Contactează-ne

Adresa: Bd. Revoluției din 1989, nr.9, cod 300070, Timişoara
Telefon: –
E-mail: emanuela.craciunescu@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon:

📧 Email: rominu.mihai@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon:

📧 Email: negrutiu.meda@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: pop.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: stoia.adelina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: cristian.zaharia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: stan.adrian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: togoe.marius@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: pielmus.mircea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: viruzab.nicolae@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: stoian.caius@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: parlea.dorina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: sinescu.cosmin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: emanuela.craciunescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: tareq.hajaj@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: alin.gabor@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: cojocariu.andreea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: modiga.cristina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: patulea.ileana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: todor.raluca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:

📧 Email: popovici.paul@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Bazele Disciplinei de Propedeutică Stomatologică au fost puse în 1962 de către domnul Prof.Univ.Dr. Emanoil Popa, pe atunci şef de lucrări, secondat de Dr.Veronica Popa, asistent şi de Prof. Univ. Dr. Nicolae Marcu, preparator universitar. Disciplina a funcţionat iniţial într-o încăpere din spaţiul Clinicii de Chirurgie Maxilo-Facială, unde existau două mese de lucru şi 12 motoare suspendate, laboratorul fiind coordonat de domnul tehnician dentar Paul Theiss.

În anul 1963, Conf. Dr Radu Roşiu, pe atunci şef de lucrări, a condus pentru o perioadă simultan, atât Disciplina de Protetică Dentară, cât şi pe cea de Propedeutică Stomatologică. În activitatea sa, Dr.Radu Roşiu a fost secondat de asistenţii: Dr.Vlad Romulus, Dr.Cornel Laichici şi Dr.Mărioara Pop. Pe coridoarele Policlinicii III, la etajul III şi IV au fost construite din placaje de lemn şi sticlă nişte spaţii unde şi-a desfăşurat activitatea disciplina până în anul universitar 1988-1989.

Între anii 1964-1968, disciplina a fost condusă de domnul Dr. Vlad Romulus, medic stomatolog şi medic primar chirurgie maxilo-facială. Între 1968 şi 1977 la conducerea disciplinei a venit Dr. loan Bordeian, şef de lucrări.

În anul universitar 1977-1978 la conducerea disciplinei a fost doamna Dr. Mărioara Pop, şef de lucrări, iar în anul 1989, conducerea disciplinei a fost preluată de către Prof. Univ. Dr. Dorin Bratu (pe atunci şef de lucrări).

În anul universitar 1988-1989 sediul disciplinei a fost mutat din Policlinica III în clădirea Medicină II, de pe Spl.T.Vladimirescu 14, prin strădaniile Prof. Univ. Dr. Emanoil Popa, decanul Facultăţii de Stomatologie şi rector interimar.

Din anul 2000 şi pȃnă în prezent, după mutarea domnului Prof. Dr. Univ. Dorin Bratu la Catedra de Protetică Dentară, conducerea disciplinei a fost preluată de domnul Prof. Univ. Dr. Mihai Romînu (pe atunci şef de lucrări).

În urma deciziei rectorului UMF „Victor Babeş” Timişoara, domnul Prof. Univ. Dr. Şt. I. Drăgulescu, o parte a Disciplinei de Propedeutică şi Materiale Dentare a fost mutată în anul 2001 în clădirea Facultăţii de Medicină Dentară (fosta Policlinică III).

Din toamna anului 2006 întrega Disciplină de Propedeutică şi Materiale Dentare funcţionează în clădirea Facultăţii de Medicină Dentară, din Bd. Revoluţiei 1989 nr. 9.

În perioada 1989-2000, cu strădaniile domnului Prof. Univ. Dr. Dorin Bratu şi al celorlalţi membri ai disciplinei, aceasta a suferit transformări semnificative, atât ca dotare tehnico-materială, cât şi ca încadrare cu personal auxiliar şi cadre didactice.

Baza tehnico-materială a fost continuu perfecţionată şi după anul 2000, laboratoarele au fost dotate cu aparatură şi instalaţii moderne, care au permis atât ridicarea calităţii procesului de învăţământ, cât şi a cercetării ştiinţifice, membrii disciplinei având studii publicate în jurnale de specialitate din străinătate.

