Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256/494604
E-mail: corina.danciu@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: corina.danciu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: stefana.avram@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/ 494604

📧 Email: daliana.minda@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256/ 494604

📧 Email: ioanaz.pavel@umft.ro

📃 Curriculum vitae      

Prezentare generală

Disciplina de Farmacognozie există din 1993, de la momentele de început ale Facultăţii de Farmacie din Timişoara. Din 2015 până în prezent disciplina este coordonată de Prof. univ. dr. farm. Danciu Corina.

Cursurile şi lucrările practice de Farmacognozie se desfăşoară pe parcursul a două semestre şi se adresează studenţilor din anul III de studiu în cadrul Specializării Farmacie atât pentru secţia cu predare în limba română cât şi franceză. În cadrul aceleași discipline se predau cursurile Produse vegetale și fitopreparate în dermato-cosmetologie (semetrul 1, anul 1) și Produse de origine vegetală în cosmetică (semestrul 2, anul 2), pentru programul de studii Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic. Pentru specializarea Asistență de Farmacie pe parcursul primului semestru se susține cursul Produse vegetale, iar pe parcursul celui de-al doilea semestru, cursul Fitoterapie, materii obligatorii în cadrul anului II de studiu. Disciplina opțională Minerale și vitamine în resurse vegetale se adresează studenților de anul II, secția română și franceză.

Prin structura definiţiei, această disciplină corelează aspecte de farmacobotanică, fitochimie şi fitoterapie, realizând multiple conexiuni interdisciplinare în ceea ce privește plantele medicinale ca surse de compuşi activi cu aplicabilitate terapeutică sau dermato-cosmetică. Farmacognozia studiază plantele medicinale clasificate în funcţie de clasele majore de principii active conţinute de acestea, precum: oze, poliholozide, derivaţi polifenolici (acizi fenolici, acizi fenilacrilici, lignane, flavonoide, taninuri), glicozide, compuşi terpenici, alcaloizi.

În ceea ce privește misiunea didactică, obiectivele principale ale disciplinei sunt ca studenţii să dobândească cunoştinţe legate de recunoaşterea, identificarea şi obţinerea produselor vegetale utilizate în fitoterapie sau dermato-cosmetologie, de fixare a caracteristicilor botanice a speciilor vegetale de interes, cunoaşterea compoziţiei chimice a acestora, metodelor de extracție, a analizei fitochimice a produselor vegetale și a extractelor din plante medicinale, precum și de asociere a acestor produse cu acţiuni farmacologice şi întrebuinţări fitoterapeutice, de cunoaştere a efectelor adverse a unor extracte vegetale, respectiv a substanțelor naturale pure.

În cadrul lucrărilor practice de Farmacognozie, studenţii deprind metode de extracţie, metode de analiză calitativă şi cantitativă a produselor vegetale, în vederea efectuării controlului calităţii acestor produse. Identificarea şi dozarea principiilor active se efectuează prin reacţii chimice, metode cromatografice, spectrofotometrice și/sau biologice. De asemenea, studenții deprind capacitatea de a asocia diverse patologii cu posibile remedii fitoterapeutice, realizând astfel asocierea diverselor clase de principii active cu simptomatologia specifică. În vederea unor bune abilităţi de consiliere a pacienţilor în ceea ce priveşte folosirea fitopreparatelor, se fac referiri la cunoaşterea formelor farmaceutice care conţin principii active naturale şi însuşirea dozelor terapeutice/ toxice, precum şi a interacţiunilor între principii active – medicamente, alimente.

Prin intermediul programului de voluntariat pentru studenţi „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA), desfășurat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara începand cu anul 2017, în fiecare an numeroși studenți cu rezultate bune la învățătură, atât de la secția romană cât și de la cea franceză, participă la activitatea diactică  și de cercetare desfășurată în cadrul Disciplinei de Farmacognozie.

Membrii disciplinei sunt lectori în cadrul programelor masterale ale Facultății de Farmacie, UMFVBT, susținând cursuri și lucrări practice sau seminatii pentru diverse discipline.

Pregătirea prin doctorat este asigurată de către Prof. dr. farm. Corina Danciu începând cu anul 2018.

Activitatea științifică

Activitatea de cercetare a disciplinei vizează studiul farmacognostic al diferitelor specii din flora spontană şi de cultură, în ceea ce priveşte compoziţia chimică şi activitatea farmaco-toxicologică. Colectivul disciplinei desfăşoară studii complexe asupra activităţii biologice a diverselor extracte vegetale și a  compuşilor naturali de tipul polifenolilor, triterpenelor, prin metode in vitro şi in vivo, în vederea stabilirii acţiunii antioxidante, chemopreventive, antiinflamatoare, antiangiogenice, antibacteriene a acestora. Aceste cercetări sunt realizate şi cu participarea activă a studenţilor din anii III, IV şi V în vederea realizării lucrării de licenţă sau de disertație, cât și în cadrul studiilor doctorale desfășurate în cadrul disciplinei de Farmacognozie. 

Membrii disciplinei de Farmacognozie colaborează cu universități de prestigiu din țară și din străinătate. Membrii disciplinei sunt afiliaţi la diverse organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale, respectiv fac parte din colectivul de redacție al unor reviste ISI (CV).

