Planul Operațional al Decanului Facultății de Farmacie 2021

Planul Strategic al Decanului Facultății de Farmacie 2020-2024

Planul Operațional de Cercetare Științifică al Facultății de Farmacie 2020

Planul Strategic pentru Cercetarea Științifică Facultatea de Farmacie 2020-2024