Astfel putem menţiona existenţa în cadrul Laboratorului didactic şi de cercetare care functionează în disciplină a unui sistem de frezare tridimensional dedicat , un sistem CAD/CAM (Wieland), un sistem de sudură inclusiv în cavitatea bucală prin sincristalizare (Italia), un sistem laser diodă, un sistem de realizare a lucrărilor protetice integral ceramice prin presare (eMax, Ivoclar) şi un sistem de realizare a lucrărilor integral ceramice prin depunere electroforetica (WolCeram). De asemenea, disciplina dispune de un dispozitiv de încercări mecanice de tip Mecmesin Multitest 5i, respectiv de un microscop metalografic.

În urma colaborărilor internaţionale realizate cu Prof. Univ. Adrian Gh. Podoleanu (Universitatea din Kent, Canterbury, UK), Disciplina de Propedeutică şi Materiale Dentare a cȃştigat proiecte de cercetare în competiţii de profil naţionale avȃnd ca topic aplicaţiile tomografiei optice coerente în medicina dentară. Publicaţiile realizate în această perioadă sunt salutate de cercetătorii de profil, marcȃnd primele investigaţii OCT în tehnica dentară (defectoscopie în ceramică, polimeri şi compozite dentare), ortodonţie, implantologie şi protetică. Din anul 2009, în cadrul disciplinei există primul sistem naţional OCT Time Domain dedicat aplicaţiilor în Medicina Dentară, iar din 2011 există primul sistem naţional Spectral OCT dedicat aplicaţiilor clinice în Medicina Dentară. Membrii disciplinei utilizează tehnologia OCT şi în alte domenii, în colaborare cu alte discipline şi proiecte de cercetare, acoperind o arie majoră de interes (medicină generală, muzeografie, arheologie, artă, etc.).

Validări ale rezultatelor cercetării au fost realizate în urma colaborării cu University of Buffalo, New York, SUA, utilizȃnd tehnologia MicroCT, Univ. of Medicine , Novi Sad, Serbia şi ETH – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Elveţia utilizȃnd tehnologiile microscopiei electronice de transmisie (TEM) şi criogenie.

Un aspect major îl are colaborarea continuă cu Universitatea Politehnică din Timişoara, partener de încredere şi de anduranţă în lumea cercetării fundamentale, în diferite direcţii de interes comun.

În anul 2011 Disciplina a fost implicată în utilizarea investigaţiilor neinvazive utilizȃnd radiaţia de tip Synchrotron, ca urmare a colaborării cu Elettra, Trieste (Italia). Reconstructiile tridimensionale ale scanurilor obtinute de la Synchrotron au fost prelucrate în cadrul Universităţii Politechnica delle Marche, Ancona, Italia, colaborare realizată în cadrul unui program european de tip COST (MP1005). Evaluările efectuate în absorbţie au permis deschiderea unor noi drumuri de cercetare în medicina dentară cu un impact major asupra nivelului cercetarii.

De-a lungul anilor în cadrul Disciplinei de Propedeutică şi Materiale Dentare se desfasoară activitate de cercetare în care sunt implicaţi şi studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară, rezultatele fiind prezentate la o serie de congrese studenteşti naţionale şi internaţionale, o parte dintre acesta obtinȃnd premii valoroase (Novi Sad, Serbia, Dubai, Emiratele Arabe, Moscova, Rusia, etc).

În Disciplina de Propedeutică şi Materiale Dentare sunt predate materii la toate programele de studiu ale Facultăţii de Medicină Dentară după cum urmează:

Facultatea de Medicină Dentară, Medicină Dentar- program de studii în limba romȃna şi engleză:

 • Anul I, semestrul 2 – MORFOLOGIA DINTILOR ŞI ARCADELOR DENTARE.
 • Anul II, semestrele 3 şi 4- TEHNOLOGIA PROTEZELOR DENTARE
 • Anul III, semestrul 5- MATERIALE DENTARE

Facultatea de Medicină Dentară, Programul de studii Medicină Dentară în limba romȃnă şi engleză discipline opţionale:

 • Anul III, semestrul 5- METODE ALTERNATIVE DE INVESTIGARE ŞI PROGNOSTIC ÎN MEDICINA DENTARĂ
 • Anul III, semestrul 6- NANOAPLICAŢII ÎN MEDICINA DENTARĂ

Programul de studii Tehnică Dentară:

 • Anul I, semestrul 1- MORFOLOGIA DINŢILOR ŞI ARCADELOR DENTARE
 • Anul I, semestrul 2- TEHNOLOGIA PROTEZELOR UNIDENTARE
 • Anul II, semestrul 3- TEHNOLOGIA PROTEZELOR PARŢIALE FIXE
 • Anul III, semestrul 6- TEHNICA METALO-CERAMICĂ ŞI INTEGRAL CERAMICĂ