 • Prof. univ. dr. habil. farm. Danciu Corina: H-index (2023): 24 (Web of Science) 31 (Google Scholar)
 • Conf. univ. dr. farm. Avram Ștefana: H-index (2023): 21 (Web of Science) 23 (Google Scholar
 • Ș.l. dr. farm. Magyari-Pavel Ioana Zinuca: H-index (2023): 15 (Web of Science); 17 (Google Scholar)
 • Ș.l. dr. farm. Minda Ionela Daliana: H-index (2023): 8 (Web of Science) 10 (Google Scholar)
 • Compuși naturali și/ sau extracte vegetale cu efect anticanceros pentru diferite tipuri de cancer in vitro (linii celulare) și in vivo (model animal experimental). Modulări fizico-chimice pentru creșterea potențialului anticanceros
 • Compuși naturali și/ sau extracte totale cu efect modulator al angiogenezei în diverse patologii; studiul tolerabilității prin aplicare topică (model in vivo, pe membrana corioalantoidă aviană). Modulări fizico-chimice pentru creșterea eficacității.
 • Compuși naturali și/ sau extracte totale cu efect antioxidant, antiinflamator. Modulări fizico-chimice pentru creșterea potențialului antiinflamator; aplicabilitatea acestora în patologii cutanate
 • Compuși naturali și/ sau extracte totale cu efect antimicrobian și antifungic. Modulări fizico-chimice pentru creșterea potențialului antimicrobian și antifungic

Director proiect:

 • „Hidrogeluri inovatoare pe bază de micele polimerice ca sisteme de cedare pentru uleiul esențial de oregano: o abordare farmaceutică avansată pentru gestionarea papiloamelor cutanate”- PN-III-P1-1.1-TE- 2019-0130
 • Populi gemmae– a double gain for the pharmaceutical field: therapeutic potential and bio-source for green synthesis of silver nanoparticles”- 3POSTDOC/1238/2020
 • „O nouă abordare fitofarmaceutică a melanomului murinic: incorporarea izoflavonoidei genisteină în nanostructuri cu livrare ţintă pentru receptorul PDGF ß”. Competiţie internă UMFT-15250-19.12.2012 (2013-2014)
 • „Potențialul antiinflamator, chemopreventiv și antitumoral în cancerul mamar al unor extracte vegetale standardizate din Melissa officinalis L. in nanoformulări cu ciclodextrine” ROINEXTRAMAM Competiție internă Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă UMFT Victor Babes III-C5-PCFI-2017/2018-04
 • „Melanomul malign cu mutație N-RAS: abordare experimentală țintită prin compuși naturali”, CAMMelRasNa Competiție internă Tineri cercetatori UMFT Victor Babes, PII-C2-TC-2014
 • „Noi perspective privind chemopreventia cancerului cutanat: evaluarea acidului maslinic si al unui derivat de acid maslinic incorporati in nanoemulsii” – MANEWSKIN. PN-III-P1-1.1-PD-2019-1231
 • „Cercetări experimentale privind efectele unui derivat de acid maslinic la nivel mitocondrial în urma expunerii la radiații ultraviolete și zinc” – UVB-ZN-MITO. PII-C4-TC-2016

  Resonsabil proiect:

 • „Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv pentru melanomul malign”- Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă-PIII-C2-PCFI-2015/2016 (FLAVOFORM)
 • „Sinteza unor compuşi cu potenţială activitate antitumorală prin reacţii de derivatizare şi caracterizarea acestora prin tehnici hifenate. Evaluarea activităţii antiangiogenice, antineoplazice şi antiinflamatoare“, SYNTANTITUM Competiție internă Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă, UMFT Victor Babes, PROGRAMUL III – C1 – PCFI – 2014/2015

  Membru în echipa de cercetare:

 • „Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale – DocMed.Net_2.0, POSDRU/159/1.5/S/136893 “
 • „Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii” POSDRU/88/1.5/S/63117 (2010-2013)
 • „Evaluarea impactului radiaţiilor UV şi al terapiei antitumorale asupra fibroblaştilor dermici şi in cancerul cutanat experimental”- Modul III Cooperări bilaterale Nr. 665-22.04.2013
 • „Evaluarea unor formulări farmaceutice moderne obţinute prin complexarea unor triterpene pentaciclice cu derivaţi polizaharidici funcţionalizaţi”-Modul III Cooperări bilaterale Nr.674-22.04.2013
 • „Nanostructuri cu aurone, chalcone şi extracte vegetale standardizate: dezvoltarea unui nou prototip de agent chemopreventiv şi antiinflamator”, proiect bilateral international România-Franta, in colaborare cu Laboratorul de Farmacognozie al Facultatii de Farmacie a Universitătii din Marseille, contract RO-FR 789/30.06.2014
 • „Formulări pe bază de betulină și nanoparticule de aur în combaterea procesului de îmbătrânire a pielii”, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0354, Contract de finațare 115/2016
 • „Potențialul antiinflamator, chemopreventiv și antitumoral în cancerul mamar al unor extracte vegetale standardizate din Melissa officinalis L. în nanoformulări cu ciclodextrine”- III-C5-PCFI-2017/2018-04  (ROINEXTRAMAM)
 • „Centru de dezvoltare a abilitatilor practice in domeniul plantelor medicinale”- CNFIS-FDI-2018-0159
 • „Centru de dezvoltare profesională în domeniul produselor dermato-cosmetice pe bază de plante medicinale”, CNFIS-FDI-2019-0393
 • „A comprehensive in vitro and in vivo evaluation of Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott standardised bio juice on blood pressure levels and endothelial damage. A prospective study”- 5DOC/1425/03.02.2020
 • „Lupeol as bioactive natural compound in the local treatment of wounds and inflammation from mild to severe pathologies: experimental evaluations and market pre-proposal”-1EXP-1233/ 30.01.2020
 • „Absorbția şi bioaccesibilitatea in vitro a antocianilor si a metaboliților acestora”- PN-III-P1-1.1-TE- 2019-0960
 • „Hidrogeluri inovatoare pe bază de micele polimerice ca sisteme de cedare pentru uleiul esențial de oregano: o abordare farmaceutică avansată pentru gestionarea papiloamelor cutanate”- PN-III-P1-1.1-TE- 2019-0130
 • Populi gemmae– a double gain for the pharmaceutical field: therapeutic potential and bio-source for green synthesis of silver nanoparticles”- 3POSTDOC/1238/2020
 • „Compuși naturali cu efecte la nivel mastocitar : implicații în procesul angiogenezei“,  Bursă Postdoctorală, sub egida Fondului Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/136893
 • „Profilul farmacocinetic și farmacodinamic in vitro și in vivo al unor   nanoformulări cu compuși triterpenici cu efect antitumoral“, Proiectul UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-2842, proiect „Tinere Echipe de cercetare” competitia  2014
 • „Nanostructuri cu aurone, chalcone și extracte vegetale standardizate: dezvoltarea unui nou prototipl de agent chemopreventiv și antiinflamator”Grant de mobilitate international UEFISCDI: proiect bilateral international Romania-Franta, in colaborare cu Laboratorul de Farmacognozie al Facultatii de Farmacie a Universitatii din Marseille, contract RO-FR 789/30.06.2014
 • „Evaluarea unor formulări farmaceutice moderne obţinute prin complexarea unor triterpene pentaciclice cu derivaţi polizaharidici funcţionalizaţi“,  Modul III Cooperări bilaterale Nr.674-22.04.2013
 • „Implementation Of Some Vegetal Antitumor Triterpenic Bioproducts Inclusive By Inclusion In Nanostructures, In Cutaneous Therapies By Their Efficacy/Toxicity Analysis“,  Proiectul UEFISCDI, PN II ID_1257/2007
 • „Lymphangiogenesis in molecular subtypes of breast cancer: a prerequisite for targeted therapy of lymph node metastasis“ Proiectul UEFISCDI, Idei,  345/2011
 • Centru de dezvoltare a abilitatilor practice in domeniul plantelor medicinale- CNFIS-FDI-2018-0159
 • Centru de dezvoltare profesională în domeniul produselor dermato-cosmetice pe bază de plante medicinale, CNFIS-FDI-2019-0393
 • Dezvoltarea bazei de practică în domeniul plantelor medicinale a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara- CNFIS-FDI-2021-0498
 • „Formulări pe bază de betulină și nanoparticule de aur în combaterea procesului de îmbătrânire a pielii” – PN-III-P2-2.1-BG-2016-0354, Contract de finațare 115/2016
 • „Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv pentru melanomul malign”- FLAVOFORM. Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă-PIII-C2-PCFI-2015/2016
 • ERASMUS KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education, project no.2022-1-RO01-KA220-HED-000088958.
