Titlul proiectului: Abordarea integrată a învățământului superior medical de calitate, bazată pe promovarea echității și incluziunii sociale

Acronim: PROMEDSOC

Domeniul vizat: FDI 2023, Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior

Durata proiectului: 9 luni (27.03 – 15.12.2023)

Scopul proiectului: Promovarea ofertei educaționale și crearea condiţiilor privind creşterea echităţii și a incluziunii sociale în rândul elevilor, în special celor proveniți din medii defavorizate (mediu rural, orașe mici, familii cu venituri mici, persoane cu dizabilități etc.), pentru programele de studiu din cadrul universității noastre, precum și aplicarea unor strategii care să permit creșterea performanței și a pregătirii profesionale a studenților cu probleme sociale în conformitate cu competitivitatea de pe piața muncii.

Obiectivele proiectului:

Obiectiv 1. Continuarea promovării ofertei educaționale prin campanii de informare la liceele situate în regiunile sud-vest, vest și nord-vest, precum și oferirea informațiilor privind importanța studiilor  universitare în dezvoltarea profesională și inserția pe piața muncii, cu implicarea studenților voluntari din cadrul programului VADA al UMFVBT sau din asociații studențești.

Obiectiv 2. Continuarea programului de sprjin acordat elevilor și studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate, în vederea creșterii calității și a ratei de promovare la examenul de admitere la facultățile din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, precum și promovarea examenului de rezidențiat pentru admiterea tinerilor medici în specialități medicale.

Obiectiv 3. Continuarea și dezvoltarea unor noi strategii în vederea inserței profesionale prin facilitarea relației cu angajatorii/angajați în diverse zone ale țării, inclusiv în localități care nu sunt centre universitare.

Obiectiv 4. Crearea de contacte și legături cu mediul socio-economic prin realizarea de manifestări specifice (sesiuni de informare elev/student/angajator), precum și dobândirea de abilități prin participarea la workshop-uri practice.

Buget total proiect: 250.000 RON