Asistenţă de Profilaxie Stomatologică:

 • Anul I, semestrul 1- MORFOLOGIA DINŢILOR ŞI ARCADELOR DENTARE
Proiecte de cercetare
 • FP7 COST Action MP 1005 (2011-2015) From nano to macro biomaterials (design, processing, characterization, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopedic and dental medicine (NAMABIO) from Romanian part. Prof. Univ. Dr. Cosmin Sinescu- membru în echipă.
 • Proiect cȃstigat prin competiţie internă în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, “Proiecte pentru Tineri Cercetători Programul II – C3 – TC – 2015”- S.L. Crăciunescu Emanuela Lidia.
 • FP7 COST Action FP1101 (22 November 2011- 21 November 2015) Assessment, Reinforcement and Monitoring of Structures- responsabil pe Romȃnia- Prof. Univ. Dr. Meda Lavinia Negruţiu.
 • PII-C3-TC-2015- 15132-05 Metode de avangardă în evaluarea in vivo şi in vitro a procedurilor de albire în medicina dentară  S.L. Dr. Emanuela Lidia Crăciunescu.
 • Grant POSDRU, 4D-POSTDOC, contract nr. POSDRU/89/1.5/S/52603 (2010-2013) Dezvoltarea şi susţinerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei naţionale de cercetare – dezvoltare – inovare (2010–2013)- . Prof. Univ. Dr. Cosmin Sinescu- membru în echipă.
 • Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5           „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi în Aria Europeană a Cercetării, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1.5/88/S/63117. – Şef Lucrări Emanuela Lidia Crăciunescu- membru în echipă.
 • Programul III-C2-PCFI- Parteneriate în Cercetarea Fundamentală Inovativă contract nr 15318-01/18.12.2014 Fundamentări inovative şi aplicative ale tomografiei optice coerente în medicina dentară. Validări experimentale alternative. Acronim DENTALOCT . Prof. Univ. Dr Cosmin Sinescu- membru în echipă.
 • PNII Parteneriate 2011, code PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1682, contract 22/2012 Optical Coherence Tomography (OCT) systems with handheld and endoscope probes for real-time investigations in material studies and for in vivo medical imaging. Prof. Univ. Dr Cosmin Sinescu- membru în echipă
 • Grant PN II Idei 1754 (2012-2015) Depistarea precoce şi monitorizarea efectelor bruxismului prin metode moderne Grant PN II – Program PARTENERIATE (Proiect PCCA de tip 2 – cu cofinanţare), Sisteme pentru Tomografia Optică de Coerenţă (OCT) cu dispozitive de mână şi endoscopice pentru investigaţii în timp real în ştiinta materialelor şi in vivo în domeniul biomedical (2012-2015). Prof. Univ. Dr Cosmin Sinescu- membru în echipă.
 • Grant TE 219 (2010-2013) Metode neconvenţionale de analiză neinvazivă şi prognostic în medicina dentară (2010–2013). Prof. Univ. Dr Cosmin Sinescu- director de proiect.
 • Grant PN II Idei 1754 (2009-2011) Depistarea precoce şi monitorizarea efectelor bruxismului prin metode moderne- Prof. Univ Dr. Meda Lavinia Negruţiu- membru în echipă.
 • Grant PNII Idei 1752  (2009-2011) Dezvoltarea de metode optoelectronice de explorare şi diagnostic precoce a afectării vitalităţii dinţilor şlefuiţi în scop protetic şi a inflamaţiei gingiei marginale, optimizarea tehnicii de lucru- Prof. Univ Dr. Meda Lavinia Negruţiu- membru în echipă.
 • Grant PN II Idei 1741 (2009-2011) Metode neconvenţionale de analiză şi prognostic pentru tehnologii moderne de realizare a protezelor dentare (2009-2011). Prof. Univ. Dr Cosmin Sinescu-director de proiect.
 • Grant CEEX ET 122/2006, Modulul II Resurse Umane, Prognosticul oportunităţii, securităţii şi eficienţei mezostructurilor şi a suprastructurilor protetice în funcţie de designul acestora şi materialul din care sunt realizate în terapia implantologică (2007 – 2008) Prof. Univ. Dr Cosmin Sinescu- director de proiect.
 • Grant CEEX ET 40/2006, contract 1422/2006 Metode moderne de investigaţie, analiză şi prognostic nedistructive în medicina dentară (2006 – 2008)- . Prof. Univ. Dr Cosmin Sinescu- director de proiect
 • CEEX ET 41/2006, contract NR. 1446/29.03.2006 – Tehnici neconvenţionale de evaluare şi optimizare a protezelor dentare. Prof. Univ. Dr. Meda Lavinia Negruţiu- director de proiect. Prof. Univ. Dr Cosmin Sinescu- membru în echipă.
 • Metode neconvenţionale de analiză neinvazivă şi prognostic în medicina dentară, PN II, Programul Resurse Umane, TE 101/2010, Director: Şef lucr. dr. Sinescu Cosmin.
 • Metode neconvenţionale de analiză şi prognostic pentru tehnologii moderne de realizare a protezelor dentare, PNII, Programul IDEI, contract ID_1741/2008. Director: Şef lucr. dr. Sinescu Cosmin.
 • Optimizarea comportamentului biomecanic al protezelor parţiale prin introducerea unui nou sistem special de mentinere sprijin stabilizare şi generarea unor măsuri moderne de igienizare şi întreţinere. Programul: CNCSIS A 1032/2007. Director: Conf. dr. Negruţiu Meda Lavinia.
 • Prognosticul oportunităţii, securităţii şi eficienţei mezostructurilor şi a suprastructurilor protetice în funcţie de designul acestora şi materialul din care sunt realizate în terapia implantologică . Programul: CEEX ET-5862/2006. Director: Şef lucr. dr. Sinescu Cosmin.
 • Grant CEEX 82/2006, P-CDI (modulul I)   Optimizarea tratamentelor dento-parodontale prin utilizarea tehnologiei laser – Testări multidisciplinare (2006-2008). Şef Lucr. Dr. Cosmin Sinescu –membru în echipă.
 • Metode moderne de investigaţie, evaluare şi prognostic nedistructive în medicina dentară . Programul: CEEX ET- 1422/2006. Director: Şef lucr. dr. Sinescu Cosmin.
 • Tehnici neconvenţionale de evaluare şi optimizare a protezelor dentare . Programul: CEEX ET-1446/2006. Director: Conf. dr. Negruţiu Meda Lavinia.
 • Elaborarea unei tehnologii şi instalaţii de generare a protezelor parţiale fixe şi studiul interfeţelor acestora cu ţesuturile dure dentare. Programul: CNCSIS At 13/2005. Director: Conf. Dr. Negruţiu Meda Lavinia.
 • Studii numerice şi experimentale ale procedeelor restauratoare directe şi indirecte ale aparatului dento-maxilar cu materiale heterogene. Programul: CNCSIS At 54/2002. Director: Prof.univ. dr. Mihai Romînu.
 • Program de cerecetare interdisciplinară Orizont 2000 – contract nr.15.7 – realizat în cadrul (1996-1998) Cercetări pentru realizarea aparaturii unui laborator zonal pentru testarea şi evaluarea calităţii unor biomateriale dentare- As. Univ Dr. Mihai Rominu- membru în echipă.
 • POSDRU/18/1.2/G/40067  Standarde de calitate şi indicatori de performanţă specifici pentru învătământul superior din domeniul sănătăţii- Şef Lucr. Meda Lavinia Negruţiu – membru în echipă.
 • Proiect POSDRU /86/ 1.2/ S/ 63815. Calitate şi competenţă profesională europeană în educaţia medicală şi în managementul activităţilor educaţionale- Şef Lucr. Meda Lavinia Negruţiu – membru în echipă.
Direcţii de cercetare