 • Implementarea de tehnici moderne pentru dezvoltarea continuă a bazei de practică în domeniul produselor vegetale medicinale a UMF Victor Babeș din Timișoara- CNFIS-FDI-2022-0484
 • Augmentarea multifuncționalității bazei de practică în domeniul produselor vegetale medicinale prin inovare interdisciplinară cu transpunere în sfera digitală – CNFIS-FDI-2023-F-0448.
 • Adelina Lombrea, Claudia Geanina Watz, Larisa Bora, Cristina Adriana Dehelean, Zorita Diaconeasa, Stefania Dinu, Maris Turks, Jevgenija Luginina, Uldis Peipinš and Corina Danciu-Enhanced Cytotoxicity and Antimelanoma Activity of Novel Semisynthetic Derivatives of Betulinic Acid with Indole Conjugation, Plants 2024, 13(1), 36; https://doi.org/10.3390/plants13010036, Impact factor 4,5
 • Semenescu I, Similie D, Diaconeasa Z, Danciu C.-Recent Advances in the Management of Rosacea through Natural Compounds, Pharmaceuticals (Basel). 2024 Feb 6;17(2):212. doi: 10.3390/ph17020212, Impact factor 4,6
 • Bora L, Iftode A, Muț AM, Vlaia LL, Olteanu GE, Muntean D, Dehelean CA, Buda V, Coneac GH, Danciu C, Stability Profile and Clinical Evaluation of an Innovative Hydrogel Containing Polymeric Micelles as Drug Delivery Systems with Oregano Essential Oil against Fibroepithelial Polyps, Pharmaceuticals (Basel), 2023, July 8; 16(7):980. Doi: 10.3390/ph16070980, Impact factor 4.6
 • Burlec AF, Pecio L, Mircea C, Tuchiluș C, Corciovă A, Danciu C, Cioancă O, Caba IC, Pecio S, Oleszek W, Hăncianu M, Preliminary Phytochemical and Biological Evaluation of Rudbeckia hirta Flowers, Plants (Basel), 2023 August 4; 12(15):2871. doi: 10.3390/plants12152871, Impact factor 4.5
 • Stefana Avram, Larisa Bora, Lavinia Lia Vlaia, Ana Maria Mut, Gheorghe-Emilian Olteanu, Ioana Olariu, Ioana Zinuca Magyari-Pavel, Daliana Minda, Zorita Diaconeasa, Paula Sfirloaga, Mohd Adnan, Cristina Adriana Dehelean, Danciu Corina, Cutaneous Polymeric-Micelles-Based Hydrogel Containing Origanum vulgare Essential Oil: In Vitro Release and Permeation, Angiogenesis, and Safety Profile In Ovo, Pharmaceuticals 2023, 16(7), 940; https://doi.org/10.3390/ph16070940, Impact factor 4,6
 • Antal DS, Avram Ș and Heinrich M Editorial: Skin: benefits of natural products in topical applications. Front. Pharmacol. 14:1305705., 2023, doi: 10.3389/fphar.2023.1305705, Impact factor 5.6
 • Nistor G, Mioc A, Mioc M, Balan-Porcarasu M, Ghiulai R, Racoviceanu R, Avram Ș, Prodea A, Semenescu A, Milan A, Dehelean C, Șoica C. Novel Semisynthetic Betulinic Acid−Triazole Hybrids with In Vitro Antiproliferative Potential. Processes. 2023; 11(1):101. https://doi.org/10.3390/pr11010101, Impact factor 3.352
 • Romanescu M, Oprean C, Lombrea A, Badescu B, Teodor A, Constantin GD, Andor M, Folescu R, Muntean D, Danciu C, Dalleur O, Batrina SL, Cretu O, Buda VO, Current State of Knowledge Regarding WHO High Priority Pathogens-Resistance Mechanisms and Proposed Solutions through Candidates Such as Essential Oils: A Systematic Review,Int J Mol Sci, 2023 Jun 4;24(11):9727.doi: 10.3390/ijms24119727, Impact factor 5,6
 • Zorita Diaconeasa, Cristian I. Iuhas, Huseyin Ayvaz, Mustafa Mortas Anca Farcas,  Mihaela Mihai, Corina Danciu, Andreea Stanila, Anthocyanins from Agro-Industrial Food Waste: Geographical Approach and Methods of Recovery—A Review, Plants 2023, 12(1), 74; https://doi.org/10.3390/plants12010074, Impact factor 4,5
 • Adelina Lombre, Alexandra-Denisa Semenescu, Ioana Zinuca Magyari-Pavel, Māris Turks, Jevgeņija Lugiņina, Uldis Peipiņš, Delia Muntean, Cristina Adriana Dehelean, Stefania Dinu, Corina Danciu, Comparison of In Vitro Antimelanoma and Antimicrobial Activity of 2,3-Indolo-betulinic Acid and Its Glycine Conjugates, Plants (Basel), 2023 Mar 9;12(6):1253. doi: 10.3390/plants12061253, Impact factor 4,5
 • Daliana Minda, Roxana Ghiulai, Christian Dragos Banciu, Ioana Zinuca Pavel, Corina Danciu, Roxana Racoviceanu, Codruta Soica, Oana Daniela Budu, Delia Muntean, Zorita Diaconeasa, Cristina Adriana Dehelean, Stefana Avram. Phytochemical Profile, Antioxidant and Wound Healing Potential of Three Artemisia Species: In Vitro and In Ovo Evaluation. Applied Sciences. 2022; 12(3):1359. https://doi.org/10.3390/app12031359, Impact factor 2,679
 • Ghiulai R, Mioc M, Racoviceanu R, Prodea A, Milan A, Coricovac D, Dehelean C, Avram Ș, Zamfir AD, Munteanu CVA, Ivan V, Şoica C. Structural Investigation of Betulinic Acid Plasma Metabolites by Tandem Mass Spectrometry. Molecules. 2022; 27(21):7359. https://doi.org/10.3390/molecules27217359 10.3390/molecules27217359  eISSN 1420-304,  Impact factor 4.6
