LOCURILE NECESARE PENTRU ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT “VADA” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

(include locurile suplimentate la 22.10.2021)

Facultatea de Medicinǎ Generalǎ

Nr. crt.

Departament

Disciplina

Specificul activitǎților

Nume coordinator activitǎți VADA

Durata activitǎților

Numar de locuri atribuite

1

Departamentul I

Anatomie – Embriologie

didactic si cercetare

Prof. univ. dr. SORIN BOLINTINEANU

Intregul an universitar

4

2

Departamentul II

Biologie Celularǎ si Molecularǎ

didactic

Conf. dr.

ROXANA POPESCU

Intregul an universitar

2

cercetare

Intregul an universitar

2

3

Morfologie microscopica

didactic, cercetare,

org.manif. stiințifice

Prof. univ. dr.

MARIA PUIU

Intregul an universitar

6

4

Morfopatologie

didactic,

org.manif. stiințifice

Asist. Univ. dr. OCTAVIA VIŢĂ

Intregul an universitar

2

5

Comunicare Medicala

didactic, cercetare,

org.manif. stiințifice

Conf. univ. dr.

CODRINA MIHAELA

LEVAI

Intregul an universitar

1

6

Departamentul III

Fiziologie

didactic si cercetare

Prof. univ. dr.

GABRIELA TĂNĂSIE

Intregul an universitar

10

7

Fiziopatologie

didactic

Prof. univ. dr.

DANINA MUNTEAN

Intregul an universitar

4

8

Imunologie

didactic si cercetare

Conf. univ. dr.

FLORINA BOJIN

Intregul an universitar

2

9

Informaticǎ si Biostatisticǎ Med.

didactic si cercetare

Şef lucrǎri

MIRELA FRENDEŞ

Intregul an universitar

9

10

Biofizica

didactic si cercetare

Conf. univ. dr.

MONICA NEAGU

Intregul an universitar

2

11

Departamentul IV

Biologie Celularǎ si Molecularǎ

cercetare

Prof univ. dr.

ANDREI ANGHEL

Intregul an universitar

2

12

cercetare

Prof. univ. dr.

CĂTĂLIN MARIAN

Intregul an universitar

1

13

didactic si cercetare

Prof. univ. dr. IOAN – OVIDIU SÎRBU

Intregul an universitar

6

14

Departamentul V

Abilitǎți Practice

didactic

Şef lucrǎri,

TEODORA HOINOIU

Intregul an universitar

3

15

Departamentul X

Chirurgie Vasculara

didactic, cercetare,

org.manif. stiințifice

Prof. univ. dr.

MIHAI IONAC

Intregul an universitar

8

16

Departamentul XVI

Recuperare Medicalǎ

cercetare

Asist. Univ. dr. DIANA POPA – ANDREI

6 luni

10

17

Limbi moderne si limba românǎ

didactic

Conf. univ. dr. DIANA BOC-SÎNMĂRGHIŢAN

8 luni

2

 

Facultatea de Medicinǎ Dentarǎ

Nr. crt.

Departament

Disciplina

Specificul activitǎților

Nume coordinator activitǎți VADA

Durata activitǎților

Numar de locuri atribuite

1

Departamentul I

Propedeuticǎ si materiale dentare

didactic si cercetare

Prof. univ. dr. SINESCU COSMIN

Intregul an universitar

7

2

Parodontologie

cercetare,

org.manif. stiințifice

Prof. univ. dr. STEFAN-

IOAN STRATUL

Intregul an universitar

3

3

Departamentul II

Chirurgie Dento-Alveolarǎ

didactic si cercetare

Şef lucrari dr.

RIVIŞ MIRCEA

Intregul an universitar

2

4

Departamentul III

Proteticǎ Dentarǎ

didactic si cercetare

Prof. univ. dr.

ANCA JIVĂNESCU

Intregul an universitar

1

 

Facultatea de Farmacie

Nr. crt.

Departament

Disciplina

Specificul activitǎților

Nume coordinator activitǎți VADA

Durata activitǎților

Numar de locuri atribuite

1

Departamentul I

Botanica Farmaceutica

didactic

Prof. univ. dr.

DIANA ANTAL

Intregul an universitar

1

2

Chimie generala si anorganicǎ

didactic

Conf. univ. dr.

RALUCA POP

Intregul an universitar

1

3

Chimie analiticǎ

didactic

Şef lucrǎri dr.

DENISA CÎRCIOBAN

Intregul an universitar

3

4

Chimie fizicǎ

didactic

Prof. univ. dr.

IONUŢ LEDEŢI

Intregul an universitar

2

5

Analiza medicament. Chimia mediului, Legislatie, Marketing management farmaceutic

cercetare

Şef lucrǎri dr.

LUCREŢIA UDRESCU

Intregul an universitar

4

6

Departamentul II

Chimie Farmaceuticǎ

didactic si cercetare

Şef lucrǎri dr. ROXANA RACOVICEANU

Intregul an universitar

5

7

Toxicologie și industria medicamentului

Didactic, cercetare, organizare manif. știnț.

Prof. univ. dr. CRISTINA ADRIANA DEHELEAN,

Conf. univ. dr. IULIA PÎNZARU

Conf. univ. dr. CORINA CORICOVAC

Intregul an universitar

4

8

Farmacognozie

didactic si cercetare

Şef lucrǎri dr.IOANA ZINUCA PAVEL

Intregul an universitar

6

9

Farmacie clinicǎ, Comunicare ȋn farmacie, Asistențǎ farmaceuticǎ

didactic  

Conf. univ. dr.

VALENTIN BUDA

Intregul an universitar

2

10

Farmacologie, Farmacoterapie

didactic si cercetare

Conf. univ. dr.

MIRELA VOICU

Intregul an universitar

5

 

Condiții generale pentru selecția studenților

Nota la examenul pentru disciplina/disciplinele la care se solicitǎ locul pentru activitatea VADA, cunoașterea limbii engleze, abilitǎți de comunicare, motivare, organizare, autocontrol și lucru ȋn echipǎ.

Mod de selectie

Interviu organizat ȋn cadrul disciplinei, la data și ora comunicate de coordonatorul activității VADA.

Nota. Pentru disciplina “Limbi moderne și limba românǎ” existǎ un loc pentru un student strǎin vorbitor de limba englezǎ și unul pentru un student strǎin vorbitor de limbǎ francezǎ, MG, anul III sau IV.