Domeniul vizat: 3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților

Titlul proiectului: IMPLEMENTAREA DE TEHNICI MODERNE PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUĂ A BAZEI DE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL PRODUSELOR VEGETALE MEDICINALE A UMF VICTOR BABEȘ DIN TIMIȘOARA

Acronimul proiectului: FITODIDACT

Data de începere a proiectului: 29/03/2022

Data de finalizare a proiectului: 16/12/2022

Scopul proiectului: Scopul principal al proiectului îl reprezintă continuarea acțiunilor de dezvoltare a bazei de practică în domeniul produselor vegetale medicinale. Proiectul prevede implementarea de tehnici moderne care asigură perfecționarea personalului și dezvoltarea abilităților practice ale studenților cu augmentarea instituțională pe planurile didactic, dezvoltare abilități practice și cercetare.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0484

Manager proiect: Prof. univ. dr. Cristina Adriana DEHELEAN


 

Targeted area: 3. Ensuring the proper functioning of university botanical gardens, teaching stations, practice bases and other infrastructures to support didactic activities, similar to practice bases, within universities, used for student training

Project title: THE IMPLEMENTATION OF MODERN TECHNIQUES FOR THE CONTINUOUS DEVELOPMENT OF THE PRACTICE BASE IN THE FIELD OF MEDICINAL PLANT PRODUCTS WITHIN VICTOR BABEȘ UMF TIMISOARA

Project acronym: FITODIDACT

Start date: 29/03/2022

End date: 16/12/2022

Project goal: The main goal of the project is represented by the continuation of actions to develop the practice base in the field of herbal medicinal products. The project foresees the implementation of modern techniques that ensure continuing professional training of involved staff and the development of students’ practical skills with institutional augmentation on didactic plans, development of practical skills and research.

Project code: CNFIS-FDI-2022-0484

Project Manager: Professor Cristina Adriana DEHELEAN