 • Ghiulai R, Mioc A, Racoviceanu R, Mioc M, Milan A, Prodea A, Semenescu A, Dehelean C, Barbu Tudoran L, Avram Ș, Trandafirescu C, Șoica C. The Anti-Melanoma Effect of Betulinic Acid Functionalized Gold Nanoparticles: A Mechanistic In Vitro Approach. Pharmaceuticals. 2022; 15(11):1362. https://doi.org/10.3390/ph15111362, Impact factor 4.6
 • Bora L, Avram S, Pavel IZ, Muntean D, Liga S, Buda V, Gurgus D, Danciu C. An Up-To-Date Review Regarding Cutaneous Benefits of Origanum vulgare L. Essential Oil. Antibiotics-Basel. 2022; 11(5):549. https://doi.org/10.3390/antibiotics11050549 , Impact factor 4.8
 • Smirnova I, Drăghici G, Kazakova O, Vlaia L, Avram S, Mioc A, Mioc M, Macasoi I, Dehelean C, Voicu A, Soica C. Hollongdione arylidene derivatives induce antiproliferative activity against melanoma and breast cancer through pro-apoptotic and antiangiogenic mechanisms. Bioorg Chem. 2022;119:105535 doi:10.1016/J.BIOORG.2021.105535, 5.1
 • Kis, B., Pavel, I.Z., Avram, S., Moaca EA, Herrero San Huan M, Schwiebs A, Radeke HH, Muntean D, Diaconeasa Z, Minda D, Oprean C, Bojin F, Dehelean CA, Soica C, Danciu C. Antimicrobial activity, in vitro anticancer effect (MCF-7 breast cancer cell line), antiangiogenic and immunomodulatory potentials of Populus nigra L. buds extract. BMC Complement Med Ther 22, 74 (2022). https://doi.org/10.1186/s12906-022-03526-z, Impact factor 3.9
 • Brigitta Kis, Ioana Zinuca Pavel, Stefana Avram, Elena Alina Moaca, Martina Herrero San Juan, Anja Schwiebs, Heinfried H. Radeke, Delia Muntean, Zorita Diaconeasa, Daliana Minda, Camelia Oprean, Florina Bojin, Cristina Adriana Dehelean, Codruta Soica, Corina Danciu, Antimicrobial Activity, In Vitro Anticancer Effect (MCF-7 Breast Cancer Cell Line), Antiangiogenic and Immunomodulatory Potentials of Populus Nigra L. Buds Extract, BMC Complementary Medicine and Therapies, 2022;22(1):74.
 • Amir Mahgoub Awadelkareem, Eyad Al-Shammari, AbdElmoneim O. Elkhalifa, Mohd Adnan, Arif Jamal Siddiqui, Danish Mahmood, Z. R. Azaz Ahmad Azad, Mitesh Patel, Khalid Mehmood, Corina Danciu and Syed Amir Ashraf, Anti-Adhesion and Antibiofilm Activity of Eruca sativa Miller Extract Targeting Cell Adhesion Proteins of Food-Borne Bacteria as a Potential Mechanism: Combined In Vitro-In Silico Approach, Plants, 2022, 11, 610. https://doi.org/10.3390/plants11050610, Impact factor 4,658
 • Valentina Buda, Minodora Andor, Anca Tudor, Octavian Crețu, Carmen Cristescu, Corina Danciu, Ionut Ledeți, Zorin Crainiceanu, Mircea Onel, Diana Aurora Bordejevic, Mirela Cleopatra Tomescu, Oana Suciu, Lucian Petrescu, Dana Emilia Man, The plasma level of soluble endoglin in hypertensive patients undergoing long-term treatment with candesartan, Farmacia,70 (1):90-101, 2022 https://doi.org/10.31925/farmacia.2022.1.14, Impact factor 1,433
 • Larisa Bora, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel, Delia Muntean, Sergio Liga, Valentina Buda, Daniela Gurgus and Corina Danciu, An Up-To-Date Review Regarding Cutaneous Benefits of Origanum vulgare L. Essential Oil, Antibiotics 2022, 11(5), 549; https://doi.org/10.3390/antibiotics11050549, Impact factor 5,222
 • Mirabela Romanescu, Valentina Buda, Adelina Lombrea, Minodora Andor, Ionut Ledeti, Maria Suciu, Corina Danciu , Cristina Adriana Dehelean and Liana Dehelean, Sex-Related Differences in Pharmacological Response to CNS Drugs: A Narrative Review, J. Pers. Med. 2022, 12, 907. https://doi.org/10.3390/jpm12060907, Impact factor 3,508
 • Brigitta Kis, Elena-Alina Moaca, Lucian Barbu Tudoran, Delia Muntean, Ioana Zinuca Magyari-Pavel, Daliana Ionela Minda, Adelina Lombrea, Zorita Diaconeasa, Cristina Adriana Dehelean, Stefania Dinu and Corina Danciu, Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Populi gemmae Extract: Preparation, Physicochemical Characterization,Antimicrobial Potential and In Vitro Antiproliferative Assessment, Materials 2022, 15, 5006. https:// doi.org/10.3390/ma15145006, Impact factor 3,748
 • Ioana Maria Carmen Ienașcu, Adina Căta, Mariana Nela Ştefănuț Iuliana Popescu, Gerlinde Rusu, Paula Sfîrloagă, Daniel Ursu, Cristina Moşoarcă, Anamaria Dabici, Corina Danciu, Delia Muntean, Raluca Pop, Novel Chloro-Substituted Salicylanilide Derivatives and Their β-Cyclodextrin Complexes: Synthesis,Characterization, and Antibacterial Activity, Biomedicines 2022, 10(7), 1740; https://doi.org/10.3390/biomedicines10071740, Impact factor 4,757
 • Ramona Fecker , Ioana Zinuca Magyari-Pavel , Ileana Cocan , Ersilia Alexa , Iuliana Popescu , Adelina Lombrea , Larisa Bora , Cristina Adriana Dehelean , Valentina Buda , Roxana Folescu , Corina Danciu, Oxidative Stability and Protective Effect of the Mixture between Helianthus annuus L. and Oenothera biennis L. Oils on 3D Tissue Models of Skin Irritation and Phototoxicity, Plants 2022, 11(21), 2977; https://doi.org/10.3390/plants11212977, Impact factor 4,658
