Denumirea postuluiLocul de muncăNumărul de posturiDurată postInformații concurs: anunțul de concurs,  calendar, condiții specifice, bibliografie, rezultateStare concurs

Secretar

Compartimentul de pregătire în rezidențiat

1

Determinată
 
https://www.umft.ro/ro/secretar-compartimentul-de-pregatire-in-rezidentiat_octombrie-2023/

Finalizat

Director de proiect PNRR

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” din Timișoara

1

Determinată
 
https://www.umft.ro/ro/director-de-proiect-pnrr_octombrie-2023/

Finalizat

Responsabil control intern managerial – Secretar tehnic al comisiei de monitorizare a SCIM 

Compartimentul Control Intern Managerial 

1

Nedeterminată
 
https://www.umft.ro/ro/responsabil-control-intern-managerial_octombrie-2023/

Finalizat

Administrator financiar II

Direcția Social Administrativă – Compartimentul Administrare cămine

1

Nedeterminată
https://www.umft.ro/ro/administrator-financiar-ii-dsa-camine-august-2023/

Finalizat

 

Auditor public intern

Compartimentul Audit Public Intern

1
 

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/auditor-public-intern-iulie-2023/

 

Finalizat

Responsabil control intern managerial – Secretar tehnic al comisiei de monitorizare a SCIM Compartimentul Control Intern Managerial 1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/responsabil-control-intern-managerial-secretar-tehnic-al-comisiei-de-monitorizare-a-scim-iunie-2023/Finalizat
Administrator financiar IDirecția Resurse Umane – Biroul Resurse Umane1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/administrator-financiar-i_biroul-resurse-umane-iunie-2023/Finalizat

Cercetător în medicină generală

 

MEDI.COM-RARE2Determinatăhttps://www.umft.ro/cercetator-in-medicina-generala_iunie-2023/Finalizat

Secretar III

 

Facultatea de Farmacie, Departamentul II

 

1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/secretar-iii-facultatea-de-farmacie-departamentul-ii-iunie-2023/Finalizat
Auditor public internCOMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/auditor-public-intern-iunie-2023/Finalizat

Responsabil control intern managerial- Secretar tehnic al comisiei de monitorizare a SCIM

 

Compartimentul Control Intern Managerial1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/responsabil-control-intern-managerial-secretar-tehnic-al-comisiei-de-monitorizare-a-scim_iunie-2023/Finalizat

Îngrijitoare

 

Direcția Social Administrativă – Compartimentul asigurare curățenie spații de învățământ și administrative1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/ingrijitoare-dsa-facultatea-de-farmacie-mai-2023_2/Finalizat

Secretar II

Departamentul XIV- Microbiologie 1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/secretar-ii-departamentul-xiv-microbiologie-mai-2023/Finalizat

Laborant I

Facultatea de Farmacie, Departamentul II1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/laborant-i-facultatea-de-farmacie-departamentul-ii_mai-2023/Finalizat

Curier 

REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII – SERVICIUL SECRETARIAT
GENERAL UNIVERSITATE- DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL
UNIVERSITATE
1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/curier_mai-2023/Finalizat

Administrator financiar III

 

Biroul Financiar-Compartimentul Taxe studenți1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/administrator-financiar-iii-ss-biroul-financiar-taxe-studenti-mai-2023/Finalizat

Administrator financiar I

 

 

Serviciul Financiar-Contabil Biroul Financiar-Compartimentul financiar1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/administrator-financiar-i-ss-biroul-financiar-compartimentul-financiar-mai-2023/Finalizat

Îngrijitoare

 

Direcția Social Administrativă-Facultatea de Farmacie1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/ingrijitoare-dsa-facultatea-de-farmacie-mai-2023/Finalizat

Secretar 0.5 normă – CSUD

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, Biroul Școală Doctorală1
Determinatăhttps://www.umft.ro/secretar-0-5-norma-csud/Finalizat

Îngrijitoare – DSA

Direcția Social
Administrativă –Compartimentul Administrare spații de învățământ și administrative
1
Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/ingrijitoare-dsa/Finalizat

Laborant I

Disciplina: Parazitologie1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/laborant-i-parazitologie-mai-2023/Finalizat

