STRATEGIA DE CERCETARE ÎN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
ÎN PERIOADA 2012-2020

Strategia de cercetare a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara urmăreşte să integreze universitatea în spaţiul naţional, european şi international, acordând obiectivele şi intenţiile cu strategiile şi politicile existente şi viitoare, astfel încât să se asigure creşterea renumelui Universitătii la nivel naţional şi stabilirea unui profil de largă recunoaştere internaţională din punct de vedere al situării ei printre instituţiile de top ale României şi Europei