 • Larisa Bora, Tobias Burkard, Martina Herrero San Juan, Heinfried H. Radeke, Ana Maria Muț, Lavinia Lia Vlaia, Ioana Zinuca Magyari-Pavel , Zorița Diaconeasa , Sonia Socaci , Florin Borcan, Brigitta Kis, Delia Muntean, Cristina Adriana Dehelean , Corina Danciu , Phytochemical Characterization and Biological Evaluation of Origanum vulgare L. Essential Oil Formulated as Polymeric Micelles Drug Delivery Systems, Pharmaceutics, 2022, 14,2413. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14112413, Impact factor 6,525
 • Daliana Minda, Alexandra Mioc, Christian Banciu, Codruta Soica, Roxana Racoviceanu, Marius Mioc, Ioana Macasoi, Stefana Avram, Adrian Voicu, Andrei Motoc, Cristina Trandafirescu. Cyclodextrin Dispersion of Mebendazole and Flubendazole Improves In Vitro Antiproliferative Activity. Processes. 2021; 9(12):2185. https://doi.org/10.3390/pr9122185, Impact factor 2,847
 • Adelina Lombrea, Alexandra Denisa Scurtu, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel, Maris Turks, Jevgenija Luginina, Uldis Peipinš, Cristina Adriana Dehelean, Codruta Soica, Corina Danciu– Anticancer Potential of Betulonic Acid Derivatives, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(7), 3676; https://doi.org/10.3390/ijms22073676, Impact factor 5,923
 • Kristine Guran, Roxana Buzatu, Iulia Pinzaru, Madalina Boruga, Iasmina Marcovici, Dorina Coricovac, Stefana Avram, Marioara Poenaru, Monica Susan, Razvan Susan, Daniela Radu, Cristina Adriana Dehelean. In Vitro Pharmaco-Toxicological Characterization of Melissa officinalis Total Extract Using Oral, Pharynx and Colorectal Carcinoma Cell Lines. Processes. 2021; 9(5):850. https://doi.org/10.3390/pr9050850, Impact factor 2,847
 • Alexandra Ghiƫu, Ioana Zinuca Pavel, Stefana Avram, Brigitta Kis, Daliana Minda, Cristina Adriana Dehelean, Valentina Buda, Roxana Folescu, and Corina Danciu– An In Vitro-In Vivo Evaluation of the Antiproliferative and Antiangiogenic Effect of Flavone Apigenin against SK-MEL-24 Human Melanoma Cell Line,” Analytical Cellular Pathology, vol. 2021, Article ID 5552664, 11 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5552664, Impact factor 2,916
 • Brigitta Kis, Ioana Zinuca Pavel, Daniela Haidu, Mariana Nela Ștefănuț, Zorița Diaconeasa, Elena- Alina Moacă, Cristina Adriana Dehelean, Simona Șipos, Alexandra Ivan, Corina Danciu– Inorganic element determination of romanian populus nigra l. buds extract and in vitro antiproliferative and pro-apoptotic evaluation on A549 human lung cancer cell line, Pharmaceutics, 2021 Jun 29;13(7):986, doi: 10.3390/pharmaceutics13070986, Impact factor 6,321 
 • Oana M. Aburel*, Ioana Z. Pavel* (*equal contribution), Maria D. Dănilă, Theia Lelcu, Alexandra Roi, Rodica Lighezan, Danina M. Muntean, Laura C. Rusu. Pleiotropic Effects of Eugenol: The Good, the Bad, and the Unknown, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2021, vol. 2021, Article ID 3165159, 15 pages. https://doi.org/10.1155/2021/3165159. Impact factor 6,543
 • Simona Sipos, Elena-Alina Moacă, Ioana Zinuca Pavel* (corresponding author), Ștefana Avram, Octavian Marius Crețu, Dorina Coricovac, Roxana-Marcela Racoviceanu, Roxana Ghiulai, Ramona Daniela Pană, Codruța Marinela Şoica, Florin Borcan, Cristina Adriana Dehelean, Zorin Crăiniceanu. Melissa officinalis L. Aqueous Extract Exerts Antioxidant and Antiangiogenic Effects and Improves Physiological Skin Parameters. Molecules. 2021; 26(8):2369. https://doi.org/10.3390/molecules26082369 Impact factor 4,411
 • Sergiu Alexandru Tofan, Cristian Olteanu, Camelia Szuhanek, Ramona Amina Popovici, Magda Mihaela Luca*, Andrada Iftode, Ioana Zinuca Pavel*(corresponding author), Dan Florin Bonta. Synthesis and Comparative Characterization of Different Microparticles Used as Biomaterials in Dentistry. Materiale Plastice (Mater. Plast.), 2021, Volume 58, Issue 2, https://doi.org/10.37358/MP.21.2.5491 Impact factor 0,593
 • Roxana Ghiulai #, Stefana Avram #, Dana Stoian, Ioana Zinuca Pavel, Dorina Coricovac, Camelia Oprean, Laurian Vlase, Claudia Farcas, Marius Mioc, Daliana Minda, Andrei Motoc, Camelia Szuhanek, Corina Danciu, Codruta Soica, Laurentiu Sima. 2020. Lemon Balm Extracts Prevent Breast Cancer Progression in Vitro and in Ovo on Chorioallantoic Membrane Assay. Evidence-based Complement. Altern. Med. 2020. Impact factor 1,813
 • Ana-Maria Brezoiu, Mioara Prundeanu, Daniela Berger, Mihaela Deaconu, Cristian Matei, Ovidiu Oprea, Eugeniu Vasile, Ticuta Negreanu-Pîrjol, Delia Muntean, Corina Danciu– Properties of Salvia officinalis L. and Thymus serpyllum L. extracts free and embedded into mesopores of silica and titania nanomaterials, Nanomaterials 2020, 10(5), 820; https://doi.org/10.3390/nano10050820, Impact factor 4,324
