Domeniul vizat: 1. Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale, şi sporirea accesului la învăţământul superior

Titlul proiectului: Implementarea unei platforme on-line gratuite de asistare, coordonare și creștere a performanței candidaților din toate zonele geografice și sociale pentru admiterea la U.M.F. ”V. Babeș” Timișoara

Acronimul proiectului: trainingadmitereumft

Data de începere a proiectului: 05/2022

Data de finalizare a proiectului: 12/2022

Scopul proiectului: Crearea unei platforme educationale on-line gratuite, pentru pregătirea în vederea admiterii la Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, accesibile tuturor elevilor de liceu din Romania.

Creşterea echităţii sociale, prin sporirea accesului la învățământul superior a elevilor de liceu provenind din medii defavorizate (inclusiv cei proveniti din mediu rural sau orașe mici).

Imbunatatirea procesului de invatare in vederea cresterii ratei de promovare la examenului de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babes” Timisoara in randul elevilor proveniti din medii defavorizate.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0382

Manager proiect: Conf. Univ. dr. Ovidiu Bedreag

Rezultate: Platforma online este disponibila la adresa: https://trainingadmitere.umft.ro/sign-in