sitaru, Cristina Dehelean. Silver-, gold-, and iron-based metallic nanoparticles: Biomedical applications as theranostic agents for cancer. ELSEVIER, Design of Nanostructures for Theranostics Applications. 2018. ISBN: 978-0-12-813669-0
 • Marius Mioc, Codruta Soica, Vasile Bercean, Sorin Avram, Mihaela Balan‑Porcarasu, Dorina Coricovac, Roxana Ghiulai, Delia Muntean, Florina Andrica, Cristina Dehelean, Demetrios A. Spandidos, Aristides M. Tsatsakis, Ludovic Kurunczi. Design, synthesis and pharmaco-toxicological assessment of 5-mercapto-1,2,4-triazole derivatives with antibacterial and antiproliferative activity. International Journal of Oncology, 2017, 50(4),  1175-83; FI 3,079; DOI: 10.3892/ijo.2017.3912.
 • Stefana Avram, Roxana Ghiulai, Ioana Zinuca Pavel, Marius Mioc, Roxana Babuta, Mirela Voicu, Dorina Coricovac, Corina Danciu, Cristina Dehelean, Codruta Soica. Phytocompounds targeting cancer angiogenesis using the chorioallantoic membrane assay. INTECH, Phytochemistry – Natural Products and Cancer. 2017. ISBN 978-953-51-5277-4.
 • Camelia Oprean, Marius Mioc, Erzsébet Csányi, Rita Ambrus, Florina Bojin, Calin Tatu, Mirabela Cristea, Alexandra Ivan, Corina Danciu, Cristina Dehelean, Virgil Paunescu, Codruta Soica. Improvement of ursolic and oleanolic acids’ antitumor activity by complexation with hydrophilic cyclodextrins. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2016, 83: 1095-110; FI 2,759; DOI: 10.1016/j.biopha.2016.08.030.
 • Codruta Soica, Adriana Fuliaş, Gabriela Vlase, Cristina Dehelean, Titus Vlase, Ionuţ Ledeţi, Synthesis and thermal behavior of new ambazone complexes with some transitional cations, J Ther Anal Cal, 2014, 118(2): 1305-1311
 • Soica, C.; Danciu, C.; Savoiu-Balint, G.; Borcan, F.; Ambrus, R.; Zupko, I.; Bojin, F.; Coricovac, D.; Ciurlea, S.; Avram, S.; Dehelean, C.A.; Olariu, T.; Matusz, P. Betulinic Acid in Complex with a Gamma-Cyclodextrin Derivative Decreases Proliferation and in Vivo Tumor Development of Non-Metastatic and Metastatic B164A5 Cells. Int. J. Mol. Sci. 2014, 15, 8235-8255.
 • Codruţa Şoica, Camelia Oprean, Florin Borcan, Corina Danciu, Cristina Trandafirescu, Dorina Coricovac, Zorin Crăiniceanu, Cristina Dehelean, Melania Munteanu, The synergistic biologic activity of oleanolic and ursolic acids in complex with hydroxypropyl-γ-cyclodextrin, Molecules 2014, 19, 4924-4940
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Corina Danciu, Danina Muntean, Cristina Dehelean, Georgeta Simu – New Improved Drug Delivery Technologies for Pentacyclic Triterpenes: A Review, Protein Pept Lett, 2014, vol. 21, nr. 11, 1137-1145
 • Cristina Trandafirescu, Árpád Gyéresi, Zoltán Szabadai, Mihály Kata, Zoltán Aigner – Solid-state characterization of bifonazole – beta-cyclodextrin binary systems. Note I, Farmacia, vol. 62, nr. 3, 2014, 521-531
 • Cristina Trandafirescu, Gyéresi Á., Szabadai Z., Pătruţescu C., Kata M., Aigner Z., – Solid-state characterization of bifonazole – random methyl-beta-cyclodextrin binaez szstems, Farmacia, vol. 61, nr. 3, p. 609-616, 2013
 • Codruta Şoica, Cristina Dehelean, Corina Danciu, Hai Ming Wang, Gerhard Wenz, Rita Ambrus, Florina Bojin and Mariana Anghel, Betulin Complex in γ-Cyclodextrin Derivatives: Properties and Antineoplasic Activities in In Vitro and In Vivo Tumor Models, Int. J. Mol. Sci. 2012, 13(11), 14992-15011
 • M. Wang, C. Soica, G. Wenz, A comparison investigation on the solubilization of betulin and betulinic acid in cyclodextrin derivatives, Nat Prod Comm, 2012, 7(3): 289-291.
 • Şoica C, Peev C, Dehelean C, Aluas M, Zupko I, Kasa Peter, Alexa E, Physico-chemical comparison study of betulinic acid, betulin and birch bark extract and in vitro investigation of their cytotoxic effects towards skin epidermoid carcinoma (A431), breast carcinoma (MCF7) and cervix adenocarcinoma (HeLa) cell-lines, Natural Product Research, 2012, 26(10): 968-974
Cărți elaborate de colectivul disciplinei
 • Cristina Trandafirescu, Florin Borcan, Cristina Pătruțescu. Chimie pharmaceutique- Travaux pratiques, Ed. Mirton 2021
 • Cristina Trandafirescu, Roxana Racoviceanu, Marius Mioc, Roxana Ghiulai. Chimie farmaceutică- Lucrări de laborator, Ed. Mirton 2021
 • Codruţa Şoica, Florin Borcan, Cristina Trandafirescu, Chimia şi acţiunea antisepticelor şi dezinfectantelor, Ed. Victor Babeş Timişoara, 2013
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Chimie Farmaceutică: Medicaţia aparatelor şi sistemelor. Vol. I, Ed. Victor BabeşTimişoara, 2013
 • Cristina Trandafirescu, Laura Sbârcea. Chimie farmaceutică. Chimioterapice antiinfecțioase, Ed. Mirton, Timișoara, 2011
 • Codruţa Şoica, Chimie farmaceutică. Terapia cu antibiotice antibacteriene, Ed. Mirton, Timişoara, 2007
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Cristina Pătruţescu – Chimie Farmaceutică. Lucrări practice de laborator, Ed. Mirton, Timişoara, 2008.