 • Ramona Fecker, Valentina Buda, Ersilia Alexa, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel, Delia Muntean, Ileana Cocan, Claudia Watz, Daliana Minda, Cristina Adriana Dehelean, Codruta Soica, Corina Danciu– Phytochemical and Biological Screening of Oenothera Biennis L. Hydroalcoholic Extract- Biomolecules 2020, 10, 818; doi:10.3390/biom10060818, Impact factor 4,082
 • Corina Danciu, Oana Cioanca, Claudia Watz (Farcaș)*, Monica Hancianu, Roxana Racoviceanu, Delia Muntean, Istvan Zupko, Camelia Oprean, Calin Tatu, Virgil Paunescu, Maria Proks, Zorita Diaconeasa, Codruta Soica, Iulia Pinzaru, Cristina Dehelean- Botanical Therapeutics (part II): Antimicrobial and In Vitro Anticancer Activity against MCF7 Human Breast Cancer Cells of Chamomile, Parsley and Celery Alcoholic Extracts, Anti- Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2020, doi: 10.2174/1871520620666200807213734, Impact factor 2,049
 • Valentina Buda, Ana-Maria Brezoiu, Daniela Berger, Ioana Zinuca Pavel, Delia Muntea, Daliana Minda, Cristina Adriana Dehelean, Codruta Soica, Zorita Diaconeasa, Roxana Folescu, Corina Danciu– Biological Evaluation of Black Chokeberry Extract Free and Embedded in Two Mesoporous Silica-Type Matrices, Pharmaceutics 2020, 12(9), 838; https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12090838, Impact factor 4,421
 • Brigitta Kis, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel, Adelina Lombrea, Valentina Buda, Cristina Dehelean, Codruta Soica, Mukerrem Betul Yerer, Florina Bojin, Roxana Folescu, Danciu Corina. Recent Advances Regarding the Phytochemical and Therapeutic Uses of Populus nigra L. Buds, Plants 2020, 9(11), 1464; https://doi.org/10.3390/plants9111464, Impact factor 2.762
 • Adelina Lombrea, Diana Antal, Florina Ardelean, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel, Lavinia Vlaia, Ana-Maria Mut, Zorita Diaconeasa, Cristina Adriana Dehelean, Codruta Soica, Corina Danciu. A Recent Insight Regarding the Phytochemistry and Bioactivity of Origanum vulgare L. Essential Oil,Int J Mol Sci, 2020 Dec 17;21(24):9653.,doi: 10.3390/ijms21249653, Impact factor 4,556
 • Corina Danciu – Implicaţiile fitoestrogenilor cu structură izoflavonoidică în recuperarea leziunilor tegumentare de tip melanom malign, Editura Victor Babeş, 2013, ISBN 978-606-8456-05-8
 • Cristina Adriana Dehelean, Corina Danciu, Georgeta Maria Simu, Codruţa Marinela Şoica-Elemente de metodologia cercetării ştiinţifice, Editura Victor Babeş, 2013, ISBN 978-606-8456-13-3
 • Corina Danciu, Cristina Dehelean, Codruta Soica- Natural Compound Genistein: From Consecrated to New Utilizations and Formulations, in Biotechnology – Drug Discovery, Vol.7, Chapter 2, pp 43-61, Series ISBN: 1-62699-022-0, Vol. ISBN:1-62699-015-8, 2014, Studium Press, LLC, USA
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Florin Borcan, Corina Danciu, Georgeta Simu, Cristina Dehelean-Nanoformulations with cyclodextrins as carriers for skin targeting of active drugs, in Biotechnology- Novel Drug Delivery, Vol. 8, pag 29-56,  Series ISBN: 1-62699-015-8, Vol. ISBN No.: 1-62699-023-9, 2014, Studium press LLC, USA
 • Corina Danciu, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel-Farmacognozie-Partea I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-44-7
 • Corina Danciu, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel – Farmacognozie-Partea I-Format electronic, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-58-4
 • Corina Danciu-Pharmacognosie.Notes de cours-Partie I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-74-4
 • Stefana Avram, Corina Danciu, Ioana Zinuca Pavel – Farmacognozie-Partea II, Editura Victor Babeş, 2017, ISBN
 • Stefana Avram, Roxana Ghiulai, Ioana Zinuca Pavel, Marius Mioc, Roxana Babuta, Mirela Voicu, Dorina Coricovac, Corina Danciu, Cristina Dehelean and Codruta Soica (2017). Phytocompounds Targeting Cancer Angiogenesis Using the Chorioallantoic Membrane Assay, Natural Products and Cancer Drug Discovery, Dr. Farid Badria (Ed.), Chapter 3, InTech, DOI: 10.5772/intechopen.68506. Print ISBN 978-953-51-3313-1
 • Danciu Corina, Soica Codruta, Antal Diana, Alexandra Popescu, Stefana Avram, Roxana Ghiulai, Ioana Zinuca Pavel, Minda Ionela Daliana, Cristina Dehelean- An update of  natural compounds and their modern formulations for the management of malignant melanoma, „Phytochemistry – Natural Products and Cancer”, ISBN 978-953-51-3314-8, Print ISBN 978-953-51-3313-1, Intech 2017
 • Corina Danciu, Suciu Oana,  Diana Simona Antal, Florina Ardelean, Aimée Rodica Chiș, Codruța Șoica, Florina Andrica, Cristina Dehelean, Vlaicu Brigitha- New insights regarding the potential health benefits of isoflavones, „Flavonoids”, ISBN 978-953-51-5338-2, Intech 2017
