Rezultatul alegerilor pentru ocuparea funcției de Rector

În urma scrutinului electoral desfășurat în data de 15 februarie 2024, privind alegerea Rectorului Universității, Biroul Electoral al Universității face următorul anunț:

 • Prezența la vot: 581 din 746 alegători

 • Candidatul, Prof. Univ. Dr. Octavian Marius Crețu, a obținut 574 de voturi „pentru” 

Depunerea candidaturilor pentru ocuparea funcției de Rector

Prof. univ. dr. Crețu Octavian Marius

📌  REZULTATELE ALEGERILOR PRIVIND CALITATEA DE MEMBRU AL SENATULUI UNIVERSITĂȚII ȘI MEMBRU AL CONSILIILOR FACULTĂȚILOR*

*REZULTATELE ALEGERILOR UMEAZĂ A FI VALIDAT DE SENATUL UNIVERSITĂȚII CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ELECTORAL

CALENDARUL

general al alegerilor pentru funcțiile și structurile de conducere din cadrul UMFT

01-15 decembrie 2023

Investirea/Alegerea șefilor subdiviziunilor departamentelor

Alegeri la nivelul departamentelor                                                     

 • Directorul departamentului
 • Consiliul departamentului
 • propuneri candidați pentru Consiliul facultății
 • propuneri candidați pentru Senatul universitar

18 decembrie 2023

Anunțarea / Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor la nivelul departamentelor

Afișarea pe site-ul universității a listelor cuprinzând candidații pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat

18-31 decembrie 2023

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul universitar pentru funcția de director de departament și pentru calitatea de membru în consiliul departamentului

10 ianuarie 2024

Desfășurarea alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (primul tur de vot)

11 ianuarie 2024

Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (primul tur de vot) 

12 – 16 ianuarie 2024

 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul universitar pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (primul tur de vot) 

17 ianuarie 2024

 

Desfășurarea alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (al doilea tur de vot, dacă este cazul)

18 ianuarie 2024

Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (al doilea tur de vot, dacă este cazul) 

19  – 23 ianuarie 2024

 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul universitar pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (al doilea tur de vot, dacă este cazul) 

24 – 31 ianuarie 2024

Alegerea președintelui noului Senat. Ședința va fi condusă de decanul de vârstă al senatorilor aleși

05-09 februarie 2024 (ora 15.00)

 

Depunerea candidaturilor pentru ocuparea funcției de Rector. Dosarul conține:

 • CV;
 • planul managerial;
 • planul operațional.

09 februarie 2024 ora 15.00-15.30

 

Afișarea pe site-ul universității a candidaturilor pentru ocuparea funcției de Rector, împreună cu următoarele documente:

 • CV;
 • planul managerial;
 • planul operațional.

12, 13, 14 februarie 2024

Dezbateri publice privind planul managerial al candidaților pentru ocuparea funcției de Rector în domeniile educație, cercetare și social-administrativ. Dezbaterile vor fi organizate și conduse de către Președintele Senatului universitar nou-ales.

15 februarie 2024

Alegerea rectorului (primul tur de vot) 

16 februarie 2024

Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor pentru ocuparea funcției de rector (primul tur de vot)

22 februarie 2024

Alegerea rectorului (al doilea tur de vot, dacă este cazul)

23 februarie 2024

Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor pentru ocuparea funcției de rector (al doilea tur de vot, dacă este cazul)

24 februarie – 1 martie 2024

 

Finalizarea raportului privind alegerile pentru noul mandat și transmiterea raportului la Ministerul Educației în vederea confirmării Rectorului desemnat în urma alegerilor.

ulterior confirmării Rectorului

Numirea prorectorilor

Selectarea decanilor prin concurs

Numirea prodecanilor