MOBILITATEA STUDENȚILOR ȘI ECHIVALAREA/RECUNOAȘTEREA STUDIILOR EFECTUATE ÎN ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, DIN STRĂINĂTATE

– EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ –

MOBILITATEA STUDENȚILOR ȘI ECHIVALAREA/RECUNOAȘTEREA STUDIILOR EFECTUATE ÎN ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, DIN STRĂINĂTATE