 • Codruta Soica, Diana Antal, Florina Andrica, Roxana Babuta, Alina Moaca, Florina Ardelean, Roxana Ghiulai, Stefana Avram, Corina Danciu, Dorina Coricovac and Cristina Dehelean- Lupan-skeleton pentacyclic triterpenes with activity against skin cancer:preclinical trials evolution, „Unique Aspects of Anti-cancer Drug Development”, ISBN 978-953-51-3348-3, Print ISBN 978-953-51-3347-6, Intech 2017
 • Codruta Soica, Iulia Pinzaru, Cristina Trandafirescu, Florina Andrica, Corina Danciu, Marius Mioc, Dorina Coricovac, Cassian Sitaru, Cristina Dehelean-Silver, gold and iron based metallic nanoparticles: biomedical applications as therapeutic agents for cancer,p161-241 in Design of nanostructures for theranostics applications, Ed.AM Grumezescu, Elsevier 2018, ISBN-978-0-12-813669-0
 • Corina Danciu, Diana Antal, Stefana Avram, Valentina Buda, Ioana Zinuca Pavel, Daliana Minda, Florina Ardelean, Mirela Nicolov, Cristina Dehelean. Essential Mineral Elements: Macronutrients and Micronutrients from Herbs in Human Health- Phytochemicals: Plant Sources and Potential Health Benefits,Ed. Iman Ryan, Series: Plant Science Research and Practices, ISBN: 978-1-53615-478-8, Nova Science Publishers, Inc. , New York, USA, 2019
 • Ursula Stănescu (editor), Monica Hăncianu, Cerasela Elena Gîrd- Farmacognozie. Produse vegetale cu substanțe bioactive. Corina Danciu– Capitol: Produse vegetale care conțin izoflavone, Editura Polirom, Iași, 2020, ISBN-978-973-46-7996-6
 • Valentina Buda, Minodora Andor, Antal Diana, Florina Ardelean, Ioana Zinuca Pavel, Cristina Dehelean, Codruta Soica, Roxana Folescu, Felicia Andrei, Corina Danciu, Cardioprotective Effects of Cultivated Black Chokeberries (Aronia spp.): Traditional Uses, Phytochemistry and Therapeutic Effects, DOI: 10.5772/intechopen.92238, Intech 2020.
Pentru studenți
 • Diapozitivele cursurilor și lucrărilor practice în versiune electronică (format pdf) disponibile pe platforma moodle https://moodle.umft.ro/
 • Danciu C, Avram S, Pavel IZ -Farmacognozie-Partea I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-44-7
 • Danciu C- Pharmacognosie. Notes de cours-Partie I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-74-4
 • Avram S, Danciu C, Pavel IZ -Farmacognozie-Partea a II-a, Editura Victor Babeş, 2017
 1. * * * Farmacopeea Europeana editia a X-a, 2020
 2. * * * Farmacopeea Română, Ediția a X-a, Editura Medicală, București, 2021
 3. Alamgir A.N.M. Therapeutic Use of Medicinal Plants and Their Extracts: Volume 1: Pharmacognosy. Cham: Springer International Publishing, 2017
 4. Alamgir A.N.M. Therapeutic Use of Medicinal Plants and their Extracts: Volume 2 Phytochemistry and Bioactive Compounds, 2018
 5. Antal D, Practicum de Biologie vegetala farmaceutica, Ed. Mirton, Timisoara, 2009.
 6. Badal McCreath S, Delgoda R, Pharmacognosy: Fundamentals, Applications and Strategies, Academic Press, Elsevier, London, 2017
 7. Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD, Herbal Medicines, 3th edition, Pharmaceutical Press, London, 2007
 8. Bone K, Mills S. Principles and Practice of Phytotherapy: Modern Herbal Medicine, 2ed., Churchill Livingstone Elsevier, Edinbrugh, 2013 – in format kindle
 9. Brouneton J, Phytochimie. Plantes medicinales, ed. a II-a, Technique et Documentation, Lavoisier, 1993.
 10. Evans W. C. Trease and Evans’ Pharmacognosy. St. Louis: Elsevier Health Sciences UK, 2014
 11. Franchomme P, La science des huiles essentielles médicinales, Guy Trédaniel editeur, 2015
 12. Heinrich M, Barnes J, Gibbons S, Williamson EM, Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Second Edition, Health Sciences, 2012
 13. Price S, & Price L. Aromatherapy for health professionals. 3rd Ed., Churchill Livingstone, 2007
 14. Quality Control for Herbal Materials, World Health Organisation Library Cataloguing in Publication Data, WHO Press, Geneva, 2011
 15. Schulz V, Hansel R, Blumenthal M, Tyler EV: Rationale Phytotherapy, 5th edition, Springer, Berlin, New York, Heidelberg,
 16. Shah B, & Seth A. Textbook of Pharmacognosy and Phytochemistry. London: Elsevier Health Sciences APAC, 2012
 17. Stanescu U (editor), Hancianu M, Cioanca O, Aprotosoaie AC, Miron A, Plante medicinale de la A la Z , Editura Polirom, Iași, 2014
 18. Stanescu U (editor), Hancianu M, Gîrd CE, Farmacognozie. Produse vegetale cu substanțe bioactive, Editura Polirom, Iași, 2020
 19. Tisserand R, Young R, Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals, Secon Edition, Churchill Livingstone, Elsevier, London, 2014
 20. Szöke É, Kéry Á, Lemberkovics É. From Herbs to Healing -Pharmacognosy – Phytochemistry – Phytotherapy – Biotechnology, Springer, 2023.