Contactează-ne

Adresa: Str. Gheorghe Adam, nr.13, Timişoara
Telefon: 0256899569
E-mail: pneumologie@umft.ro

 
Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0769221057

📧 Email: oancea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0256899569

📧 Email: mladinescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0732680114

📧 Email: bertici.nicoleta@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0732680118

📧 Email: emanuela.tudorache@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0751145437

📧 Email: pescaru.camelia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0759026871

📧 Email: ana.trusculescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0720987035

📧 Email: hogea.patricia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0732680113

📧 Email: stefan.mihaicuta@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0732680117

📧 Email: marc.monica@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0732680157

📧 Email: frentz.stefan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0751145432

📧 Email:  traila.daniel@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0747266718

📧 Email: noemi.suppini@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0722619148

📧 Email: voicu.tudorache@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Începând cu anul 1948, în programa analitică a Institutului de Medicină Timișoara, s-a introdus ca disciplină de studiu, Ftiziologia. Inițial, disciplina a fost condusă de conf. Dr. Rona, apoi, din 1951, sub conducerea șefului de lucrări Dr. E. Klein. În cadrul secţiei de ftiziologie a Societăţii de Ştiinţe Medicale Timiş s-au prezentat primele comunicări ştiinţifice ale colectivulului. A urmat apoi o perioadă de intensă dezvoltare a activității științifice, cât și de modernizare a serviciilor clinicii, care a fost condusă succesiv de Conf. Dr. Anastasatu (1956-1961), Conf. Dr. Șt. Dumitru (1962-1974), S.L. Dr. Cioflec (1977-1991). În această perioadă s-au editat două cursuri pentru studenți în anii 1981 și 1989, și un capitol de ftiziologie în manualul de medicină internă.

Din 1991, conducerea Discipinei de Pneumoftiziologie a fost preluată de Prof. Univ. Dr. Voicu Tudorache, până în anul 2018, când Șef de Disciplină devine Conf. Univ. Dr. Ovidiu Fira-Mladinescu, în condițiile în care Prof. Univ. Dr. Cristian Oancea este ales Director de Departament și ulterior în 2020 desemnat Prorector pentru Cercetare Știintifică. Din anul 2024 calitatea de șef clinică universitară este preluată de Prof. Univ. Dr. Cristian Oancea.

În acest interval, Clinica universitară de Pneumologie a cunoscut o dezvoltare fără precedent, inițial prin achiziționarea de aparatură modernă, specifică diferitelor patologii care apoi a condus la înființarea mai multor departamente specializate. Astfel, au apărut pe rând Centrul de Prevenție și Renunțare la Fumat, Departamentul de Endoscopie Bronșică, Departamentul de Patologie a Somnului, Departamentul de Explorări Funcționale Pulmonare Complexe, Centrul de Recuperare Medicală Respiratorie.

În paralel, patologia pulmonară deservită de Clinica universitară de Pneumologie a depășit cu mult sfera ftiziologiei, aceasta fiind deosebit de vastă: infecțiile de tract respirator inferior și supurațiile pulmonare, bolile pulmonare obstructive, afectarea pulmonară interstițială, neoplasmul bronhopulmonar, patologia somnului, patologia vasculară pulmonară, bolile imunologice cu afectare pulmonară etc. Astfel, din 2012, UMF Timișoara a fost prima universitate din țară care a ‚,recunoscut’’ importanța Pneumologiei, și întreaga patologie a aparatului respirator a devenit obiect de predare și studiu la nivelul unei singure discipline.

Ca urmare studenții de la medicină generală, stomatologie (medicină dentară), cei de balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală (BKFT) au fost dirijați spre clinica noastră. Acest lucru a determinat implicit și o creștere numerică  a cadrelor de predare. În prezent, în cadrul Clinicii studiază studenții anului IV ai Facultății de Medicină Generală (secțiile cu predare în limba română, engleză, franceză) dar și studenții de la Medicină Dentară, Asistență Medicală Generală și Balneofiziokinetoterapie. Cursurile sunt interactive, permanent actualizate, iar stagiile, desfășurate în Cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie sunt o modalitate de a pune în practică noțiunile teoretice însușite la cursuri.

 De asemenea, o parte importantă din membrii clinicii sunt angrenați și în învățământul masteral, preponderent în echipa de predare la Programul de Studii Masterale Prevenţie şi Recuperare în Afecţiunile Cardiopulmonare.

Trei dintre membrii disciplinei, și anume Profesor Univ. Dr.Cristian Oancea, Prof. Univ. Dr. Fira-Mladinescu Ovidiu și Prof. Univ. Dr. Mihăicuță Ștefan, fac parte din școala doctorală, având în coordonare lucrări de doctorat din domeniul Pneumologiei.

