CALENDARUL

general al alegerilor pentru funcțiile și structurile de conducere din cadrul UMFT

 

23 octombrie – 09 noiembrie 2023

Investirea/Alegerea șefilor de disciplină
Alegeri la nivelul departamentelor                                                                    

  • Directorul departamentului
  • Consiliul departamentului
  • propuneri candidați pentru Consiliul facultății
  • propuneri candidați pentru Senatul universitar

10 noiembrie 2023

Anunțarea / Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor la nivelul departamentelor

Afișarea pe site-ul universității a listelor cuprinzând candidații pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat

10 noiembrie 2023 –

24 noiembrie 2023

 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul universitar pentru funcția de director de departament și pentru calitatea de membru în consiliul departamentului

10 ianuarie 2024

Desfășurarea alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (primul tur de vot)

11 ianuarie 2024

Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (primul tur de vot)

12 – 16 ianuarie 2024

 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul universitar pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (primul tur de vot)

17 ianuarie 2024

 

Desfășurarea alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (al doilea tur de vot, dacă este cazul)

18 ianuarie 2024

Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (al doilea tur de vot, dacă este cazul)

19  – 23 ianuarie 2024

 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul universitar pentru calitatea de membru în consiliul facultății și în Senat (al doilea tur de vot, dacă este cazul)

24 – 31 ianuarie 2024

Alegerea președintelui noului Senat. Ședința va fi condusă de decanul de vârstă al senatorilor aleși

05-09 februarie 2024 (ora 15.00)

 

Depunerea candidaturilor pentru ocuparea funcției de Rector. Dosarul conține:

  • CV;
  • planul managerial;
  • planul operațional.

09 februarie 2024 ora 15.00-15.30

 

Afișarea pe site-ul universității a candidaturilor pentru ocuparea funcției de Rector, împreună cu următoarele documente:

  • CV;
  • planul managerial;
  • planul operațional.

12, 13, 14 februarie 2024

Dezbateri publice privind planul managerial al candidaților pentru ocuparea funcției de Rector în domeniile educație, cercetare și social-administrativ. Dezbaterile vor fi organizate și conduse de către Președintele Senatului universitar nou-ales.

15 februarie 2024

Alegerea rectorului (primul tur de vot)

16 februarie 2024

Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor pentru ocuparea funcției de rector (primul tur de vot)

22 februarie 2024

Alegerea rectorului (al doilea tur de vot, dacă este cazul)

23 februarie 2024

Afișarea pe site-ul universității a rezultatelor alegerilor pentru ocuparea funcției de rector (al doilea tur de vot, dacă este cazul)

24 februarie – 1 martie 2024

 

Finalizarea raportului privind alegerile pentru noul mandat și transmiterea raportului la Ministerul Educației în vederea confirmării Rectorului desemnat în urma alegerilor.

ulterior confirmării Rectorului

Numirea prorectorilor

Selectarea decanilor prin concurs

Numirea prodecanilor