Contactează-ne

Adresa: Bd. Take Ionescu, Nr. 5, Timişoara
Telefon: 0748245993
E-mail: ciprian.roi@umft.ro

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0722287582

📧 Email: rivis.mircea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0748245993

📧 Email: ciprian.roi@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0723969298

📧 Email: nicoara.adrian@umft.ro 

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0735859107

📧 Email: nica.diana@umft.ro 

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0723753088

📧 Email: chioran.doina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Începând cu anul universitar 1992/1993, ȋn curricula anului III a Facultăţii de Medicină Dentară s-a introdus o nouă materie, Anestezie şi sedare ȋn medicina dentară, conform standardelor curriculare româneşti şi europene . Din anul universitar 1999/2000 s-a constituit o nouă disciplină, cea de Chirurgie Dento-Alveolară. În prezent, Disciplina de Anestezie şi sedare în medicina dentară figurează ȋn planul de ȋnvăţământ al anului III, iar Chirurgia dento-alveolară în anul IV.

În cursul anului III de studiu se pun bazele ȋnţelegerii profunde şi nuanţate a mecanismelor fiziopatologice ale fenomenului dureros, se descriu caracteristicile farmacologice ale substanţelor anestezice locale ȋn corelaţie cu modul lor de acţiune şi se urmăreşte prezentarea riguroasă a metodelor şi procedeelor de anestezie loco-regională ȋn domeniul oro-maxilo-facial. Accentul se pune pe importanţa adaptării tipului şi tehnicii de anestezie la profilul biologic al pacientului pentru prevenirea accidentelor şi complicaţiilor. Cursul susţine principiul că numai o tehnică precisă şi sigură de anestezie poate garanta reuşita actului medico-chirurgical.

Cursul de chirurgie dento-alveolară pentru studenţii anului IV prezintă, pe suportul unei cazuistici bogate, tipurile de intervenţii de chirurgie orală. În esenţă, ȋmbinarea armonioasă ȋntre teorie şi practică urmăreşte formarea şi dezvoltarea abilităţilor chirurgicale specifice, astfel ȋncât medicii dentişti să poată soluţiona optim problemele survenite ȋn activitatea curentă.

Disciplinele ȋşi desfăşoară activitatea ȋn cadrul Clinicii de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, secţie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Ambulatorul clinicii este destinat manoperelor de chirurgie dento-alveolară, fiind reabilitat, modernizat şi echipat conform normelor europene, prin programul operaţional Regio Vest.

Cadrele didactice ale disciplinei ȋşi efectuează integrarea clinică ȋn secţia de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, aspect profitabil pentru buna desfăşurare a procesului didactic. În cadrul disciplinelor se desfăşoară activitatea de instruire teoretică şi practică a medicilor rezidenţi, precum şi de perfecţionare postuniversitară a medicilor dentişti.

Disciplina a fost condusă la început de domnul Profesor Universitar Doctor Ilie Vasiluță, apoi de doamna Conferențiar Universitar Doctor Emilia Ianeș, iar din anul 2019 de domnul Conferențiar Doctor Mircea Riviș.

Galerie foto