Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara, Sediul Catedrei universitare de Legislație Profesională în Medicina Dentară – Clădirea Farmacologie, Parter, camera 18.
Telefon: 0733144278
E-mail: tanase.alina@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0733144278

📧 Email: tanase.alina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0745600407

📧 Email: cosoroaba.raluca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Catedra universitară de Legislație Profesională în Medicina Dentară are ca scop însușirea cunoștințelor de către studenți cu privire la reglementările legale și responsabilitatea medicală.

Pentru însușirea cunoștințelor de către studenți în ceea ce privește legislația aplicabilă în domeniul medical, activitatea membrilor catedrei se concretizează în predarea tematicii de curs şi lucrări practice la următoarele materii obligatorii:

  • LEGISLAȚIE PROFESIONALĂ ÎN MEDICINA DENTARĂ – programul de studii universitare de licență Medicină Dentară, anul IV, semestrul 8;
  • PROFESSIONAL LEGISLATION IN DENTAL MEDICINE – programul de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba engleză), anul IV, semestrul 8;
  • ORGANIZARE ȘI LEGISLAȚIE PROFESIONALĂ, programul de studii universitare de licență Asistență de profilaxie stomatologică, anul II, semestrul 3.

Disciplina Legislație profesională în Medicina Dentară are ca obiectiv transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a dispozițiilor legale referitoare la exercitarea profesiei de medic stomatolog și a răspunderii juridice pentru malpraxisul  medical.

Disciplina Organizare și legislație profesională  are ca obiectiv transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a dispozițiilor legale referitoare la modul de exercitare a profesiei de asistent de profilaxie stomatologică, dar și a celor ce țin de limitele și competențele profesionale.

Pentru aprofundarea cunoștințelor de către studenți în ceea ce privește legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal și a aspectelor juridice privind malpraxisul medical, activitatea membrilor catedrei se concretizează în predarea tematicii de curs şi lucrări practice la următoarele materii opționale:

  • ASPECTE JURIDICE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN DOMENIUL MEDICAL – programul de studii universitare de licență Medicină Dentară, anul I, semestrul 2;
  • LEGAL ASPECTS REGARDING THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE MEDICAL FIELD – programul de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba engleză), anul I, semestrul 2;
  • ASPECTE JURIDICE PRIVIND MALPRAXISUL MEDICAL – programul de studii universitare de licență Medicină Dentară, anul V, semestrul 10;
  • JURIDICAL ASPECTS IN MEDICAL MALPRACTICE – programul de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba engleză), anul V, semestrul 10.
  • Disciplina Aspecte juridice privind protecția datelor cu caracter personal în domeniul medical are ca obiectiv transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a dispozițiilor legale referitoare la răspunderea juridică a personalului medical și a furnizorului de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale și medicamente pentru prejudiciile cauzate pacienților urmare a încălcării obligației de confidențialitate a datelor cu caracter personal ale pacienților.
  • Disciplina Aspecte juridice privind malpraxisul medical are ca obiectiv transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a dispozițiilor legale referitoare la răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale și medicamente pentru prejudiciile cauzate pacienților prin îndeplinirea actului medical în mod defectuos.

Începând cu anul universitar 2023/2024, Catedra universitară de Legislație Profesională în Medicina Dentară oferă studenților posibilitatea de a participa la programul de voluntariat „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) în vederea desfășurării activităților organizate în cadrul disciplinei.