Biomateriale, Nanomateriale şi aplicaţiile lor în medicina dentară, tehnici de criogenie utilizate în tandem cu infuzie de nanoparticule pentru maparea 3D a biostructurilor până la nivel micro şi nanodimensional.

Tehnici adezive directe şi indirecte.

Tehnici moderne de solidarizare în medicina dentară, solidarizare a polimerilor; sudură cu laser; solidarizare prin sincristalizare; studii de biocompatibilitate a zonelor îmbinate; testări legate de coroziunea zonelor îmbinate; testări de microstructură a îmbinărilor în medicina dentară.

Tehnologii alternative de realizare a protezelor dentare din: polimeri: injectare; termo-baro-fotopolimerizare pentru PPF polimerice fără componenta metalică; frezări CAD/CAM a PPF sau infrastructuri pentru PPF polimerice fără componenta metalică) metale şi aliaje: topire/turnare; galvanoformare; SLS/SLM; CAD/CAM; tehnologii electrochimice (coroziune controlată pe baza unor tipare 3D); Prelucrări 3D a pieselor metalice cu jet de apă) mase ceramice (Sinterizare; Presare; CAD/CAM :CAD pe baza unui model virtual obţinut prin scanare (cu lumină naturală sau laser) sau profilometrie respectiv CAD pe baza unui model virtual reprezentat de o hologramă; Electrodepunere; Electroeroziune; SLS; Tehnologii atipice.

