Reglementări CSUD

 
 • Reglementări interne CSUD

  Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat în cadrul UMFVBT Metodologia privind desemnarea şi alegerea CSUD şi a CSD în UMFVBT Metodologia privind alegerea directorilor CSD […]

   
 •  
 • Reglementări naționale

  HG 681-2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat LEGE Nr. 1-2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale OMEN 5110-2018 Standardele naţionale minimale pentru acordarea titlului de Doctor Ordin […]

   
 •