Locuri / posturi neocupate

28.11.2023
Situația locurilor și a posturilor neocupate la finalul repartiției pentru Domeniul MEDICINĂ.
 Loc/post neocupate – domeniul MEDICINĂ

27.11.2023
Situația locurilor și a posturilor neocupate la finalul zilei pentru Domeniul MEDICINĂ.
 Loc/post neocupate – domeniul MEDICINĂ

26.11.2023
Situația locurilor și a posturilor neocupate la finalul zilei pentru Domeniul MEDICINĂ.
 Loc/post neocupate – domeniul MEDICINĂ

Ministerul Sănătății pune la dispoziția candidaților pagina web repartitie.ms.ro unde se pot urmări în timp real: poziția la care s-a ajuns în timpul repartiției, locurile și posturile rămase disponibile.

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 26, 27 și 28 noiembrie 2023 prin teleconferinţă. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția – NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
 • Pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu aproximativ 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.
 • Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.
 • Potrivit metodologiei de concurs „Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • duminică, 26 noiembrie 2023 – în intervalul 9:00 – 12:30 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 26 noiembrie 2023 – în intervalul 13:00 – 15:30 – domeniul farmacie
 • duminică, 26 noiembrie 2023 – în intervalul 16:00 – 21:00 – domeniul medicină
 • luni, 27 noiembrie 2023 – în intervalul orar 9:00 – 21:00 – continuare domeniul medicină
 • marți, 28 noiembrie 2023 – începând cu ora 9:00 – continuare domeniul medicină
 • Lista locațiilor în care se organizează repartiția
Clasificarea finală a candidaților

Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat – sesiunea 19 noiembrie 2023
 Clasificare medicină
 Clasificare medicină dentară
 Clasificare farmacie

Informații suplimentare privind alegerea locurilor și posturilor scoase la concurs se vor afișa ulterior pe acest site.

Comunicatul Comisiei Centrale

Punem la dispoziția celor interesați comunicatul Comisiei Centrale de Rezidențiat referitor la contestațiile depuse de candidați privind modul de alcătuire a întrebărilor la Concursul Național de Rezidențiat – sesiunea 19 noiembrie 2023
 Comunicat

Grilele corecte DEFINITIVE după anularea întrebărilor

Nr.Caiet tipMEDICINAMEDICINA DENTARAFARMACIE
1Caiet tip Adescarcadescarca
2Caiet tip Bdescarcadescarca
3Caiet tip Cdescarcadescarca
4Caiet tip Ddescarcadescarca
Modificare - Metodologie

Aducem la cunoștință celor interesați modificarea Metodologiei de concurs – extras din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1052/21.XI.2023.

 Modificare – Metodologia de concurs

Contestații
Grilele corecte

Grila corectă / domeniu de concurs / tip caiet
19.11.2023

Nr.Caiet tipMEDICINAMEDICINA DENTARAFARMACIE
1Caiet tip Adescarcadescarcadescarca
2Caiet tip Bdescarcadescarcadescarca
3Caiet tip Cdescarcadescarcadescarca
4Caiet tip Ddescarcadescarcadescarca
Repartizarea pe săli a candidaților

Potrivit Metodologiei de concurs:

Începând cu ora 8:30 candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrarea în sala de concurs candidații se legitimează în fața şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil NU sunt primiți în sala de concurs.

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10:00) NU mai au acces în sala de concurs.

Rugăm candidații să respecte TOATE indicațiile date de organizatori privind respectarea Metodologiei de concurs.

Liste publicate în data de 16.11.2023.

📌 Repartiția pe săli – MEDICINĂ

📌 Repartiția pe săli – MEDICINĂ DENTARĂ

📌 Repartiția pe săli – FARMACIE

LOCAȚII EXAMEN DE REZIDENȚIAT 2023

Listele candidaților înscriși

Publicăm mai jos listele cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 19 noiembrie 2023, pentru cele 6 centre universitare.

Listele de mai jos – listele definitive – după verificările suplimentare efectuate în data de 07.11.2023. Ca urmare a ordonării alfabetice a candidaților codurile de concurs au fost regenerate.

Orice mică inadvertență între numele înscris în actul de identitate și numele înscris pe listă va fi consemnată în procesul verbal al sălii urmând a fi corectată după concurs, înaintea emiterii ordinului de confirmare a rezultatelor concursului.

Numărul de concurs din aceste liste este DEFINITIV.

Numerotarea candidaților este unică pe țară, începe cu nr. 1 la domeniul medicină, centrele de concurs sunt în ordine alfabetică, continuă cu domeniul medicină dentară și domeniul farmacie.

Actualizat: 07.11.2023 ora 17:30

NR.CENTRUL UNIVERSITARMEDICINĂMEDICINĂ DENTARĂFARMACIETOT CENTRUL UNIVERSITAR
1BUCUREȘTIdescarcădescarcădescarcădescarcă
2CLUJ-NAPOCAdescarcădescarcădescarcădescarcă
3CRAIOVAdescarcădescarcădescarcădescarcă
4IAȘIdescarcădescarcădescarcădescarcă
5TG. MUREȘdescarcădescarcădescarcădescarcă
6TIMIȘOARAdescarcădescarcădescarcădescarcă

*Liste dezactivate pe site-ul UMFT in data de 22.11.2023

Retragere liste

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) și faptul că listele și-au îndeplinit scopul pentru care au fost publicate, pentru asigurarea confidențialității rezultatelor concursului, listele cu candidații înscriși se retrag de site.

Numărul de candidați înscriși la concurs

Pentru informarea candidaților prezentăm numărul candidaților înscriși pe centre universitare și domenii de concurs.

Actualizat distribuția pe domenii 02.11.2023 ora 18:00

NR.CENTRUL UNIVERSITARMEDICINĂMEDICINĂ DENTARĂFARMACIETOTAL
1BUCUREȘTI2.0779457533.775
2CLUJ-NAPOCA7082843611.353
3CRAIOVA567170226963
4IAȘI9914383221.751
5TG. MUREȘ474187251912
6TIMIȘOARA9163072171.440
 Total5.7332.3312.13010.194
Locuri și posturi

Pentru cei interesați publicăm locurile și posturile scoase la concurs – sesiunea 19 noiembrie 2023.

 LOCURI scoase la concurs
 POSTURI scoase la concurs

Publicația și Metodologia de concurs
Tematica și Bibliografia