Descrierea proiectului

Domeniul vizat: 3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților

Titlul proiectului: Augmentarea multifuncționalității bazei de practică în domeniul produselor vegetale medicinale prin inovare interdisciplinară cu transpunere în sfera digitală

Acronimul proiectului: FITO@VRPRACT

Data de începere a proiectului: 27/03/2023

Data de finalizare a proiectului: 15/12/2023

Scopul proiectului: Scopul principal este susținerea funcționării adecvate și dezvoltarea continuă a bazelor de instruire și practică medico-farmaceutică din cadrul UMFVBT. Este vizată augmentarea abilităților practice, conștientizarea valorificării/administrării corecte a produselor vegetale prin implementarea de metode inovative corelate cu tehnici digitale care să răspundă cu succes cererii pieței și comunității.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2023-F-0448

Manager proiect: Conf. univ. dr. Iulia Andreea PINZARU

Buget proiect: 210000 lei

Obiectivele proiectului

O1. Managementul proiectului (lunile 1-9)
O2. Întreținerea culturilor de plante medicinale. Este vizată întreținerea și împrospătarea sectoarelor din cadrul bazei de practică (lunile 2-9)
O3. Crearea unei platforme instructiv-educative de tip e-learning. Urmărește îmbunătățirea calității activităților și serviciilor oferite. Se realizează modernizarea bazei de date și imagini și pregătirea de materiale de documentare în concordanță cu metodele de predare/învățare/aplicare și diseminare de ultimă generație, axate pe digitalizare, concomitent cu transmiterea informațiilor de interes către un număr însemnat de persoane (studenți, cadre didactice, colaboratori, personal din domeniu, comunitate) (lunile 2-9)
O4. Implementarea de protocoale interdisciplinare pentru dezvoltarea de proiecte și acțiuni care să contribuie la dezvoltarea instituțională. Are loc prin elaborarea de colaborări și/sau parteneriate cu firme și instituții specializate de la nivel național și internațional cu impact asupra îmbunătățirii calității activităților și serviciilor oferite prin inovare multidisciplinară, formare și transfer de cunoștințe (pe planurile didactic-științific-cultural) (lunile 2-9)
O5. Digitalizarea și domeniul medico-farmaceutic centrat pe efectele farmacologice exercitate de plantele medicinale și produsele derivate – cu accent pe pregătirea profesională a studenților, bazată pe dezvoltarea abilităților practice aplicând sisteme moderne specifice domeniului. (lunile 3-8)
O6. Promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului
Se face multidirecțional pe planurile didactic, științific, metodologic, cultural prin organizarea de evenimente, participări la manifestări și târguri, organizări de sesiuni instructiv-aplicative. (lunile 3-9)

Rezultate asumate

R1: spațiu amenajat modern, implicare și studenți
R2: platformă instructiv-educativă digitală, inovare interdisciplinară
R3: cursuri extracuriculare (ex. abordări digitale ale medicinei alternative, consumul de canabis – tratament vs toxicomanie)
R4: album digital (vouchere, acțiunea farmacologică a plantelor/produselor derivate, valorificarea plantelor)
R5: acorduri de colaborare/parteneriat cu instituții de învățământ, agenți economici/firme sau organizații
R6: propunere de proiect
R7: sesiuni instructiv-educative, min 50 studenți (ex. plantele între cultivatori și devoratori); 1 sesiune instructiv-educativă pe tema consumului de canabis și etnobotanice
R8: curs de formare profesională care să contribuie la continuarea demersurilor de acreditare a laboratoarelor din baza de practică
R9: conceperea unui centru digital multifuncțional medico-farmaceutic
R10: lucrari de finalizare studii
R11: școală de vară internațională – abordare interdisciplinară a utilizării în prezent a plantelor medicinale/produselor derivate
R12: workshop-uri (ex. utilizarea plantelor medicinale în suplimente, siguranța consumului plantelor din categorii speciale – canabis/Parkinson)
R13: cercuri studențești, min. 50 studenti (ex. plantele medicinale artă a culturii sau cultură a artei)
R14: volum de rezumate editat în baza manifestărilor știintifice din cadrul proiectului
R15: rapoarte de progres, tehnice/finaciare, de implementare, de activitate lunare