Administrator Patrimoniu

Direcția Social
Administrativă –Compartimentul Administrare spații de învățământ și administrative
1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/administrator-patrimoniu-mai-2023/Finalizat

Cercetător în medicină generală

 

MEDI.COM-RARE2Determinatăhttps://www.umft.ro/cercetator-in-medicina-generala-medi-com-rare-martie-2023/Finalizat
Administrator patrimoniuDirecția Social Administrativă – Medicină II1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/administrator-patrimoniu-medicina-ii-martie-2023/Finalizat
Laborant IFacultatea de Farmacie, Departamentul I1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/laborant-i-ss-farmacie_martie-2023/Finalizat
Laborant IIFacultatea de Farmacie, Departamentul I1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/laborant-ii-sm-farmacie_martie-2023/Finalizat

Laborant I

 

Disciplina: Biologie celulară și moleculară1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/laborant-i-biologie-martie-2023/Finalizat

Administrator financiar

Direcția Resurse Umane – Biroul Resurse Umane1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/anunt-adm-fin-i-site-biroul-r-u-martie-2023_repost/Finalizat

Informatician

Serviciul IT1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/informatician-martie-2023/Finalizat

Responsabil tehnic cu execuția

MEDI.COM-RARE1Determinatăhttps://www.umft.ro/responsabil-tehnic-cu-executia-medi-com-rare/Finalizat

Responsabil financiar

MEDI.COM-RARE1Determinatăhttps://www.umft.ro/responsabil-financiar-medi-com-rare/Finalizat

Responsabil achiziții

MEDI.COM-RARE1Determinatăhttps://www.umft.ro/responsabil-achizitii-medi-com-rare/Finalizat

Manager proiect

MEDI.COM-RARE1Determinatăhttps://www.umft.ro/manager-proiect-medi-com-rare/Finalizat

Cercetător în medicină generală/Responsabil implementare 2

MEDI.COM-RARE2Determinatăhttps://www.umft.ro/cercetator-in-medicina-generala-responsabil-implementare-2-medi-com-rare/Finalizat

Cercetător în medicină generală/Responsabil implementare 1

MEDI.COM-RARE2Determinatăhttps://www.umft.ro/cercetator-in-medicina-generala-responsabil-implementare-1-medi-com-rare/Finalizat

Îngrijitoare curățenie

În cadrul Direcției Social-Administrative al UMF „Victor Babeș” din Timișoara1Determinatăhttps://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-determinata-martie-2023/Finalizat

Tehnician echipamente de calcul și rețele

Birou Tehnic1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/tehnician-echipamente-de-calcul-si-retele-februarie-2023/Finalizat

Muncitor calificat – Lăcătuș

Birou Tehnic

 

1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/muncitor-calificat-lacatus-februarie-2023/Finalizat

Tehnician

Disciplina Radiologie și Imagistică Medicală Generală și Dento-Maxilară, Facultatea de Medicină1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/tehnician-radiologie-martie-2023/Finalizat

Administrator financiar I

Direcția Resurse Umane – Biroul Resurse Umane1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/administrator-financiar-i-biroul-ru-martie-2023/Finalizat

Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă/ Inginer

Serviciul intern de prevenire și protecție1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/specialist-in-domeniul-securitatii-si-sanatatii-in-munca-inginer-februarie-2023/Finalizat

Îngrijitoare curățenie

În cadrul Direcției Social-Administrative al UMF „Victor Babeș” din Timișoara (Extensia DEVA)1Determinată https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie_deva_februarie-2023/Finalizat
Specialist Resurse Umane/ Referent de specialitate Direcția Resurse Umane – Biroul salarizare 1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/specialist-resurse-umane-referent-de-specialitate-ianuarie-2023/

 

Finalizat
PortarServiciul PSI, la Universitatea de Medicină Și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/portar-ianuarie-2023/Finalizat
InstalatorBirou Tehnic1Determinatăhttps://www.umft.ro/instalator-post-3-determinata-ianuarie-2023/Finalizat
InstalatorBirou Tehnic1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/instalator-post-2-ianuarie-2023/Finalizat
InstalatorBirou Tehnic1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/instalator-post-1-ianuarie-2023/Finalizat
CasierDirecția Financiar-Contabilă, Biroul contabilitate- Compartimentul contabilitate1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/casier-ianuarie-2023/Finalizat