Competiție internă

Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara lansează anual competiţii interne de granturi de cercetare stiinţifică, care se adresează atât tinerilor cercetători, cat şi cercetătorilor cu experienţă. Scopul acestor competiţii este acela de a sprijini creşterea vizibilităţii universităţii prin publicaţii de succes rezultate in urma cercetării in reviste cu factor mare de impact, precum şi punerea în practică a unor idei inovative cu implicaţii favorabile asupra competivităţii cercetătorilor instituţiei pe plan naţional şi internaţional.

 
 • Competiţie cercetare doctorală 2019

  Competiţie cercetare doctorală 2020-2023   Nr. crt. Director proiect Titlu proiect Nr. contract Valoare proiect lei 1 Burciu Călin Role Of Biomarkers In The Early Diagnosis Of Hepatocellular Carcima, Acronim […]

   
 •  
 • Competiţie cercetare post doctorală 2019

   Competiţie cercetare post doctorală 2020-2022  Nr. crt. Director proiect Titlu proiect Nr. contract Valoare proiect lei 1 Arjoca Stelian Development and experimental validation of 3D bioprinting software for building model […]

   
 •  
 • Competiţie cercetători experimentaţi 2019

   Competiţie cercetători experimentați 2020-2023  Nr. crt. Director proiect Titlu proiect Nr. contract Valoare proiect lei 1 Șoica Codruța Lupeol as bioactive natural compound in the local treatment of wounds and […]

   
 •