În plus, în clinică își desfăsoară activitatea atât rezidenții de pneumologie cât și rezidenții de alte specialităti medicale care au prevazută în curiculă stagiul de Pneumologie. Sistematic se organizează cursuri și prezentări de caz, pentru o bună pregatire a acestora.

Centrul de Cercetare și Inovare în Medicina Personalizată a Bolilor Respiratorii (CCIMPBR) a fost înființat în anul 2020, fiind recunoscut prin competiție internă ca Centru de Cercetare Avansată.

Principalele direcții și preocupări de cercetare științifică vizează patologii esențiale în domeniul Pneumologiei, cum sunt bolile pulmonare obstructive cronice, tulburările respiratorii din timpul somnului, pneumopatiile interstițiale difuze, iar în ultima perioadă în contextul dramatic al pandemiei  globale cu COVID-19, noi metode de abordare a managementului bolii și de terapie. Scopul acestor demersuri a fost de a aduce în permanență informații  cheie, inovatoare, înalt competitive cu a oricărui Centru de Cercetare Internațional cu prestigiu.

În prezent, centrul nostru este angrenat în mai multe proiecte de cercetare, dintre care unele sunt în desfășurare, iar altele urmează să înceapă – utilizând echipe interdisciplinare și internaționale.

Membrii disciplinei, în funcție de specializările fiecăruia, sunt membri, uneori cu importante responsabilități, în societățile profesionale de referință din domeniul Pneumologiei precum Societatea Română de Pneumologie, Societatea Europeană de Boli Respiratorii (ERS), Societatea Americană de Patologie Toracică (ATS), Colegiul Medicilor Americani de Boli Toracice (ACCP), Societatea Europeană de Patologie a Somnului (ESRS), etc.

Acorduri internaționale/ Asociații internaționale

Nr. Crt.

Acord/Asociație internațională

Perioadă

Parteneri

Descriere

1

Proiectul European SLEEP REVOLUTION

Grant European H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD. H2020 965417

2021-2025

Universitatea Reykjavik, Islanda partener principal si alti 38 de parteneri din Europa si Australia

Updatarea metodelor de diagnosticare a apneei în timpul somnului prin dezvoltarea unor parametri de diagnostic personalizați care să prezică consecințele adverse de sănătate ale pacientului și să determine tratamentul de care are nevoie in mod specific pacientul.

2

Open-Source Imaging Consortium (OSIC) against Interstial Lung Diseases

2021-prezent

43 de instituții academice și organizații profesional-științifice, din industria farmaceutică sau de pacienți

Proiect de cercetare colaborativă destinat dezvoltării de biomarkeri digitali pentru creșterea acurateții diagnosticului, stabilirii prognosticului și a predicției răspunsului la tratament ale patologiei pulmonare interstițiale, prin soluții de tip open source de imagistică avansată.

3

Registrul European SHARP Central (Severe Heterogeneous Asthma Registry, Patient-centered)

 

2022-prezent

59 centre de expertiza europene in astmul sever si o fundatie nonprofit cu sediul in Olanda  

Proiect de tip European Respiratory Society Clinical Research Collaboration (ERS-CRC) prin care sunt centralizate datele pacientilor cu astm sever aflați în îngrijirea centrelor partenere.

4

ERS-CONNECT-CRC (Moving multiple digital innovations towards connected respiratory care: Addressing the over-arching challenges of whole systems implementation)

2023-prezent

Rețea europeană în curs de structurare, cu persoanele responsabile de aceasta din următoarele instituții academice: University of Edinburgh (Marea Britanie) și University Medical Center Groningen (Olanda)

Acest proiect vizează dezvoltarea unei rețele internaționale, multidisciplinare axată pe implementarea unitară și conectată a asistenței medicale pneumologice de tip digital în practica clinică curentă a diferitelor sisteme de sănătate din spațiul european.

5

REMAP-ILD Consortium (Randomised, embedded, multifactorial, adaptive platform trial for interstitial lung disease)

2023-prezent

Parteneriat în organizare, coordonat de către Imperial College London, Faculty of Medicine (Marea Britanie)

Proiect REMAP-ILD este un proiect incluziv de colaborare globală a centrelor cu expertiză care are drept scop dezvoltarea unei platforme internaționale de studii clinice ale patologiei pulmonare interstițiale, in vederea accelerării identificării unor noi terapii antifibrotice eficiente.

6

BRCCH Research Consortium ALEX (Design, Development and Evaluation of a Digital Health Assistant for Paediatric Asthma)

2023-prezent

Grup de experți din cadrul a 12 instituții academice și/sau profesionale din Elveția și România

Proiect de cercetare finanțat de către Basel Research Centre for Child Health (BRCCH) destinat îmbunătățirii controlului astmului bronșic la adolescenți prin dezvoltarea unei aplicații digitale pentru telefoane mobile care să permită monitorizarea la distanță și susținerea educativă a bolnavilor.