Contactează-ne

Adresa: Bd. Revoluției din 1989, nr.9, Timişoara
Telefon: 0722310299
E-mail: sliliana@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0722310299

📧 Email: sliliana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0734662519

📧 Email: cristina.savencu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0745225523

📧 Email: roxana.vasiliu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0728153900

📧 Email: craciunel.doina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0733194828

📧 Email: ilie.ovidiu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0722487241

📧 Email: toma.flavia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0743940472

📧 Email: izabela.kocsis@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Colegiul Universitar Medical cu Specializarea Tehnică Dentară a fost înfiinţat în anul1993, funcţionând în cadrul Facultăţii de Stomatologie din Timişoara, beneficiind de dotarea şi cadrele didactice ale acestei facultăți. Ulterior au promovat cadre didactice şi tehnicieni instructori titulari la Specializarea de Tehnică Dentară. Astfel s-a înfiinţat Disciplina de Tehnologie a Protezelor Dentare, inițial sub coordonarea D-nei Prof. Univ. Dr. Borţun Cristina, iar din 2017 șef de disciplină este Prof. Univ. Dr. Porojan Liliana.

În prezent în cadrul disciplinei Tehnologia Protezelor Dentare (Tehnică Dentară) se predau 4 materii de specialitate, respectiv Tehnologia protezelor totale, Tehnologia protezelor parţiale mobilizabile, Tehnologia sistemelor speciale (anul II) și  Tehnologie CAD/CAM (anul III), la studenții din cadrul programului de studii de licență de Tehnică Dentară.

Sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Porojan Liliana, care a obținut atestatul de abilitare în anul 2016 și care face parte din Școala Doctorală de Medicină Dentară a universității, își desfășoară activitatea studenți doctoranzi în domeniul Medicină Dentară.

Activitatea de cercetare este centrată în principal pe următoarele teme: tehnologii CAx utilizate în protetica dentară; sisteme CAD/CAE/CAM în protetica dentară, inclusiv simulări numerice (analiza cu elemente finite) în domeniul proteticii dentare; sisteme integral ceramice folosite în protetica dentară; caracterizarea morfologică și optică a materialelor dentare; studii in vitro privind îmbătrânirea materialelor dentare; concepte de design a protezelor parțiale mobilizabile; sisteme speciale utilizate în tehnologia restaurărilor protetice compozite; procedee moderne de sudare a aliajelor dentare în mediu de gaz protector, respectiv sudarea laser, sudarea cu microplasmă; aspecte structurale şi comportamentul electrochimic al aliajelor dentare; studii biomecanice ale protezelor dentare. În anul 2020, în cadrul disciplinei s-a înființat Centrul de cercetare CMC Centrul de tehnologii avansate în protetica dentară/ Center for Advanced Technologies in Dental Prosthodontics (CTAPD).

Din anul 2005 şi până în prezent, în cadrul disciplinei s-au derulat 8 proiecte de cercetare, cu caracter multidisciplinar, câştigate prin competiţii naţionale, care au facilitat dotarea disciplinei cu echipamente moderne, de care beneficiază studenţii în cadrul activităţilor didactice şi crearea unei baze pentru activitatea de cercetare a cadrelor didactice actuale şi a studenţilor doctoranzi din cadrul disciplinei.

Proiectele de cercetare în care au fost implicați până în prezent membrii disciplinei sunt:

  • proiect de cercetare CEEX-tip ET: Cercetări experimentale privind concepţia protezelor parţiale mobilizabile şi promovarea unor noi metode în tehnlogia lor, nr. contract 2978/11.10.2005. Director proiect de cercetare: Porojan (Sandu) Liliana
  • proiect de cercetare CEEX – tip ET: Studii experimentale asupra mijloacelor de menţinere directă utilizate în protezarea mobilizabilă, nr. contract 5865/18.09.2006. Director proiect de cercetare: Porojan (Sandu) Liliana
  • grant CNCSIS – tip AT, 171/2007: Cercetări experimentale privind procedeele moderne de sudare şi evaluare a aliajelor nenobile utilizate în protetica dentară. Director grant: Porojan (Sandu) Liliana
  • proiect de cercetare PNII tip IDEI ID_1264, contract nr. 200/01.10.2007: Implementarea şi evaluarea procedeelor computerizate în tehnologia protezelor dentare. Director proiect de cercetare: Porojan (Sandu) Liliana
  • proiect de cercetare PNII tip TE_217, contract nr. 102/12.08.2010: Cercetări aplicative privind efectul design-ului scheletelor asupra acurateţei şi fiabilităţii protezelor dentare fixe. Director proiect de cercetare: Porojan (Sandu) Liliana
  • proiect de cercetare PNII tip TE_2014-4-0476, contract nr. 182/01.10.2015: Aspecte biomecanice privind predicţia fracturilor şi fiabilitatea la oboseală a restaurărilor protetice dentare fixe. Director proiect de cercetare: Porojan Liliana
  • proiect de cercetare PNII tip ID_1878, Evaluarea experimentala si analitica a durabilitatii materialelor si protezelor dentare pe baza tenacitatii la rupere si a vitezei de propagare a fisurilor. Director proiect de cercetare: Borţun Cristina.
  • grant CNCSIS – tip A, 744/2006: Studii şi cercetări pentru optimizarea design-ului protezelor parţiale mobilizabile prin sisteme informatice de analiză şi interpretare cu scopul implementării unor noi tehnologii. Director grant: Borţun Cristina.

Diseminarea rezultatelor cercetării s-a materializat prin publicații, comunicări la conferințe, cursuri de specialitate, în vederea transmiterii cunoștințelor studenților și tinerilor practicieni. De asemenea, s-au creat oportunități de colaborare și de continuare a studiilor.

Galerie foto