Metode moderne de analiză, prognostic şi investigare invazivă în medicina dentară: testari mecanice, tehnici metalografice; analiza microspectrală cu laser; metode fotoacustice; investigaţii legate de transfer termic corelate cu proprietăţile şi interacţiunile biomaterialelor utilizate în medicina dentară; fotoelasticitate (bi şi tridimensională, statică şi dinamică); tensiometrie rezistivă; investigaţii elecrochimice; spectrometrie de masă MALDI; fractografie.

Metode moderne de analiză, prognostic şi investigare neinvazivă în medicina dentară :modelare 3D în medicina dentară; simulare numerică (indirect, pe modele generate 2D şi 3D în prealabil sau direct pe structuri digitalizate în timp real); microscopie optică; X-ray pentru control al integrităţii aliajelor dentare; CT/RMN pentru diferite biostructuri; termografie; investigaţii dinamice pentru control (filmări la diferite frame-uri per second); optoelectronice: OCT (Time Domain şi Spectral Domain), OCT + CM, OCT şi fluorescenţă, MicroCT, holografie, interferometrie;

Colaborări naţionale: Universitatea Politehnică Timişoara; Universitatea de Vest Timişoara

Colaborări internaţionale:

 • University of Kent, Canterbury, UK
 • University at Buffalo, New York, SUA;
 • University of Medicine , Novi Sad, Serbia
 • ETH – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Elveţia,
 • ELLETRA SYNCROTRON TRIESTE, Italia
 • Universita Politechnica delle Marche, Ancona, Italia
 • Analiza interfetelor restaurarilor directe şi indirecte
 • Primele sisteme naţionale de investigare OCT în Time Domain şi Spectral Domain dedicate pentru Medicina Dentară

Peste 50 de articole ISI  – în reviste cu factor de impact:

 • Journal of Prosthetic Dentistry, Quintessence International, Journal of Biomedical  Optics, Lasers In Medical Science,
 • Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, Computer Methodsin Biomechanics and Biomedical
 • Engineering , European Cells and Materials Journal, Revista de Chimie, Materiale Plastice, Metalurgia International
 • Journal of Adhesion Science and Technology, Journal of Biomedical Optics, Romanian Journal of Morphology and Embriology
 • Journal of Clinical Medicine

Peste148 proceedings-uri ISI
Proceedings of SPIE, Proceedings of WSEAS, Proceedings of DAAM etc.
35 articole şi proceedings-uri publicate în reviste BDI (în străinătate)
50 articole publicate în reviste încadrate B şi B+ de către CNCS
peste 75 articole şi proceedings-uri publicate in reviste C şi D sau neîncadrate CNCS
peste 100 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale (în străinătate)
peste 230 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale, cu participare internaţională (în ţară)

Înfiinţarea în anul 2020 în cadrul Disciplinei de Propedeutică şi Materiale Dentare a Facultăţii de Medicină Dentară a Centrului de Cercetare în Medicina Dentară Utilizȃnd Tehnologii Conventionale şi Alternative.

Brevete de invenţie
 • Faţete dentare crenelate. Nr. 131840. MĂROIU ALEXANDRA-CRISTINA, SINESCU COSMIN, ROMÎNU MIHAI, NEGRUŢIU MEDA-LAVINIA, RUSU LAURA-CRISTINA, LEVAI CODRINA-MIHAELA
 • Dental impression device for carrying out fixed prosthetic restorations, has covering segments that provide compliance with configuration of dental arch to perform restoration, and height of structure set to average height of abutments, Patent Number(s): RO134613-A0, COJOCARIU A C, SINESCU C, LASZLO K, NEGRUTIU M L, ROMINU M, LERETTER M T, JIVANESCU A, CRACIUNESCU E L, NEAGU C S, LEVAI C Patent Assignee Name(s) and Code(s): UNIV TIMISOARA MEDICINA SI FARM BABES (UYTI-Non-standard)
 • Portable apparatus for dental wax modeling, used by dental technicians and dentists, Patent Number(s): RO132373-A0, Inventor(s): KREMS C, SINESCU C, PODARIU A C, NEGRUTIU M L, LEVAI M C, POROJAN S D, COJOCARIU A C, MARCU C
Galerie foto