Conform Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 432/30.06.2021 de aprobare a Metodologiei de organizare a Taberelor Studenţeşti 2021, Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara i-au fost repartizate un număr de 50 de locuri în tabere studențești.

În perioada 06.07.2021 – 11.07.2021, studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele Studențești, în anul 2021, pot depune cererea de solicitare (cerere tip – Anexa nr. 4) a unui loc de tabără, completată, prin una dintre următoarele modalităţi:

 1. direct la secretariatele facultăţilor, în intervalul orar 14.00 – 15.00;
 2. transmiterea la adresa de e-mail a facultății, astfel:
 • Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro
 • Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro
 • Facultatea de Farmacie:decanat.farma@umft.ro

Termenul limită de aplicare: 11.07.2021

Cererile completate și semnate de studenţi vor fi însoţite de Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 7.1), respectiv de documentele justificative, după cum urmează:

 • documente care atestă implicarea acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federaţiile studenţeşti, legal constituite (diplome/certificate);
 • documente care atestă încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la 5 alin. (1) lit. a)din Metodologia de organizare a Taberelor Studenţeşti 2021;
 • documente care atestă încadrarea studentului în cazurile prevăzute la art. 5, alin (1), lit. b din Metodologia de organizare a Taberelor Studenţeşti 2021 (adeverință cu media obținută, eliberată de secretariatul facultății).

Informații suplimentare se pot obține la:

 • Secretariatele facultăților;
 • Organizațiile studențești din cadrul universității
 • Casa de Cultură a Studenților Timișoara

→ Ordinul MTS 432/2021 privind aprobarea Metodologie de organizare a taberelor studențești